Matej 25:1-46

25  „Tada će s nebeskim kraljevstvom biti kao sa deset devica koje su uzele svoje svetiljke+ i izašle u susret mladoženji.+  Pet ih je bilo ludih,+ a pet razboritih.+  Lude su uzele svetiljke, ali nisu sa sobom uzele ulje,  dok su razborite uzele i ulje u posudama zajedno sa svetiljkama.  Pošto je mladoženja kasnio, sve su zadremale i zaspale.+  Tačno u ponoć čuo se povik:+ ’Evo mladoženje! Izađite mu u susret!‘  Tada su sve one device ustale i pripremile svoje svetiljke.+  A lude su rekle razboritima: ’Dajte nam svog ulja,+ jer naše svetiljke samo što se nisu ugasile.‘  Razborite+ su odgovorile: ’Možda neće biti dovoljno za nas i za vas. Bolje idite kod onih koji ga prodaju i kupite sebi.‘ 10  Dok su one otišle da kupe, stigao je mladoženja. Device koje su bile spremne ušle su s njim na svadbu+ i vrata su se zatvorila. 11  Posle su došle i ostale device i rekle: ’Gospodine, gospodine, otvori nam!‘+ 12  A on im je odgovorio: ’Istinu vam kažem, ne poznajem vas.‘+ 13  „Bdite,+ dakle, jer ne znate ni dan ni čas.+ 14  „To je kao kad je čovek+ koji je nameravao da otputuje u tuđinu+ pozvao svoje robove i poverio im svoju imovinu.+ 15  Jednome je dao pet talanata,* drugome dva, a trećem jedan, svakome prema njegovoj sposobnosti,+ i otišao je u tuđinu. 16  Onaj koji je dobio pet talanata odmah je otišao i trgovao s njima i zaradio još pet.+ 17  Isto tako, onaj koji je dobio dva zaradio je još dva. 18  Ali onaj koji je dobio samo jedan otišao je i iskopao rupu u zemlji i sakrio srebrni novac svog gospodara. 19  „Posle dužeg vremena+ došao je gospodar tih robova i počeo da sređuje račune s njima.+ 20  Tako je onaj koji je dobio pet talanata prišao i doneo još pet talanata i rekao: ’Gospodaru, poverio si mi pet talanata. Evo, zaradio sam još pet talanata.‘+ 21  Njegov gospodar mu je rekao: ’Odlično, dobri i verni robe!+ Bio si veran+ nad malim i zato ću te postaviti nad mnogim.+ Raduj+ se sa svojim gospodarem!‘ 22  Zatim je prišao onaj koji je dobio dva talanta i rekao: ’Gospodaru, poverio si mi dva talanta. Evo, zaradio sam još dva talanta.‘+ 23  Njegov gospodar mu je rekao: ’Odlično, dobri i verni robe! Bio si veran nad malim i zato ću te postaviti nad mnogim.+ Raduj+ se sa svojim gospodarem!‘ 24  „Na kraju je prišao onaj koji je dobio jedan talant+ i rekao: ’Gospodaru, znao sam da si zahtevan čovek, da žanješ gde nisi sejao i skupljaš gde nisi vejao. 25  Zato sam se uplašio+ i otišao i sakrio tvoj talant u zemlju. Evo ti što je tvoje.‘ 26  Na to mu je gospodar rekao: ’Zli i lenji robe, znao si da žanjem gde nisam sejao i skupljam gde nisam vejao? 27  Onda je, dakle, trebalo da uložiš moj srebrni novac kod bankara, i ja bih kad dođem dobio svoje s kamatom.+ 28  „’Zato mu oduzmite talant i dajte ga onome koji ima deset talanata.+ 29  Jer svakome ko ima, daće se još i imaće obilje, a onome ko nema, uzeće se i ono što ima.+ 30  A beskorisnog roba izbacite napolje u tamu. Tamo će plakati i škrgutati zubima.‘+ 31  „Kad Sin čovečji+ stigne u svojoj slavi i svi anđeli s njim,+ tada će sesti na svoj slavni presto.+ 32  I svi će se narodi skupiti pred njim,+ i on će odvojiti+ ljude jedne od drugih,+ kao što pastir odvaja ovce od jaraca. 33  Postaviće ovce na svoju desnu stranu,+ a jarce na levu.+ 34  „Tada će kralj reći onima koji budu na njegovoj desnoj strani: ’Dođite, vi koje je moj Otac blagoslovio,+ nasledite+ kraljevstvo+ koje je pripremljeno za vas od postanka sveta.+ 35  Jer sam ogladneo i dali ste mi da jedem,+ ožedneo sam i dali ste mi da pijem, bio sam stranac i ugostili ste me,+ 36  go+ i obukli ste me, razboleo sam se i brinuli ste se o meni, bio sam u zatvoru+ i došli ste k meni.‘ 37  Tada će mu pravednici odgovoriti: ’Gospode, kad smo te videli gladnog i nahranili te, ili žednog+ i dali ti da piješ?+ 38  Kad smo te videli kao stranca i ugostili te ili golog i obukli te? 39  Kad smo te videli bolesnog ili u zatvoru i došli k tebi?‘ 40  A kralj+ će im odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god ste učinili jednom od ove moje najmanje+ braće,+ meni ste učinili.‘+ 41  „Zatim će reći i onima koji budu na njegovoj levoj strani: ’Idite od mene,+ prokleti, u večnu vatru+ pripremljenu Ðavolu i njegovim anđelima.+ 42  Jer sam ogladneo i niste mi dali da jedem,+ ožedneo sam+ i niste mi dali da pijem. 43  Bio sam stranac i niste me ugostili, go i niste me obukli,+ bolestan i u zatvoru+ i niste se brinuli o meni.‘ 44  Tada će mu i oni odgovoriti: ’Gospode, kad smo te videli gladnog ili žednog ili kao stranca ili golog ili bolesnog ili u zatvoru i nismo te poslužili?‘ 45  Tada će im on odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god niste učinili jednom od ovih najmanjih,+ ni meni niste učinili.‘+ 46  I ovi će otići u večnu smrt,+ a pravednici u večni život.“+

Fusnote

 Vidi fusnotu za Mt 18:24.