Matej 26:1-75

26  Kad je Isus sve to ispričao, rekao je svojim učenicima:  „Znate da je za dva dana Pasha,+ i da Sin čovečji treba da bude predat da ga pribiju na stub.“*+  Tada su se sveštenički glavari i starešine naroda skupili u dvorištu prvosveštenika koji se zvao Kajafa+  i posavetovali+ se kako da na prevaru uhvate Isusa i ubiju ga.  Ali su govorili: „Ne na praznik, da ne izbije pobuna u narodu.“+  Dok je Isus bio u Vitaniji,+ u kući gubavca Simona,+  prišla mu je jedna žena sa alabastarskom bočicom skupocenog mirisnog ulja,+ i izlila ga na njegovu glavu dok je bio za stolom.*  Kad su učenici to videli, naljutili su se i rekli: „Čemu ovo rasipanje?+  To se moglo skupo prodati i dati siromašnima.“+ 10  Znajući to,+ Isus im je rekao: „Šta ste se okomili na tu ženu? Učinila je dobro delo na meni.+ 11  Jer siromašne+ uvek imate pored sebe, ali mene nećete uvek imati.+ 12  Kad je ona izlila ovo mirisno ulje na moje telo, pripremila me je za sahranu.+ 13  Zaista, kažem vam, gde god se bude propovedala ova dobra vest, po celom svetu, govoriće se i to što je učinila ova žena, kao sećanje na nju.“+ 14  Tada je jedan od dvanaestorice, koji se zvao Juda Iskariotski,+ otišao kod svešteničkih glavara 15  i rekao: „Šta ćete mi dati da vam ga izdam?“+ I odredili su mu trideset srebrnika.+ 16  Od tada je počeo da traži priliku da ga izda.+ 17  Prvog dana Praznika beskvasnih hlebova+ učenici su prišli Isusu i upitali ga: „Gde hoćeš da ti pripremimo da jedeš pashalnu žrtvu?“+ 18  On je odgovorio: „Idite u grad k tome i tome+ i recite mu: ’Učitelj kaže: „Moje vreme je blizu. Proslaviću Pashu sa svojim učenicima u tvom domu.“‘“+ 19  I učenici su učinili kako im je Isus zapovedio i pripremili su sve za Pashu.+ 20  A uveče+ je bio za stolom s dvanaestoricom učenika.+ 21  Dok su jeli, rekao je: „Zaista, kažem vam, jedan od vas će me izdati.“+ 22  Na to su se jako ražalostili i jedan za drugim su ga pitali: „Gospode, da nisam ja?“+ 23  On im je odgovorio: „Onaj koji umoči sa mnom ruku u činiju, taj će me izdati.+ 24  Istina, Sin čovečji odlazi, kao što je pisano+ o njemu, ali teško+ onom čoveku koji izda Sina čovečjeg!+ Tom čoveku bi bolje bilo da se nije ni rodio.“ 25  Juda, koji se spremao da ga izda, rekao je: „Da nisam ja, učitelju?“* On mu je odgovorio: „Sam si to rekao.“ 26  Dok su jeli, Isus je uzeo hleb+ i, izrekavši blagoslov, izlomio ga je,+ dao učenicima i rekao: „Uzmite, jedite. Ovo predstavlja* moje telo.“+ 27  Uzeo je i čašu,+ zahvalio Bogu i dao im je, govoreći: „Pijte iz nje svi,+ 28  jer ovo predstavlja+ moju ’krv+ saveza‘,+ koja će se proliti za mnoge+ radi oproštenja greha.+ 29  Ali kažem vam, od sada neću piti od ovog vinogradskog roda do onog dana kad budem pio novo vino s vama u kraljevstvu svog Oca.“+ 30  Kad su otpevali hvalospeve,+ izašli su na Maslinsku goru.+ 31  Tada im je Isus rekao: „Svi ćete se vi ove noći pokolebati u veri zbog onoga što će mi se dogoditi, jer je pisano: ’Udariću pastira i ovce iz stada će se razbežati.‘+ 32  Ali kad uskrsnem, otići ću pred vama u Galileju.“+ 33  Petar mu na to reče: „Ako se i svi drugi pokolebaju u veri zbog onoga što će ti se dogoditi, ja se nikada neću pokolebati!“+ 34  Isus mu reče: „Zaista, kažem ti, ove noći, pre nego što petao zapeva, triput ćeš me se odreći.“+ 35  Petar mu reče: „Čak i ako bih morao da umrem s tobom, neću te se odreći.“ Tako su rekli i svi drugi učenici.+ 36  Tada je Isus došao s učenicima na mesto+ koje se zove Getsimanija, i rekao im: „Sedite ovde dok ja odem tamo i pomolim se.“+ 37  Poveo je sa sobom Petra i dva Zevedejeva sina.+ I obuzela ga je žalost i nemir.+ 38  Tada im je rekao: „Duša je moja na smrt žalosna.+ Ostanite ovde i bdite sa mnom.“+ 39  Otišavši malo dalje, pao je ničice, moleći se:+ „Oče moj, ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša.+ Ali ne kako ja hoću,+ nego kako ti hoćeš.“+ 40  I došao je k učenicima i našao ih kako spavaju, pa je rekao Petru: „Zar niste mogli ni jedan sat da bdite sa mnom?+ 41  Bdite+ i molite se,+ da ne dođete u iskušenje.+ Duh je, doduše, srčan, ali je telo slabo.