Matej 15:1-39

15  Tada su kod Isusa došli fariseji i pismoznalci iz Jerusalima+ i upitali ga:  „Zašto tvoji učenici prestupaju predanja starih? Ne drže obred pranja ruku pre jela.“+  On im je odgovorio: „A zašto vi prestupate Božju zapovest zbog svog predanja?+  Na primer, Bog je rekao: ’Poštuj svog oca i svoju majku‘+ i ’Ko prokune oca ili majku, neka se pogubi.‘+  A vi kažete: ’Ko kaže ocu ili majci: „Sve što imam, a čime bih ti mogao pomoći, odredio sam za dar Bogu“,  taj ne mora da poštuje svog oca.‘+ I tako ste obezvredili reč Božju zbog svog predanja.+  Licemeri,+ dobro je Isaija+ prorokovao o vama, kad je rekao:  ’Ovaj narod me poštuje usnama svojim, ali srce mu je daleko od mene.+  Uzalud me obožavaju, jer su učenja koja naučavaju ljudske zapovesti.‘“+ 10  Tada je pozvao narod i rekao im: „Slušajte i razumejte.+ 11  Čoveka ne čini nečistim ono što ulazi u usta, nego što izlazi iz usta — to čoveka čini nečistim.“+ 12  Tada su mu prišli učenici i rekli mu: „Znaš li da su se fariseji uvredili kad su čuli šta si rekao?“+ 13  On im na to reče: „Svaka sadnica koju nije zasadio moj nebeski Otac iščupaće se s korenom.+ 14  Pustite ih. Oni su slepe vođe. A kad slep vodi slepog, obojica će pasti u jamu.“+ 15  Petar mu na to reče: „Objasni nam to poređenje.“+ 16  A on reče: „Zar ni vi još ne razumete?+ 17  Zar ne znate da sve što ulazi u usta dolazi u utrobu i izbacuje se u nužnik? 18  A ono što izlazi iz usta, iz srca izlazi, i to čoveka čini nečistim.+ 19  Na primer, iz srca izlaze zle misli,+ ubistva, preljube, blud, krađe, lažna svedočenja, hule.+ 20  To je ono što čoveka čini nečistim, a to što nije oprao ruke prema obredu — to čoveka ne čini nečistim.“+ 21  Isus je tada otišao odande i povukao se u tirske i sidonske krajeve.+ 22  Jedna Feničanka+ iz tih krajeva došla je i povikala: „Smiluj mi se,+ Gospode, Sine Davidov! Moja kći je opsednuta demonom i mnogo pati.“ 23  Ali on joj nije odgovorio ni reč. Zato su mu prišli njegovi učenici i zamolili ga: „Reci joj da ode jer stalno viče za nama.“ 24  On je na to rekao: „Nisam poslat nikome osim izgubljenim ovcama doma Izraelovog.“+ 25  Kad je žena došla, poklonila mu se i rekla: „Gospode, pomozi mi!“+ 26  A on joj reče: „Nije u redu da se od dece uzme hleb i da se baci kučićima.“ 27  Ali ona reče: „Da, Gospode, ali kučići ipak jedu od mrvica koje padaju sa stola njihovih gospodara.“+ 28  Tada joj Isus reče: „O ženo, velika je tvoja vera! Neka ti bude kako želiš.“ I kći joj je ozdravila istog časa.+ 29  Kad je otišao odande, Isus je došao u blizinu Galilejskog mora,+ popeo se na goru+ i tamo seo. 30  Tada mu je prišao silan narod, dovodeći sa sobom hrome, sakate, slepe, neme i mnoge druge, te su ih položili pred njegove noge, a on ih je izlečio.+ 31  Kad je narod video da nemi govore, hromi hodaju i slepi vide, divili su se i slavili Boga Izraelovog.+ 32  A Isus je pozvao k sebi svoje učenike i rekao im:+ „Žao mi je+ naroda, jer su već tri dana sa mnom, a nemaju šta da jedu. Ne želim da ih otpustim gladne, da ne malakšu na putu.“ 33  Učenici su ga upitali: „Otkud nam na ovom pustom mestu toliko hleba da se nasiti ovoliki narod?“+ 34  Na to im Isus reče: „Koliko hlebova imate?“ Odgovorili su: „Sedam, i nekoliko ribica.“ 35  Rekao je narodu da poseda* po zemlji, 36  uzeo je sedam hlebova i ribe i zahvalivši Bogu izlomio ih i podelio učenicima, a učenici narodu.+ 37  I svi su jeli i nasitili se. Zatim su sakupili ono što je preostalo — sedam punih korpi.+ 38  A onih koji su jeli bilo je četiri hiljade muškaraca, ne računajući žene i decu. 39  Kad je otpustio narod, ušao je u čamac i došao u magadanski kraj.+

Fusnote

 Doslovno: „da se opruži“. Vidi fusnotu za Mt 9:10.