Poslovice 19:1-29

19  Siromah koji živi* besprekorno* bolji+ je od čoveka pokvarenih usana i od bezumnika.+  Nije dobro da duša bude bez znanja,+ i ko se žuri nogama svojim, greh čini.+  Ludost čoveku iskrivljuje put,+ a srce se njegovo ljuti na Jehovu.+  Bogatstvo pribavlja mnogo prijatelja,+ a siromaha i prijatelj ostavlja.+  Lažan svedok neće proći bez kazne,+ i ko govori laži, neće umaći.+  Mnogi se trude da odobrovolje* lice velikaša,+ i svako je prijatelj čoveku koji darove daje.+  Siromaha mrze sva braća njegova,+ a još se više udaljuju od njega prijatelji njegovi!+ On trči da im nešto kaže, ali nikoga ne nalazi.+  Ko stiče razboritost,*+ dušu svoju voli. Ko čuva razboritost, nalazi dobro.+  Lažan svedok neće proći bez kazne,+ i ko govori laži, propašće.+ 10  Raskoš ne priliči bezumniku,+ a još manje sluzi da vlada nad knezovima!+ 11  Razumevanje* čoveka zadržava od gneva,+ i čast mu je da pređe preko prestupa.+ 12  Kraljev gnev je kao rika mladog lava,+ a naklonost je njegova kao rosa na travi.+ 13  Bezuman je sin nesreća ocu svom,+ i svađe su ženine kao krov koji prokišnjava i tera čoveka da se skloni.+ 14  Kuća i bogatstvo nasleđuju se od očeva,+ a od Jehove je žena razborita.+ 15  Lenjost baca čoveka u dubok san,+ i nemarna duša gladuje.+ 16  Ko se drži zapovesti, čuva dušu svoju,+ a ko ne mari za puteve svoje, umreće.+ 17  Ko je milostiv siromahu, Jehovi pozajmljuje,+ i On će mu platiti za dela njegova.+ 18  Kažnjavaj sina svog dok ima nade;+ neka ti duša ne poželi smrt njegovu.+ 19  Ko se mnogo gnevi, plaća globu+ — ako ga jednom izbaviš, moraćeš to uvek iznova činiti.+ 20  Poslušaj savet i prihvati ukor,*+ da bi posle bio mudar.+ 21  Mnogo je namera* u srcu čovečjem,+ ali šta Jehova naumi, to će se i ostvariti.+ 22  Kod čoveka se ceni dobrota* njegova,+ i siromah je bolji od lažljivca.+ 23  Strah od Jehove vodi u život,+ i ko ga ima, mirno spava,+ ne snalazi ga zlo.+ 24  Lenština stavlja ruku svoju u činiju,+ ali je ne može prineti k ustima svojim.+ 25  Udari podrugljivca+ da se neiskusan opameti,+ i ukori razumnoga da stekne znanje.+ 26  Ko zlostavlja oca i tera majku,+ sin je koji postupa sramno i nečasno.+ 27  Sine moj, ako prestaneš da slušaš opomene,* to će te odvesti od reči znanja.+ 28  Pokvaren svedok ruga se pravdi,+ i zli ljudi uživaju u zlu.+ 29  Kazne čekaju podrugljivce,+ i udarci leđa bezumnika.+

Fusnote

 Doslovno: „hodi“.
 Vidi fusnotu za Pst 6:9.
 Doslovno: „smekšaju“.
 Doslovno: „stiče [razborito] srce“.
 Vidi fusnotu za izraz „razboritost“ u Psl 1:3.
 Vidi fusnotu za Psl 1:2.
 Ili: „planova“.
 Ili: „verna ljubav“. Vidi fusnotu za Pst 19:19.
 Vidi fusnotu za Psl 1:2.