Matej 11:1-30

11  Kad je Isus dao uputstva dvanaestorici svojih učenika, otišao je odande da poučava i propoveda po njihovim gradovima.+  A kad je Jovan u zatvoru+ čuo o Hristovim delima, poslao je svoje učenike  da ga pitaju: „Jesi li ti onaj koji treba da dođe ili da čekamo drugoga?“+  Isus im je odgovorio: „Idite i javite Jovanu šta čujete i vidite:  Slepi vide,+ hromi+ hodaju, gubavi+ se čiste, gluvi+ čuju, mrtvi+ ustaju i siromašnima se objavljuje dobra vest.+  Srećan je onaj ko se zbog mene ne pokoleba u veri.“*+  Kad su oni otišli, Isus je počeo narodu da govori o Jovanu: „Šta ste izašli da gledate u pustinji?+ Trsku koju ljulja vetar?+  Šta ste onda izašli da vidite? Čoveka obučenog u raskošne haljine? Pa, oni koji nose raskošne haljine nalaze se u kraljevskim dvorima.+  Zašto ste onda izašli? Da vidite proroka? Da, kažem vam, i mnogo više od proroka.+ 10  To je onaj za koga je pisano: ’Evo, ja šaljem svog glasnika pred tvojim licem, koji će pripremiti put tvoj pred tobom!‘+ 11  Zaista, kažem vam, među rođenima od žene+ nije ustao veći od Jovana Krstitelja, ali ko je manji u nebeskom kraljevstvu,+ veći je od njega. 12  A od dana Jovana Krstitelja sve do sada ljudi svim silama žele da se domognu nebeskog kraljevstva, i oni koji se svim silama trude uspevaju u tome.+ 13  Jer su svi, Proroci i Zakon, proricali do Jovana.+ 14  I ako hoćete to da prihvatite, on je ’Ilija koji treba da dođe‘.+ 15  Ko ima uši, neka sluša.+ 16  „S kim da uporedim ovaj naraštaj?+ Sličan je deci koja sede na trgovima i međusobno se dovikuju:+ 17  ’Svirali smo vam frulu, ali niste igrali. Naricali smo, ali se niste udarali u grudi kao da tugujete.‘+ 18  Jer došao je Jovan koji nije ni jeo ni pio,+ a ipak se govori: ’Demon je u njemu.‘ 19  Došao je Sin čovečji koji jede i pije,+ a opet se govori: ’Gle izjelice i pijanice, prijatelja poreznika i grešnika.‘+ Ali mudrost opravdavaju njena dela.“+ 20  Tada je počeo da prekorava gradove u kojima se dogodilo najviše njegovih moćnih dela,* jer se nisu pokajali:+ 21  „Teško tebi, Horazine! Teško tebi, Vitsaido!+ Jer da su se u Tiru i Sidonu dogodila moćna dela koja su se dogodila u vama, već bi se odavno pokajali u kostreti i pepelu.+ 22  Zato vam kažem: Tiru i Sidonu biće lakše u Sudnji dan+ nego vama.+ 23  A ti, Kapernaume,+ zar ćeš se do neba uzvisiti? U grob*+ ćeš pasti.+ Jer da su se u Sodomu dogodila moćna dela koja su se dogodila u tebi, taj grad bi ostao do današnjeg dana. 24  Zato vam kažem: Lakše će biti sodomskoj zemlji u Sudnji dan nego ovom gradu.“+ 25  U to vreme Isus je rekao: „Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, jer si ovo sakrio od mudrih i umnih, a otkrio si maloj deci.+ 26  Da, Oče, jer si ti hteo da tako bude. 27  Sve mi je predao moj Otac.+ Niko ne poznaje Sina tako dobro kao Otac,+ i niko ne poznaje Oca tako dobro kao Sin i onaj kome Sin hoće da ga otkrije.+ 28  Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni,+ i ja ću vas okrepiti. 29  Uzmite moj jaram+ na sebe* i učite od mene,*+ jer sam ja blag+ i ponizan u srcu, i naći ćete okrepu+ dušama svojim. 30  Jer jaram je moj ugodan i teret je moj lak.“+

Fusnote

 Ili: „ko se o mene ne spotakne“.
 Ili: „njegovih čuda“.
 Doslovno: „had“.
 Ili: „Dođite k meni pod moj jaram“.
 „Budite moji učenici“. Uporedi sa Su 7:17.