Poslovice 17:1-28

17  Bolji je komad suvog hleba s mirom+ nego kuća puna mesa od žrtava sa svađom.+  Razborit* će sluga vladati nad sinom koji čini sramotu,+ i s braćom će deliti nasledstvo.+  Topionica je za srebro i peć je za zlato,+ a srca Jehova ispituje.+  Zločinac sluša zle usne,+ i lažov sluša poguban jezik.+  Ko se ruga siromahu, sramoti Tvorca njegovog.+ Ko se raduje tuđoj nesreći, ne ostaje bez kazne.+  Unuci su kruna starcima,+ i lepota su sinovima očevi njihovi.+  Čestite usne ne priliče bezumniku,+ a još manje velikašu usne lažljive!+  Vlasnik na svoj dar gleda kao na dragi kamen kojim se naklonost pridobija.+ Kud god se okrene, ima uspeha.+  Ko pokriva prestup, traži ljubav,+ a ko stalno priča o njemu, razdvaja bliske prijatelje.+ 10  Na razumnoga* ukor deluje jače+ nego na bezumnoga sto udaraca.+ 11  Zao čovek traži samo pobunu,+ ali okrutan je glasnik koji se šalje na njega.+ 12  Bolje je da čovek naiđe na medvedicu kojoj su mladunci oteti+ nego na bezumnika u ludosti njegovoj.+ 13  Ko vraća zlo za dobro,+ zlo se neće udaljiti od kuće njegove.+ 14  Kad počne prepirka, to je kao da se otvori brana na vodama.+ Zato se udalji pre nego što počne svađa.+ 15  Ko zloga proglašava pravednim+ i ko pravednoga proglašava zlim,+ obojica su odvratni Jehovi.+ 16  Šta će bezumniku mogućnost da pribavi mudrost,+ kad nije razuman?*+ 17  Pravi prijatelj voli u svako doba,+ i u nevolji brat postaje.+ 18  Nerazuman* čovek pruža ruku+ i daje punu garanciju pred svojim bližnjim.+ 19  Ko voli prestup, voli i svađu.+ Ko sebi gradi visoka vrata, traži propast.+ 20  Ko je pokvaren u srcu, ne nalazi dobro,+ i ko je prevrtljivog jezika, pada u zlo.+ 21  Nerazumno dete donosi žalost ocu svome;+ otac bezumnog deteta nema radosti.+ 22  Veselo srce deluje dobro kao lek,+ a slomljen duh suši kosti.+ 23  Zao čovek uzima mito iz nedara+ da bi staze pravde iskrivio.+ 24  Mudrost je pred licem razboritog čoveka,+ a bezumniku oči lutaju na kraj zemlje.+ 25  Bezuman je sin žalost ocu svome+ i gorčina majci svojoj.+ 26  Nije dobro globom kažnjavati pravednika,+ i nije čestito udarati velikaše.+ 27  Ko zadržava reči svoje, zaista je mudar,+ i razborit čovek staloženog je duha.+ 28  I ludog smatraju mudrim kad ćuti,+ i razboritim* onoga ko ne otvara usne svoje.

Fusnote

 Vidi fusnotu za izraz „razboritost“ u Psl 1:3.
 Vidi fusnotu za Psl 3:5.
 Doslovno: „kad nema [razborito] srce“.
 Doslovno: „Onaj ko nema [razborito] srce“.
 Vidi fusnotu za Psl 3:5.