Otkrivenje 6:1-17

6  I video sam kad je Jagnje+ otvorilo jedan od sedam pečata+ i čuo sam jedno od četiri bića+ kako govori glasom koji je zvučao poput grmljavine: „Dođi!“+  I pogledao sam, i gle — beli konj+ i na njemu jahač+ koji je imao luk.+ Bila mu je data kruna+ pa je izašao pobeđujući+ i krenuo u konačnu pobedu.+  Kad je Jagnje otvorilo drugi pečat, čuo sam drugo biće+ kako govori: „Dođi!“  I izašao je drugi konj, plamene boje. Njegovom jahaču je bilo dato da uzme mir sa zemlje kako bi ljudi ubijali jedni druge. I bio mu je dat veliki mač.+  Kad je Jagnje+ otvorilo treći pečat, čuo sam treće biće+ kako govori: „Dođi!“ I pogledao sam, i gle — crni konj i na njemu jahač koji je u ruci imao vagu.+  I začuo sam nešto kao glas usred+ četiri bića+ kako govori: „Mera pšenice za denar*+ i tri mere ječma za denar! A ulje i vino troši štedljivo!“*+  Kad je Jagnje otvorilo četvrti pečat, čuo sam glas četvrtog bića+ kako govori: „Dođi!“  I pogledao sam, i gle — bledi konj i na njemu jahač kome je ime bilo Smrt, a za njim je išao grob.*+ I data im je vlast nad četvrtinom zemlje, da ubijaju mačem+ i glađu+ i pomorom i zverima+ zemaljskim.  Kad je Jagnje otvorilo peti pečat, video sam u podnožju oltara+ duše*+ pobijenih+ zbog reči Božje i zbog svedočenja+ koje im je bilo povereno. 10  I vikali su na sav glas: „Koliko još, Suvereni+ Gospode, sveti i istiniti,+ nećeš suditi+ i osvetiti našu krv+ na onima koji žive na zemlji?“ 11  I svaki od njih je dobio dugu belu haljinu+ i rečeno im je da još malo čekaju, dok se ne popuni broj ostalih robova, njihovih drugova i njihove braće, koji treba da budu ubijeni+ kao i oni. 12  I video sam kad je Jagnje otvorilo šesti pečat. Desio se jak zemljotres i sunce je postalo crno kao crna kostret,+ ceo mesec je postao kao krv,+ 13  a nebeske zvezde su popadale na zemlju, kao što nezrele smokve padaju sa stabla kad ga snažan vetar potrese. 14  I nebo je iščezlo kao svitak kad se smota.+ Svaka gora i svako ostrvo pomakli su se sa svog mesta.+ 15  Kraljevi zemaljski, velikaši, vojni zapovednici,* bogataši, moćnici i svaki rob i svaki slobodnjak sakrili su se u pećine i među gorske stene.+ 16  Govorili su gorama i stenama: „Padnite na nas+ i sakrijte nas od lica Onoga koji sedi na prestolu+ i od Jagnjetovog gneva!+ 17  Jer došao je veliki dan+ njihovog gneva+ i ko može opstati?“+

Fusnote

 „Mera“ (grčki hiniks; nešto više od litre, oko 700 grama) bilo je dnevno vojničko sledovanje pšenice; „denar“ je bio jednodnevna plata (vidi fusnotu za Mr 14:5).
 Ili: „A ulju i vinu nemoj da naškodiš“.
 Doslovno: „had“.
 Ili: „krv“.
 Ili: „hilijarsi“. „Hilijarh“ je bio zapovednik odreda od 1 000 vojnika.