Marko 4:1-41

4  Opet je počeo da poučava pored mora.+ Oko njega se skupio silan narod, tako da je ušao u čamac na moru i seo, a sav narod je bio pored mora na obali.+  Poučavao ih je mnogo čemu u poređenjima.+ Dok ih je poučavao, govorio im je:+  „Slušajte! Sejač je izašao da seje.+  Dok je sejao, nešto je semena palo pored puta i došle su ptice i pozobale ga.+  A nešto je semena palo na kamenito tlo gde nije bilo mnogo zemlje, i odmah je izniklo jer zemlja nije bila duboka.+  Ali kad je izašlo sunce, opržilo ga je, i pošto nije imalo korena, osušilo se.+  Nešto je semena palo među trnje i trnje je naraslo i ugušilo ga, i nije donelo plod.+  A nešto je palo na dobru zemlju.+ Izniklo je, naraslo i počelo da donosi plod i davalo je trideset, šezdeset i sto puta više od posejanog.“+  I još je rekao: „Ko ima uši da sluša, neka sluša.“+ 10  A kad je ostao sam, oni koji su s dvanaestoricom bili oko njega pitali su ga za poređenja.+ 11  I rekao im je: „Vama je dato da razumete svetu tajnu+ Božjeg kraljevstva, a onima koji su napolju sve se govori u poređenjima,+ 12  da očima gledaju, a ne vide, i ušima slušaju, a ne razumeju, i da se ne obrate i ne dobiju oproštenje.“+ 13  I još im je rekao: „Kad ne shvatate ovo poređenje, kako ćete onda razumeti sva druga poređenja? 14  „Sejač seje reč.+ 15  Ono uz put, gde je posejana reč, to su oni koji je čuju, ali odmah zatim dolazi Satana+ i uzima reč koja je bila posejana u njih.+ 16  A posejano na kamenito tlo, to su oni koji kad čuju reč, odmah je radosno prihvate,+ 17  ali nemaju korena u sebi, nego se održe samo neko vreme, a kad nastane nevolja ili progonstvo zbog reči, odmah se pokolebaju.+ 18  Ono koje je posejano među trnje, to su oni koji čuju reč,+ 19  ali im se u srce uvuku brige+ ovog sveta,* prevarno bogatstvo+ i želje+ za svim ostalim i uguše reč, i ona ostane bez ploda.+ 20  A ono koje je posejano na dobru zemlju, to su oni koji slušaju reč i prihvate je i donose plod — trideset, šezdeset i sto puta više od posejanog.“+ 21  Još im je rekao: „Zar se svetiljka donosi da se stavi pod korpu* ili pod krevet? Zar se ne donosi da se stavi na svećnjak?+ 22  Jer sve što je tajno treba da se otkrije i sve što je skriveno treba da izađe na videlo.+ 23  Ko ima uši da sluša, neka sluša.“+ 24  Još im je rekao: „Pazite na ovo što slušate!+ Kakvom merom merite, takvom će vam se meriti,+ i još će vam se dodati.+ 25  Jer ko ima, daće mu se još, a ko nema, uzeće mu se i ono što ima.“+ 26  Još je rekao: „Božje kraljevstvo je kao kad čovek baci seme na zemlju,+ 27  i noću spava i danju ustaje, a seme niče i raste, a da on i ne zna kako.+ 28  Zemlja sama od sebe donosi plod — prvo stabljiku, zatim klas i na kraju puno zrno u klasu. 29  A čim plod sazri, on zamahuje srpom, jer je došlo vreme za žetvu.“ 30  Još je rekao: „S čime da uporedimo Božje kraljevstvo, ili kakvim poređenjem da ga prikažemo?+ 31  Ono je kao zrno gorušice, koje je, kad se poseje u zemlju, najsitnije od sveg semenja na zemlji.+ 32  Ali kada se jednom poseje, izraste i bude veće od svake druge biljke u vrtu i potera velike grane,+ tako da se ptice nebeske+ mogu nastaniti pod njegovom senkom.“+ 33  I u mnogim takvim poređenjima+ govorio im je reč Božju, koliko su mogli razumeti. 34  Uvek im je govorio u poređenjima, a nasamo je svojim učenicima sve objašnjavao.+ 35  Tog dana, kad se spustilo veče, rekao im je: „Pređimo na drugu obalu.“+ 36  I kad su otpustili narod, povezli su ga čamcem u kom je bio. A pratili su ga i drugi čamci.+ 37  Odjednom se podigla jaka oluja i talasi su udarali u čamac, tako da se skoro potopio.+ 38  On je bio na krmi i spavao je na jastuku. Tada su ga probudili i rekli mu: „Učitelju, zar te nije briga što ćemo izginuti?“+ 39  On je tada ustao, zapretio vetru i rekao moru: „Umiri se! Umukni!“+ I vetar je utihnuo i nastala je potpuna tišina.+ 40  I rekao im je: „Zašto se plašite? Zar još nemate vere?“ 41  A njih je obuzeo veliki strah i govorili su jedan drugome: „Ko je ovaj, da ga čak vetar i more slušaju?“+

Fusnote

 Vidi fusnotu za Mt 12:32.
 Vidi fusnotu za Mt 5:15.