Ponovljeni zakoni 1:1-46

1  Ovo su reči* koje je Mojsije uputio celom Izraelu na području oko Jordana+ u pustinji, u pustim ravnicama nasuprot Sufu, između Farana,+ Tofola, Lavana, Asirota+ i Dizava,  jedanaest dana hoda od Horiva putem preko gore Sir do Kadis-Varne.+  Četrdesete godine,+ jedanaestog meseca, prvog dana tog meseca, Mojsije je rekao Izraelovim sinovima sve što mu je Jehova zapovedio za njih.  To je bilo nakon što je u Edrainu+ porazio amorejskog kralja Siona,+ koji je živeo u Esevonu, i vasanskog kralja Oga,+ koji je živeo u Astarotu.+  Na području oko Jordana, u moavskoj zemlji, Mojsije je počeo da objašnjava ovaj zakon+ i rekao je:  „Jehova, naš Bog, rekao nam je na Horivu:+ ’Dosta ste živeli u ovim brdima.+  Okrenite se i pođite na put pa idite u brdoviti kraj Amoreja+ i k svim njihovim susedima u Aravi,+ u brdovitom području,+ u Šefeli,* u Negevu*+ i na morskoj obali,+ u zemlju Hananaca+ i na Livan,+ do velike reke, reke Eufrat.+  Evo, dajem vam ovu zemlju. Idite i zauzmite zemlju za koju se Jehova zakleo vašim očevima, Avrahamu, Isaku+ i Jakovu,+ da će je dati njima i njihovom potomstvu posle njih.‘+  „Tada sam vam rekao: ’Ja ne mogu sam da vas nosim.+ 10  Jehova, vaš Bog, umnožio vas je i evo, danas vas ima mnogo kao zvezda na nebesima.+ 11  Neka vas Jehova, Bog vaših praočeva, umnoži+ još hiljadu puta i neka vas blagoslovi+ kao što vam je obećao.+ 12  Kako da vas sam nosim kad ste breme i teret, i kako da nosim vaše prepirke?+ 13  Uzmite iz svojih plemena mudre, razborite+ i iskusne+ ljude da ih postavim kao vaše poglavare.‘+ 14  A vi ste mi odgovorili: ’Dobro je to što si nam rekao da učinimo.‘ 15  Tako sam uzeo poglavare iz vaših plemena, mudre i iskusne ljude, i postavio sam ih kao vaše poglavare nad hiljadama, poglavare nad stotinama, poglavare nad pedesetinama, poglavare nad desetinama i kao upravitelje vaših plemena.+ 16  „Tada sam zapovedio vašim sudijama: ’Kad saslušavate svoju braću, sudite pravedno+ između čoveka i njegovog brata ili stranca+ koji živi kod njega. 17  U suđenju ne budite pristrani.+ Saslušajte malog kao i velikog.+ Ne bojte se ljudi,+ jer je sud Božji.+ Spor koji bude težak za vas iznesite pred mene da ga saslušam.‘+ 18  I tako sam vam tada zapovedio sve što treba da činite. 19  „Onda smo krenuli od Horiva i prošli svu onu veliku i zastrašujuću pustinju+ koju ste videli na putu do brdovitog područja Amoreja,+ kao što nam je Jehova, naš Bog, zapovedio. Na kraju smo stigli u Kadis-Varnu.+ 20  Tada sam vam rekao: ’Došli ste u brdovito područje Amoreja, koje nam daje Jehova, naš Bog.+ 21  Evo, Jehova, tvoj Bog, predao ti je tu zemlju.+ Idi, zauzmi je, kao što ti je rekao Jehova, Bog tvojih praočeva.+ Ne boj se i ne plaši se.‘+ 22  „Ali vi ste svi došli k meni i rekli: ’Pošaljimo pred sobom ljude da izvide zemlju i da nas izveste o putu kojim ćemo ići i o gradovima u koje ćemo doći.‘+ 23  I to je bilo dobro u mojim očima, pa sam između vas uzeo dvanaest ljudi, po jednog iz svakog plemena.