Ponovljeni zakoni 31:1-30

31  Tada je Mojsije došao i kazao ove reči celom Izraelu:  „Meni je danas sto dvadeset godina.+ Više neću moći da idem pred vama kad odlazite i kad dolazite,+ jer mi je Jehova rekao: ’Nećeš preći ovaj Jordan.‘+  Jehova, tvoj Bog, ide pred tobom.+ On će istrebiti one narode pred tobom, a ti ćeš ih oterati.+ Isus će ići pred tobom,+ kao što je rekao Jehova.  Jehova će im učiniti isto što je učinio Sionu+ i Ogu,+ amorejskim kraljevima, i njihovoj zemlji, kad ih je uništio.+  Jehova će vam ih predati,+ a vi s njima postupite prema svim zapovestima koje sam vam dao.+  Budite hrabri i jaki.+ Ne boj se i ne plaši ih se,+ jer Jehova, tvoj Bog, ide s tobom. On te neće napustiti i nipošto te neće ostaviti.“+  Mojsije je pozvao Isusa i rekao mu pred očima celog Izraela: „Budi hrabar i jak,+ jer ćeš ti ovaj narod dovesti u zemlju za koju se Jehova zakleo njihovim praočevima da će im je dati, i ti ćeš im je dati u nasledstvo.+  Jehova ide pred tobom. On će biti s tobom.+ Neće te napustiti i nipošto te neće ostaviti. Ne boj se i ne plaši se.“+  Zatim je Mojsije napisao ovaj zakon+ i predao ga sveštenicima, Levijevim sinovima,+ koji su nosili kovčeg Jehovinog saveza,+ i svim Izraelovim starešinama. 10  Mojsije im je zapovedio: „Svake sedme godine, u propisano vreme u godini kada se opraštaju dugovi,+ na Praznik senica,+ 11  kada svi Izraelci dođu da vide lice Jehove,+ tvog Boga, na mesto koje on izabere,+ čitaj ovaj zakon pred svim Izraelcima da ga mogu čuti.+ 12  Skupi narod+ — muškarce, žene, decu i strance koji žive u tvom gradu — da čuju i da nauče+ da se boje Jehove, vašeg Boga,+ i da savesno postupaju po svim rečima ovog zakona. 13  I njihovi sinovi koji još ne poznaju taj zakon neka slušaju+ i neka uče da se boje Jehove, vašeg Boga, sve dane dok živite u zemlji u koju idete preko Jordana da je zauzmete.“+ 14  Posle toga, Jehova je rekao Mojsiju: „Evo, bliži se vreme da umreš.+ Pozovi Isusa i obojica stanite u šator sastanka pa da ga postavim za vođu.“+ Tako su Mojsije i Isus došli i stali u šator sastanka.+ 15  Tada se Jehova pojavio u šatoru u stubu od oblaka. Stub od oblaka stajao je na ulazu u šator.+ 16  Jehova je rekao Mojsiju: „Evo, počinućeš kod svojih praočeva.+ Ovaj narod će se podići+ i u svojoj će sredini obožavati tuđe bogove,* bogove zemlje u koju ide.+ Ostaviće me+ i prekršiće moj savez koji sam sklopio s njima.+ 17  Tada ću se žestoko razgneviti na njih,+ ostaviću ih+ i okrenuću lice svoje od njih+ tako da će biti progutani. Snaći će ih mnoga zla i nevolje+ i oni će tada reći: ’Zar nas ove nevolje nisu snašle zato što naš Bog nije među nama?‘+ 18  A ja ću tada okrenuti lice svoje zbog sveg zla koje čine, jer su se okrenuli drugim bogovima.+ 19  „Zato sada napišite ovu pesmu+ i neka je Izraelovi sinovi nauče.+ Stavi je u njihova usta da bi bila svedok protiv Izraelovih sinova.+ 20  Jer ću ih dovesti u zemlju koju sam pod zakletvom obećao njihovim praočevima,+ u zemlju u kojoj teče med i mleko.+ Oni će tamo jesti,+ nasitiće se i ugojiće se,+ pa će se okrenuti drugim bogovima+ i njima će služiti, a mene će prezreti i prekršiće moj savez.+ 21  Kada ih snađu mnoga zla i nevolje,+ ova pesma svedočiće protiv njih jer je njihovi potomci neće zaboraviti. Jer ja dobro znam čemu su već danas skloni,+ dok ih još nisam doveo u zemlju koju sam im pod zakletvom obećao.“ 22  Tako je Mojsije tog dana napisao ovu pesmu kako bi je Izraelovi sinovi naučili.+ 23  Bog je za vođu postavio Isusa, Navinovog sina,+ i rekao mu: „Budi hrabar i jak,+ jer ćeš ti dovesti Izraelove sinove u zemlju koju sam im pod zakletvom obećao,+ i ja ću biti s tobom.“ 24  Kada je Mojsije do kraja zapisao reči ovog zakona u knjigu,+ 25  zapovedio je Levijevim sinovima koji su nosili kovčeg Jehovinog saveza:+ 26  „Uzmite ovu knjigu zakona+ i stavite je pored kovčega+ saveza Jehove, svog Boga, da tamo bude svedok protiv tebe.+ 27  Jer ja dobro znam koliko si buntovan+ i nepokoran.*+ Ako se već danas, dok sam ja još živ među vama, bunite protiv Jehove,+ koliko ćete se tek buniti kad ja umrem! 28  Skupite k meni sve starešine vaših plemena i vaše upravitelje+ da pred njima kažem ove reči i da za svedoke protiv njih uzmem nebesa i zemlju.+ 29  Jer znam da ćete se posle moje smrti iskvariti+ i da ćete skrenuti s puta koji sam vam odredio. A na kraju će vas snaći nevolja,+ jer ćete činiti ono što je zlo u Jehovinim očima i vređaćete ga delima svojih ruku.“+ 30  Mojsije je izgovorio sve reči ove pesme dok ga je ceo izraelski zbor slušao:+

Fusnote

 Doslovno: „odati se bludu s tuđim bogovima“. Vidi dodatak 6.
 Ili: „tvrdovrat“.