Otkrivenje 20:1-15

20  I video sam jednog anđela kako silazi s neba s ključem od bezdana+ i velikim lancem u ruci.  Uhvatio je zmaja,+ prazmiju,+ koji je Ðavo+ i Satana,+ i svezao ga na hiljadu godina.  Bacio ga je u bezdan,+ koji je nad njim zaključao i zapečatio, da više ne zavodi narode dok se ne navrši hiljadu godina. Posle toga treba da bude nakratko odvezan.+  I video sam prestole.+ Onima što su seli na njih dato je da sude.+ Video sam duše onih koji su pogubljeni* zato što su svedočili za Isusa i zato što su govorili o Bogu, onih koji se nisu poklonili* ni zveri+ ni njenom liku+ i koji nisu primili žig na čelo ni na ruku.+ Oni su oživeli i vladali kao kraljevi+ s Hristom hiljadu godina.  (Ostali mrtvi+ nisu oživeli dok se nije navršilo hiljadu godina.)+ To je prvo uskrsenje.+  Srećan+ je i svet+ svako ko ima udeo u prvom uskrsenju. Nad njima druga smrt+ nema vlasti,+ nego će biti Božji i Hristovi sveštenici+ i vladaće kao kraljevi s Hristom hiljadu godina.+  A kad se navrši hiljadu godina, Satana će biti pušten iz svoje tamnice,  pa će izaći da zavodi narode na četiri kraja zemlje, Goga i Magoga, da ih sakupi za rat. A biće ih kao morskog peska.+  I video sam kako su napredovali širom zemlje i okružili logor svetih+ i voljeni grad.+ Ali vatra je sišla s neba i proždrla ih.+ 10  A Ðavo,+ koji ih je zavodio, bio je bačen u ognjeno i sumporno jezero, gde se već nalaze i zver+ i lažni prorok.+ I biće mučeni dan i noć, u svu večnost. 11  Video sam i veliki beli presto i onoga koji sedi na njemu.+ Pred njim su pobegli zemlja i nebo,+ i za njih se više nije našlo mesta. 12  I video sam mrtve, velike i male,+ kako stoje pred prestolom, i svici su se otvorili. A otvorio se i jedan drugi svitak — svitak života.+ I mrtvima je bilo suđeno prema njihovim delima na temelju onoga što je napisano u svicima.+ 13  I more je predalo mrtvace koji su bili u njemu i smrt i grob* predali su mrtvace+ koji su bili u njima. I svakome je bilo suđeno prema njegovim delima.+ 14  A smrt+ i grob* bili su bačeni u ognjeno jezero. To ognjeno jezero+ predstavlja drugu smrt.+ 15  I ko se god nije našao zapisan u knjizi života,+ bio je bačen u ognjeno jezero.+

Fusnote

 Doslovno: „pogubljeni sekirom“.
 Ili: „obožavali“.
 Doslovno: „had“.
 Doslovno: „had“.