Poslovice 11:1-31

11  Lažna vaga odvratna je Jehovi,+ a tačan teg mu je ugodan.  Kad dođe oholost, dođe i sramota,+ a mudrost je kod skromnih.+  Čestite vodi besprekornost* njihova,+ a one koji postupaju neverno upropašćuje izopačenost njihova.+  Bogatstvo ne koristi u dan gneva,+ a pravednost izbavlja od smrti.+  Pravednost besprekornom* poravnava njegov put,+ a zli pada u sopstvenom zlu.+  Čestite izbavlja pravednost njihova,+ a one koji neverno postupaju hvata žudnja njihova.+  Kad zao čovek umre, propada mu nada,+ a propada i pouzdanje u snagu.+  Pravednik se izbavlja iz nevolje,+ a zli u nju upada umesto njega.+  Otpadnik ustima svojim upropašćuje bližnjeg svog,+ a pravednici se izbavljaju znanjem.+ 10  Zbog dobrote pravednih grad se veseli,+ a kad zli nestanu čuje se klicanje.+ 11  Blagoslovom čestitih grad se uzdiže,+ a ustima zlih razara se.+ 12  Nerazuman* prezire bližnjeg svog,+ a istinski razborit čovek ćuti.+ 13  Ko ide okolo i kleveće,+ otkriva tajne,+ a ko je veran,* čuva ih.+ 14  Kad nema mudrog vođstva, narod propada,+ a spas je u mnoštvu savetnika.+ 15  Ko garantuje za tuđinca, loše će proći,+ a ko mrzi da pruža ruku kao garant, bez brige je. 16  Žena lepih osobina stiče hvalu,+ a nasilnici stiču bogatstvo. 17  Dobar čovek* čini dobro duši svojoj,+ a okrutan čovek izlaže osudi telo svoje.+ 18  Zao čovek dobija prevarnu platu,+ a ko seje pravednost dobija pravu zaradu.+ 19  Ko se čvrsto drži pravednosti, ide u život,+ a ko za zlom trči, ide u smrt.+ 20  Ljudi pokvarenog srca odvratni su Jehovi,+ a oni koji su besprekorni* na putu svome donose mu radost.+ 21  Premda ruka pomaže ruci, zao čovek neće proći nekažnjeno,+ a potomstvo pravednih izbaviće se.+ 22  Kao zlatna alka na gubici svinje, takva je žena koja je lepa ali nije razumna.+ 23  Želja pravednih donosi samo dobro,+ a zli se mogu nadati samo žestokom gnevu.+ 24  Neko obilno deli, a ima sve više.+ Drugi uskraćuje ono što treba dati, a uvek oskudeva.+ 25  Duša koja velikodušno daje, uživaće blagostanje,+ i ko obilno napaja druge, sam će biti obilno napojen.+ 26  Ko ne da žito, proklinje ga narod, a blagoslov je nad glavom onoga ko ga prodaje.+ 27  Ko se trudi da čini dobro, nastoji da stekne naklonost drugih,+ a ko traži zlo, ono će ga i snaći.+ 28  Ko se uzda u bogatstvo svoje, taj propada,+ a pravednici uspevaju kao zeleno lišće.+ 29  Ko navlači osudu na svoj dom,+ naslediće vetar,+ a bezumnik će postati sluga onome ko ima mudro srce. 30  Plod je pravednika drvo života,+ i mudar je ko pridobija duše.+ 31  Gle, pravednik na zemlji dobija platu.+ A koliko će tek dobiti zao čovek i grešnik!+

Fusnote

 Vidi fusnotu za Pst 6:9.
 Vidi fusnotu za Pst 6:9.
 Doslovno: „Ko nema [razborito] srce“.
 Doslovno: „vernog duha“.
 Ili: „Čovek koji iskazuje vernu ljubav“. Vidi fusnotu za Pst 19:19.
 Vidi fusnotu za Pst 6:9.