Ponovljeni zakoni 25:1-19

25  „Ako među ljudima nastane spor+ pa dođu na sud,+ neka im se sudi. Onaj ko je pravedan neka bude proglašen pravednim, a onaj ko je zao neka bude proglašen zlim.+  Ako zli zaslužuje batine,+ neka sudija naredi da legne i da mu se pred njim zada onoliko udaraca+ koliko je zaslužio za zlodelo koje je učinio.  Može mu se zadati četrdeset udaraca, ali ne više od toga, da tvoj brat ne bi, ako bi mu se zadalo još mnogo udaraca,+ bio osramoćen u tvojim očima.  „Ne zavezuj usta biku koji vrši žito.+  „Ako braća žive zajedno pa jedan od njih umre, a da nije imao sina, neka se žena umrloga ne uda za čoveka izvan njihove porodice. Neka njen dever ode kod nje i uzme je za ženu i tako s njom sklopi deverski brak.+  Prvenac koga mu ona rodi neka nasledi ime njegovog umrlog brata,+ da se njegovo ime ne izbriše iz Izraela.+  „Ali ako onaj čovek ne želi da uzme udovicu svog brata, neka udovica njegovog brata ode na gradska vrata pred starešine+ i kaže: ’Moj dever neće da sačuva ime svom bratu u Izraelu. Ne želi sa mnom da sklopi deverski brak.‘  Neka ga starešine njegovog grada pozovu i razgovaraju s njim. Neka on stane pred njih i kaže: ’Ne želim da je uzmem.‘+  Tada neka mu udovica njegovog brata pristupi naočigled svih starešina, neka mu izuje sandalu s noge,+ pljune mu u lice+ i kaže: ’Tako neka bude čoveku koji ne želi da podigne dom svom bratu.‘+ 10  I neka takvog u Izraelu zovu imenom ’Dom onoga kome je izuvena sandala‘. 11  „Ako se dvojica potuku, pa žena jednog priđe da izbavi svog muža iz ruku onog koji ga bije i pri tom pruži ruku i uhvati onog drugog za polne organe,+ 12  odseci joj ruku. Neka oko tvoje ne žali.+ 13  „Nemoj imati u svojoj kesi dvojake tegove,+ velike i male. 14  Nemoj imati u svojoj kući dvojaku efu,+ veliku i malu. 15  Neka ti je teg tačan i ispravan. Neka ti je efa tačna i ispravna, da bi ti se produžili dani na zemlji koju ti daje Jehova, tvoj Bog.+ 16  Jer je Jehovi, tvom Bogu, odvratan svako ko čini tako, svako ko čini nepravdu.+ 17  „Seti se šta ti je učinio Amalik na putu kad ste izašli iz Egipta,+ 18  kako te je dočekao na putu, napao te s leđa i pobio sve one koji su zaostajali, kad si bio iscrpljen i umoran. On se nije bojao Boga.+ 19  Kada ti Jehova, tvoj Bog, bude dao da počineš od svih neprijatelja svojih unaokolo u zemlji koju ti Jehova, tvoj Bog, daje da je zauzmeš kao nasledstvo,+ tada izbriši spomen na Amalika pod nebesima.+ Nemoj to da zaboraviš.

Fusnote