Osija 10:1-15

10  „Izrael je loza koja se iskvarila.+ Samo za sebe plod donosi.+ Što više plodova ima, to više umnožava svoje oltare.+ Što je bolja njegova zemlja, to on podiže sve ukrašenije obredne stubove.+  Srce im je postalo licemerno.+ Zato su krivi. „On će razvaliti njihove oltare, i opustošiće njihove stubove.+  A oni će tada reći: ’Nemamo kralja,+ jer se nismo bojali Jehove. A i šta bi kralj učinio za nas?‘  „Govore prazne reči, zaklinjući se lažno+ i sklapajući savez,+ a nepravda niče kao otrovna biljka po uzoranim njivama.+  Strahovaće stanovnici Samarije za idolsko tele iz Vet-Avena.+ Narod će tugovati nad njim, kao i sveštenici tuđih bogova koji su mu se radovali zbog njegove slave, jer će otići od njih u izgnanstvo.+  Biće odneseno u Asiriju kao poklon velikom kralju.+ Jefrema će spopasti sramota,+ a Izrael će se postideti zbog svoje namere.+  Nestaće* Samarija i njen kralj,+ kao otkinuta grančica na površini vode.  Obredne uzvišice vet-avenske,+ Izraelov greh,+ biće uništene. Trnje i korov*+ rašće po njihovim oltarima.+ A ljudi će govoriti gorama: ’Pokrijte nas!‘ i bregovima: ’Padnite na nas!‘+  „Još od gavajskih dana+ traje tvoj greh,+ Izraele. U tome je narod i ostao. U Gavaji ih nije sustigao rat protiv sinova nepravednosti.+ 10  Kazniću* ih kad ja to budem hteo.+ Kad ih upregnem da vuku svoja dva greha, na njih će se sabrati narodi.+ 11  „Jefrem je bio dobro naučena junica,+ koja je rado vršila žito, a ja sam prešao preko njenog lepog vrata. Daću da se Jefrem upregne.+ Juda će orati,+ a Jakov će drljati.+ 12  Sejte seme u pravednosti,+ žanjite milost.*+ Obrađujte sebi plodnu zemlju,+ jer je vreme da tražite Jehovu,+ dok ne dođe i pouči vas u pravednosti.+ 13  „A vi orete zloću.+ Žanjete nepravdu.+ Jedete plodove prevare,+ jer se u svoj put uzdate,+ u mnoštvo svojih junaka.+ 14  Vika se digla među tvojim narodom+ i svi tvoji utvrđeni gradovi biće opustošeni,+ kao što je Salman opustošio Arvelov dom, u dan bitke kad su majku smrskali zajedno sa njenim sinovima.+ 15  Tako će se vama učiniti, stanovnici Vetilja, zbog vaše silne zloće.+ U zoru će nestati* kralj Izraela.“+

Fusnote

 Doslovno: „Biće ućutkana“.
 Ili: „bodljikavi korov; čičak“.
 Vidi fusnotu za Psl 1:2.
 Ili: „vernu ljubav“. Vidi fusnotu za Pst 19:19.
 Doslovno: „biti ućutkan“.