+ 24  Oni su krenuli i otišavši u brda,+ došli su do doline Eskol+ i počeli da izviđaju taj kraj. 25  Uzeli su plodove te zemlje+ i doneli nam. Izvestili su nas: ’Dobra je zemlja koju nam daje Jehova, naš Bog.‘+ 26  Ali vi niste hteli da pođete,+ nego ste se pobunili protiv naredbe Jehove, svog Boga.+ 27  I gunđali ste u svojim šatorima, govoreći: ’Jehova nas mrzi+ i zato nas je izveo iz egipatske zemlje+ da nas preda u ruke Amorejima, da nas istrebe.+ 28  Kuda to idemo? Naša braća su nam ulila strah u srce,+ govoreći: „To je narod veći od nas i višeg je rasta,+ njihovi gradovi su veliki i do nebesa utvrđeni,+ a tamo smo videli i Enakove sinove.“‘+ 29  „A ja sam vam rekao: ’Ne plašite se i ne bojte ih se.+ 30  Jehova, vaš Bog, ide pred vama. On će se boriti za vas+ kao što se borio za vas u Egiptu pred vašim očima,+ 31  i u pustinji,+ gde si video kako te je Jehova, tvoj Bog, nosio+ kao što čovek nosi svog sina, celim putem kojim ste išli dok niste došli do ovog mesta.‘+ 32  Ali uprkos svemu tome niste verovali Jehovi, svom Bogu,+ 33  koji je išao pred vama putem da vam potraži mesto za logor+ — noću u vatri da vidite put kojim treba da idete, a danju u oblaku.+ 34  „Sve to vreme Jehova je slušao vaše reči. I zato se razgnevio i zakleo se:+ 35  ’Nijedan čovek od ovog zlog naraštaja neće videti dobru zemlju za koju sam se zakleo da ću je dati vašim očevima,+ 36  osim Haleva, Jefonijinog sina.+ On će je videti, i njemu i njegovim sinovima daću zemlju kojom je išao, jer je on u svemu slušao Jehovu.+ 37  (Zbog vas se Jehova i na mene razgnevio i rekao mi: ’Ni ti nećeš ući u tu zemlju.+ 38  Isus, Navinov sin, koji ti služi, ući će u nju.‘+ Njega je Bog ojačao,+ jer će on Izraelu predati u nasledstvo tu zemlju.) 39  A vaša deca za koju ste rekli: „Postaće plen!“+ i vaši sinovi koji danas ne znaju šta je dobro, a šta zlo, oni će ući u nju, njima ću je dati i oni će je zauzeti. 40  A vi se okrenite i pođite u pustinju prema Crvenom moru.‘+ 41  „Na to ste mi vi odgovorili: ’Zgrešili smo Jehovi.+ Poći ćemo gore i borićemo se onako kako nam je Jehova, naš Bog, zapovedio!‘ I tako ste pripasali svaki svoje oružje za rat i mislili ste da će biti lako da izađete na goru.+ 42  Ali Jehova mi je rekao: ’Kaži im: „Ne idite gore i ne borite se, jer ja nisam među vama,+ da vas ne pobiju vaši neprijatelji.“‘+ 43  I ja sam vam govorio, ali vi niste slušali, nego ste se pobunili+ protiv Jehovine naredbe i u svojoj drskosti hteli ste da izađete na goru.+ 44  Ali dočekali su vas Amoreji koji su živeli u toj gori, gonili su vas+ kao da vas gone pčele i rasterali su vas u Siru sve do Orme.+ 45  A onda ste se vratili i plakali pred Jehovom, ali Jehova nije slušao vaš glas+ niti je k vama okrenuo svoje uho.+ 46  Tako ste mnogo dana ostali u Kadisu, dugo ste tamo ostali.+

Fusnote

 „Ovo su reči“ — hebrejski: Ele haddevarim. Peta Mojsijeva knjiga na hebrejskom se naziva po ovim uvodnim rečima, skraćeno Devarim. U Septuaginti i Vulgati naziva se „Drugi zakon“, to jest objašnjavanje Zakona (vidi 5. stih).
 Ili: „u ravnici“.
 Ili: „na jugu“, to jest južnom delu Obećane zemlje.