Poslovice 13:1-25

13  Mudar je sin koji prihvata očeve opomene,*+ a podrugljivac ne mari za ukoravanje.+  Od ploda usta svojih čovek jede ono što je dobro,+ a duša onih koji postupaju neverno puna je nasilja.+  Ko čuva usta svoja, čuva dušu svoju.+ Ko nepromišljeno govori,* propada.+  Lenština ima mnogo želja, ali duša njegova nema ništa,+ a duša marljivih nasitiće se.+  Pravednik mrzi lažnu reč,+ a zli čine sramotna dela i navlače sramotu na sebe.+  Pravednost čuva onoga ko je bezazlen* na putu svom,+ a zloća obara grešnika.+  Neko se pravi da je bogat, a nema ništa;+ neko se pravi da je siromašan, a ima velik imetak.  Bogatstvo je čoveku otkup za dušu njegovu,+ a siromah ne čuje oštre reči.+  Svetlost pravednih veselo sija,+ a svetiljka zlih ugasiće se.+ 10  Oholost samo izaziva svađu,+ a mudri su oni koji se međusobno savetuju.+ 11  Naglo stečeno bogatstvo iščezava,+ a ko sakuplja rukom, umnožava imetak.+ 12  Od predugog iščekivanja razboli se srce,+ a ostvarena želja drvo je života.+ 13  Ko prezire reč,+ oduzima mu se ono što je dao u zalog, a ko ima strahopoštovanje prema zapovesti, dobija nagradu.+ 14  Pouka* mudroga izvor je života,+ izbavlja iz zamki smrti.+ 15  Velika razboritost* donosi naklonost drugih,+ a neravan je put onih koji neverno postupaju.+ 16  Pametan čovek postupa u skladu sa znanjem,+ a bezumnik širi ludost.+ 17  Zao glasnik upada u zlo,+ a veran poslanik donosi izlečenje.+ 18  Ko ne mari za opomene,* stiže ga siromaštvo i sramota,+ a ko prihvata ukor, zaslužuje čast.+ 19  Ispunjena je želja zadovoljstvo duši,+ a bezumnima je mrsko da se klone zla.+ 20  Ko se druži s mudrima, postaće mudar,+ a ko ima posla s bezumnima, loše će proći.+ 21  Grešnike progoni nevolja,+ a dobro je nagrada pravednima.+ 22  Dobar čovek ostavlja nasledstvo sinovima sinova svojih, a bogatstvo grešnika čuva se za pravednika.+ 23  Njiva siromaha daje obilje hrane,+ a ima ko propada jer nema pravde.+ 24  Ko štedi prut, mrzi sina svog,+ a ko ga voli, brižno ga opominje.*+ 25  Pravednik jede dok mu se duša ne nasiti,+ a stomak zlih ostaje prazan.+

Fusnote

 Vidi fusnotu za Psl 1:2.
 Doslovno: „Ko širom otvara usne svoje“.
 Vidi fusnotu za Pst 6:9.
 Doslovno: „Zakon“.
 Vidi fusnotu za izraz „razboritost“ u Psl 1:3.
 Vidi fusnotu za Psl 1:2.
 Vidi fusnotu za Psl 1:2.