Osija 8:1-14

8  „Prinesi rog svojim ustima!+ Onaj što kao orao dolazi+ ide na Jehovin dom, jer su prestupili moj savez+ i prekršili su moj zakon.+  Vape ka meni: ’Bože moj! Mi Izraelci, mi te poznajemo.‘+  „Izrael je odbacio dobro.+ Neka ga goni neprijatelj.+  Postavljaju kraljeve,+ ali bez mene. Postavljaju knezove, ali bez mog znanja. Od svog srebra i zlata prave sebi idole,+ da bi bili istrebljeni.+  Odbačeno je tvoje tele,+ Samarijo. Žestoko sam se razgnevio na njih.+ Dokle neće moći da se očiste?+  Jer je to tele od Izraela.+ Čovek ga je napravio+ i ono nije Bog, jer će samarijsko tele otići u komade.+  „Pošto seju vetar, požnjeće oluju.+ Na stabljikama žita nema klasa.+ Ono što iznikne neće dati brašna,+ a ako i dâ, tuđinci će ga proždreti.+  „Izrael će biti progutan,+ dospeće među narode,+ kao posuda koju niko ne želi.+  Jer su otišli u Asiriju,+ kao svojeglava zebra.+ A Jefrem unajmljuje ljubavnike.+ 10  I premda ih unajmljuju iz narodâ,+ ja ću ih sabrati i nakratko će biti u teškim bolovima+ pod bremenom kralja i knezova. 11  „Jefrem je umnožio oltare da bi grešio.+ Njegovi oltari služe mu za greh.+ 12  Napisao sam za njega mnoge reči u svom zakonu,+ ali on za njih ne mari.+ 13  Meni su kao žrtvu prinosili meso+ i jeli ono što mi nije milo, kaže Jehova.+ Setiću se njihovog prestupa i pozvaću ih na odgovornost zbog njihovih greha.+ Vratiće se u Egipat.+ 14  Izrael je zaboravio svog Tvorca+ i počeo je da gradi hramove,+ a i Juda je umnožio utvrđene gradove.+ Ali ja ću poslati vatru u njegove gradove i ona će u svakome od njih proždreti utvrđene dvore.“+

Fusnote