“+ 42  Opet je otišao,+ drugi put, i molio se: „Oče moj, ako nije moguće da me ova čaša mimoiđe, da je ne pijem, neka bude tvoja volja.“+ 43  I opet je došao i našao ih kako spavaju, jer su im oči bile otežale.+ 44  Ostavivši ih, opet je otišao i pomolio se po treći put,+ opet istim rečima. 45  Onda je došao k učenicima i rekao im: „U ovakvom trenutku spavate i počivate! Evo, približio se čas da Sin čovečji bude izdat i predat u ruke grešnicima.+ 46  Ustanite, pođimo. Moj izdajnik se približio.“+ 47  I dok je još govorio, došao je Juda,+ jedan od dvanaestorice, i s njim silan narod s mačevima+ i toljagama. Njih su poslali sveštenički glavari i starešine naroda.+ 48  Njegov izdajnik je s njima ugovorio znak: „Koga poljubim, taj je. Uhvatite ga.“+ 49  I odmah je prišao Isusu i rekao: „Zdravo, učitelju!“*+ I poljubio ga je.+ 50  Isus+ mu reče: „Prijatelju, zašto si ovde?“ Tada su prišli i digli ruke na Isusa i uhvatili ga.+ 51  Ali jedan od onih koji su bili s Isusom ispružio je ruku, izvukao svoj mač, udario prvosveštenikovog roba i odsekao mu uho.+ 52  Tada mu Isus reče: „Vrati svoj mač na njegovo mesto,+ jer svi koji se mača hvataju od mača će i poginuti.+ 53  Zar misliš da ne mogu zamoliti svog Oca da mi ovog časa pošalje više od dvanaest legija* anđela?+ 54  Ali kako bi se onda ispunila Pisma da se tako mora dogoditi?“ 55  U taj čas Isus reče narodu: „Zar ste izašli kao na razbojnika s mačevima i toljagama da me uhvatite?+ Svaki dan sam sedeo u hramu+ i poučavao i niste me uhvatili. 56  A sve se ovo dogodilo da bi se ispunila proročka Pisma.“+ Tada su ga svi učenici ostavili i pobegli.+ 57  Oni koji su uhvatili Isusa odveli su ga kod prvosveštenika Kajafe,+ kod koga su se skupili pismoznalci i starešine.+ 58  A Petar je izdaleka išao za njim sve do prvosveštenikovog dvorišta.+ Ušavši unutra seo je sa slugama da vidi šta će se dogoditi.+ 59  Za to vreme sveštenički glavari i celi Sinedrion* tražili su lažno svedočanstvo protiv Isusa da bi ga ubili,+ 60  ali nisu ga našli, premda su došli mnogi lažni svedoci.+ Na kraju su prišla dvojica 61  i rekla: „Ovaj je rekao: ’Mogu da razvalim Božji hram i da ga izgradim za tri dana.‘“+ 62  Tada je prvosveštenik ustao i rekao mu: „Zar ne odgovaraš? Šta kažeš na optužbe koje iznose protiv tebe?“+ 63  Ali Isus je ćutao.+ Zato mu prvosveštenik reče: „Zaklinjem te živim Bogom+ da nam kažeš jesi li ti Hrist,*+ Sin Božji!“ 64  Tada mu Isus reče:+ „Sam si to rekao.+ Ali ja vam kažem: Od sada+ ćete videti Sina čovečjeg+ kako sedi s desne+ strane Silnoga i dolazi na oblacima nebeskim.“+ 65  Tada je prvosveštenik razderao svoje haljine i rekao: „Pohulio je!+ Šta nam još trebaju svedoci?+ Evo, sad ste čuli hulu.+ 66  Šta mislite?“ A oni su odgovorili: „Zaslužuje smrt.“+ 67  Tada su mu pljuvali u lice+ i udarali+ ga pesnicama. Drugi su ga šamarali,+ 68  govoreći: „Ako si prorok, Hriste,+ reci nam ko te je udario?“+ 69  A Petar je sedeo napolju u dvorištu. Tada mu je prišla jedna sluškinja i rekla mu: „I ti si bio s Isusom Galilejcem!“+ 70  A on je to pred svima porekao: „Ne znam šta govoriš.“ 71  Kad je izašao napolje na trem, primetila ga je jedna druga devojka i rekla prisutnima: „Ovaj je bio s Isusom Nazarećaninom.“+ 72  I on je to opet porekao, zaklinjući se: „Ne poznajem tog čoveka!“+ 73  Malo kasnije prišli su oni koji su tamo stajali i rekli Petru: „Zaista, i ti si jedan od njih. Odaje te tvoje narečje.“+ 74  Tada je počeo da se kune i zaklinje: „Ne poznajem tog čoveka!“ I odmah je petao zapevao.+ 75  I Petar se setio reči koje mu je Isus rekao: „Pre nego što petao zapeva, triput ćeš me se odreći.“+ I izašao je napolje i gorko plakao.+

Fusnote

 Vidi dodatak 8.
 „Bio za stolom“ (i u 20. stihu) — doslovno: „bio opružen za stolom“. Vidi fusnotu za Mt 9:10.
 Vidi fusnotu za Mt 23:7.
 Doslovno: „je“. Grčka reč estin ovde ima smisao: „predočava, predstavlja, simbolizuje“. Vidi fusnote za Mt 12:7 i 1Ko 10:4.
 Vidi fusnotu za Mt 23:7.
 Legija je bila najveća borbena jedinica rimske vojske. Ovde označava velik broj.
 Jevrejski vrhovni sud.
 Ili: „Pomazanik, Mesija“. Vidi fusnotu za Mt 2:4.