Otkrivenje 21:1-27

21  I video sam novo nebo+ i novu zemlju,+ jer su prethodno nebo+ i prethodna zemlja+ nestali, a ni mora+ više nije bilo.  Video sam i sveti grad,+ Novi Jerusalim, kako silazi s neba+ od Boga, pripremljen kao nevesta+ ukrašena za svog muža.+  Tada sam začuo snažan glas sa prestola kako govori: „Evo Božjeg šatora+ među ljudima! Bog će prebivati+ među njima i oni će biti njegov narod+ i sam Bog biće s njima.+  On će obrisati svaku suzu+ s njihovih očiju i smrti više neće biti,+ ni tuge, ni jauka, ni bola više neće biti.+ Nestalo je ono što je nekad bilo.“+  I onaj koji sedi na prestolu+ rekao je: „Gle, sve činim novo!“+ Još je rekao: „Piši, jer su ove reči verodostojne i istinite.“  I rekao mi je: „Ispunile su se! Ja sam Alfa i Omega,* početak i svršetak.+ Onome ko je žedan daću da besplatno pije s izvora vode života.+  Ko pobedi, naslediće te blagoslove. Ja ću mu biti Bog,+ a on će mi biti sin.+  A kukavice, bezverni,+ izopačeni,+ ubice,+ bludnici,+ oni koji se bave spiritizmom,* idolopoklonici+ i svi lažljivci+ završiće u jezeru koje gori ognjem+ i sumporom.+ Ono predstavlja drugu smrt.“+  Zatim je došao jedan od sedmorice anđela koji su imali sedam posuda punih sedam poslednjih nevolja+ i obratio mi se rečima: „Dođi, pokazaću ti nevestu, Jagnjetovu ženu!“+ 10  I odneo me je u duhu na veliku i visoku goru+ i pokazao mi sveti grad+ Jerusalim kako silazi s neba od Boga+ 11  u slavi Božjoj.+ Blistao je poput dragog kamena, poput kamena jaspisa koji sja kao kristal.+ 12  Imao je velik i visok zid+ s dvanaest vrata, i na vratima je bilo dvanaest anđela i bila su napisana imena, imena dvanaest plemena Izraelovih sinova.+ 13  Na istoku su bila troja vrata, na severu troja vrata, na jugu troja vrata i na zapadu troja vrata.+ 14  Gradski zid je imao i dvanaest kamena temeljaca,+ a na njima dvanaest imena dvanaest Jagnjetovih apostola.+ 15  A onaj koji mi se obratio držao je zlatnu trsku za merenje,+ da izmeri grad i njegova vrata i njegov zid.+ 16  Grad je bio sagrađen u obliku četvorougla. Dužina mu je bila jednaka širini. I trskom je izmerio grad:+ dvanaest hiljada stadija* — dužina i širina i visina bile su mu jednake. 17  Izmerio je i njegov zid: sto četrdeset i četiri lakta,* po čovekovoj meri, kojom je i anđeo merio. 18  Zid je bio sazidan od jaspisa,+ a grad je bio od čistog zlata, sličnog čistom staklu. 19  Temelji+ gradskog zida bili su od svih vrsta dragog kamenja:+ prvi temelj je bio od jaspisa,+ drugi od safira,+ treći od kalcedona, četvrti od smaragda,+ 20  peti od sardoniksa, šesti od sarda, sedmi od hrizolita,+ osmi od berila, deveti od topaza,+ deseti od hrizoprasa, jedanaesti od hijacinta, dvanaesti od ametista.+ 21  A dvanaest vrata bila su dvanaest bisera — svaka vrata bila su načinjena od jednog bisera.+ I glavna gradska ulica bila je od čistog zlata, kao prozirno staklo. 22  U gradu nisam video hram,+ jer su njegov hram+ Jehova+ Bog Svemoćni,+ a i Jagnje.+ 23  Gradu nisu bili potrebni ni sunce ni mesec da mu svetle, jer ga je obasjavala Božja slava,+ a svetiljka mu je bila Jagnje.+ 24  Narodi će hoditi u njegovoj svetlosti,+ a kraljevi zemaljski doneće u njega svoju slavu.+ 25  Vrata mu se danju neće zatvarati,+ jer noći tamo neće biti.+ 26  U njega će biti donesena slava i čast narodâ.+ 27  Ali ništa nesveto i niko ko čini gadosti+ i služi se lažima+ neće ući u njega,+ već samo oni koji su zapisani u Jagnjetovom svitku života.+

Fusnote

 Vidi fusnotu za Ot 1:8.
 Ili: „oni koji vračaju“. Doslovno: „oni koji upotrebljavaju drogu“.
 Oko 2 220 kilometara. Vidi fusnotu za Ot 14:20.
 Oko 64 metra. Vidi dodatak 13.