Ponovljeni zakoni 5:1-33

5  Mojsije je pozvao ceo Izrael+ i rekao im: „Čuj, Izraele, propise i zakone+ koje danas kazujem da ih čujete svojim ušima. Naučite ih i savesno postupajte po njima.+  Jehova, naš Bog, sklopio je s nama savez na Horivu.+  Jehova nije taj savez sklopio s našim praočevima, nego s nama, svima nama koji smo danas ovde živi.  Jehova je licem u lice iz vatre govorio s vama na gori.+  Ja sam tada stajao između Jehove i vas+ da vam javim Jehovinu reč, jer ste se bojali vatre pa se niste popeli na goru.+ On je rekao:  „’Ja sam Jehova, tvoj Bog,+ koji te je izveo iz egipatske zemlje, iz doma robovanja.+  Nemoj imati drugih bogova osim mene.+  „’Ne pravi sebi rezan lik,+ neko obličje+ od onoga što je gore na nebesima ili dole na zemlji ili u vodama ispod zemlje.  Ne klanjaj im se niti im služi,+ jer sam ja, Jehova, tvoj Bog, Bog koji zahteva da se odanost iskazuje isključivo njemu.*+ Ja kažnjavam prestupe očeva na sinovima, do trećeg i do četvrtog kolena onih koji me mrze,+ 10  ali pokazujem milost* do hiljaditog kolena onima koji me vole i drže se mojih zapovesti.+ 11  „’Ne spominji ime Jehove, svog Boga,+ na nedostojan način, jer Jehova neće ostaviti bez kazne nikog ko nedostojno spominje njegovo ime.+ 12  „’Ne zaboravi da sabatni dan* smatraš svetim, kao što ti je Jehova, tvoj Bog, zapovedio.+ 13  Šest dana radi i završavaj sav svoj posao.+ 14  A sedmi dan je sabat u čast Jehovi, tvom Bogu.+ Ne radi nikakav posao,+ ni ti, ni tvoj sin, ni tvoja kći, ni tvoj rob, ni tvoja robinja, ni tvoj bik, ni tvoj magarac, ni sva tvoja stoka, ni stranac koji živi u tvom gradu,+ da bi se tvoj rob i tvoja robinja odmorili kao i ti.+ 15  Seti se da si i ti bio rob u egipatskoj zemlji+ i da te je Jehova, tvoj Bog, izveo odande snažnom rukom i podignutom mišicom.+ Zato ti je Jehova, tvoj Bog, zapovedio da držiš sabatni dan.+ 16  „’Poštuj svog oca i svoju majku,+ kao što ti je Jehova, tvoj Bog, zapovedio, da ti se produže dani i da ti bude dobro+ na zemlji koju ti daje Jehova, tvoj Bog. 17  „’Ne ubij.+ 18  „’Ne učini preljubu.+ 19  „’Ne kradi.+ 20  „’Ne svedoči lažno protiv svog bližnjeg.+ 21  „’Ne poželi ženu svog bližnjeg.+ Ne žudi sebično za kućom svog bližnjeg, ni za njegovom njivom, ni za njegovim robom, ni za njegovom robinjom, ni za njegovim bikom, ni za njegovim magarcem, ni za bilo čim što pripada tvom bližnjem.‘+ 22  „Te zapovesti* Jehova je celom vašem zboru* izgovorio na gori jakim glasom iz vatre,+ oblaka i guste tame, i ništa nije dodao. Zatim ih je napisao na dve kamene ploče koje mi je dao.+ 23  „A kad ste čuli glas iz tame, dok je gora u ognju plamtela,+ pristupili ste k meni, svi poglavari vaših plemena i vaše starešine. 24  Tada ste rekli: ’Evo, Jehova, naš Bog, pokazao nam je svoju slavu i veličanstvo, i čuli smo njegov glas iz vatre.+ Danas smo videli da čovek može ostati živ iako Bog s njim govori.+ 25  A sada, zašto da pomremo? Ova velika vatra može da nas proždere.+ Ako i dalje budemo slušali glas Jehove, svog Boga, pomrećemo.+ 26  Jer ko je od svih ljudi čuo glas živog Boga+ kako govori iz vatre, kao što smo mi čuli, a da je ostao živ? 27  Ti idi bliže i poslušaj sve što će reći Jehova, naš Bog, pa nam onda prenesi sve što tebi kaže Jehova, naš Bog,+ a mi ćemo to poslušati i po tome postupati.‘ 28  „Jehova je čuo vaše reči kad ste mi govorili, i Jehova mi je rekao: ’Čuo sam reči koje je ovaj narod tebi rekao. Dobro je sve što su rekli.+ 29  Kad bi im srce uvek bilo takvo da me se boje+ i da izvršavaju sve moje zapovesti!+ Tada bi bilo dobro i njima i njihovim sinovima doveka.+ 30  Idi i reci im: „Vratite se u svoje šatore.“ 31  Ti ostani ovde kod mene da ti objavim sve zapovesti, propise i zakone kojima ćeš ih poučiti+ i po kojima će postupati u zemlji koju im dajem da je zauzmu.‘ 32  A vi savesno postupajte po onome što vam je zapovedio Jehova, vaš Bog.+ Ne odstupajte ni desno ni levo.+ 33  U svemu idite putem koji vam je Jehova, vaš Bog, odredio,+ da biste živeli i da bi vam bilo dobro+ i da biste produžili svoje dane u zemlji koju ćete zauzeti.

Fusnote

 Ili: „Ljubomorni (revni) Bog; Bog koji ne podnosi da mu iko bude suparnik“.
Ili: „vernu ljubav“. Vidi fusnotu za Pst 19:19.
 Vidi fusnotu za Iz 16:23.
 Doslovno: „reči“. Vidi fusnotu za Iz 34:28.
 Hebrejski: kahal. Vidi fusnotu za Iz 12:6.