Nemija 4:1-23

4  Kada je Sanavalat+ čuo da obnavljamo zidine, razgnevio se+ i mnogo se naljutio, pa je počeo da se ruga+ Judejcima.  Tada je pred svojom braćom+ i pred samarijskom vojskom rekao: „Šta to rade ti jadni Judejci? Hoće li se na sebe oslanjati? Hoće li prinositi žrtve?+ Hoće li sve za jedan dan završiti? Hoće li iz gomile praha povratiti u život kamenje spaljeno?“+  Do njega je stajao Tovija+ Amonac+ koji je rekao: „Samo neka grade! Da se lisica+ zaleti srušila bi njihove kamene zidine.“  Čuj,+ Bože naš, kako smo prezreni+ i obrati njihovo ruganje+ na njihovu glavu i neka postanu zarobljenici u tuđoj zemlji!  Nemoj pokriti prestup+ njihov i greh njihov nemoj izbrisati pred sobom, jer vređaju one koji grade.  Tako smo nastavili da gradimo zidine, i one su bile završene dopola. Narod je i dalje imao volju za rad.+  Kad su Sanavalat,+ Tovija,+ Arapi,+ Amonci+ i stanovnici Azota+ čuli da obnova jerusalimskih zidina napreduje i da se popravljaju urušeni delovi zidina, veoma su se razgnevili.  Svi su zajedno skovali zaveru+ da dođu i bore se protiv Jerusalima i da me uznemiravaju.  Ali mi smo se molili+ svom Bogu i zbog njih smo postavljali stražu i danju i noću. 10  Oni iz Jude su govorili: „Snaga izdaje one koji nose teret,+ a ruševina ima mnogo.+ Ne možemo dalje da gradimo zidine.“ 11  Pored toga, naši neprijatelji su govorili: „Neće ni znati+ ni videti dok ne dođemo među njih, pa ćemo ih pobiti i prekinuti im posao.“ 12  Kad god bi dolazili Judejci koji su živeli blizu naših neprijatelja, po deset puta bi nam govorili: „Neprijatelji će doći iz svih mesta u kojima mi živimo, a u koja ćete se vi vratiti.“ 13  Zato sam postavio ljude na najniža mesta iza zidina, na otvorena mesta, po porodicama njihovim s mačevima,+ kopljima+ i lukovima. 14  Kad sam video da su se uplašili, odmah sam ustao i rekao velikašima,+ upraviteljima+ i ostalom narodu: „Ne bojte ih se.+ Mislite na Jehovu, velikog+ Boga koji uliva strah,+ i borite se za svoju braću,+ za svoje sinove i kćeri, za svoje žene i svoje domove.“ 15  Kad su naši neprijatelji čuli da smo upozoreni i da je istiniti Bog osujetio njihovu nameru,+ tada smo se svi vratili zidinama, svaki na svoj posao. 16  Tako je od tog dana polovina mojih momaka+ radila, a polovina držala koplja, štitove, lukove i oklope,+ dok su knezovi+ stajali iza celog Judinog doma. 17  Oni koji su gradili zidine i oni koji su nosili terete jednom su rukom radili,+ a drugom su držali koplje.+ 18  Svi koji su gradili imali su mač pripasan uz bok+ i tako su gradili,+ a onaj koji je duvao u rog+ stajao je uz mene. 19  Ja sam rekao velikašima, upraviteljima+ i ostalom narodu: „Radovi su veliki i obimni, a mi smo se raširili po zidinama, daleko jedan od drugog. 20  S kog mesta čujete zvuk roga, tamo se okupite oko nas. Bog naš boriće se za nas.“+ 21  Dok smo mi radili, druga polovina je držala koplja od rane zore pa dok se nisu pojavile zvezde. 22  Tada sam još rekao narodu: „Neka svaki sa svojim slugom noći u Jerusalimu,+ noću neka stražare, a danju neka rade.“ 23  A ja+ i moja braća,+ moje sluge+ i stražari+ koji su me pratili nismo skidali svoju odeću, i svaki je držao svoje koplje+ u desnoj ruci.

Fusnote