Marko 2:1-28

2  Posle nekoliko dana opet je ušao u Kapernaum i pročulo se da je kod kuće.+  Zato su se mnogi skupili, toliko njih da više nije bilo mesta, čak ni pred vratima. On je počeo da im govori Božju reč.+  I došli su ljudi i doneli mu paralizovanog čoveka. Nosila su ga četvorica.+  Pošto ga zbog naroda nisu mogli doneti do Isusa, otkrili su krov nad mestom gde je bio, napravili su otvor i spustili nosila na kojima je paralizovani ležao.+  Kad je Isus video njihovu veru,+ rekao je paralizovanome: „Sine, oprošteni su ti gresi.“+  A tamo su bili neki pismoznalci, koji su sedeli i razmišljali u svojim srcima:+  „Zašto ovaj tako govori? On huli. Ko može da oprašta grehe osim jednoga, Boga?“+  Isus je odmah prozreo da tako razmišljaju u sebi, pa im je rekao: „Zašto tako razmišljate u svojim srcima?+  Šta je lakše? Reći paralizovanome: ’Gresi su ti oprošteni‘, ili reći: ’Ustani, uzmi svoja nosila i hodaj‘?+ 10  Ali znajte da Sin čovečji+ ima vlast da oprašta grehe na zemlji!“+ Tada je rekao paralizovanome: 11  „Tebi govorim, ustani, uzmi svoja nosila i idi kući.“+ 12  I on je ustao, odmah uzeo svoja nosila i izašao pred svima.+ Svi su se zadivili i slavili su Boga, govoreći: „Tako nešto nikada nismo videli.“+ 13  On je ponovo izašao na more. Sav narod je dolazio k njemu, a on ih je poučavao. 14  Dok je prolazio tuda, ugledao je Levija,+ Alfejevog sina, kako sedi na mestu gde se sakuplja porez, i rekao mu je: „Pođi za mnom.“ On je ustao i pošao za njim.+ 15  Kada je Isus bio za stolom* u njegovoj kući, mnogi poreznici+ i grešnici bili su za stolom s njim i njegovim učenicima. Tamo je bilo mnogo onih koji su pošli za njim.+ 16  Ali kada su ga pismoznalci koji su bili fariseji* videli da jede s grešnicima i poreznicima, rekli su njegovim učenicima: „Zar on jede s poreznicima i grešnicima?“+ 17  Kada je Isus to čuo, rekao im je: „Ne treba lekar jakima, nego bolesnima. Nisam došao da pozovem pravednike, nego grešnike.“+ 18  Jovanovi učenici i fariseji imali su običaj da poste. Zato su došli i rekli mu: „Zašto Jovanovi učenici i farisejski učenici poste, a tvoji učenici ne poste?“+ 19  A Isus im je rekao: „Zar mladoženjini prijatelji mogu da poste dok je mladoženja s njima?+ Sve dok je mladoženja s njima, ne mogu da poste.+ 20  Ali doći će dani kad će se mladoženja uzeti od njih, i tada će postiti, u taj dan.+ 21  Niko na staru haljinu ne prišiva zakrpu od tkanine koja se još nije skupila. Inače se nova zakrpa otcepi sa stare tkanine i rupa postane još veća.+ 22  I niko ne stavlja novo vino u stare mehove. Inače vino pocepa mehove, pa propadnu i vino i mehovi.+ Nego se novo vino stavlja u nove mehove.“+ 23  Jednom je na sabat prolazio kroz žitna polja, a njegovi učenici su putem kidali+ klasje.+ 24  Zato su mu fariseji rekli: „Gledaj ih! Zašto na sabat rade ono što se ne sme?“+ 25  On im reče: „Zar nikad niste čitali šta je David+ učinio kad mu je nestalo hrane i kad su ogladneli on i njegovi ljudi?+ 26  Kako je ušao u Božji dom, prema izveštaju o Avijataru,+ svešteničkom poglavaru, i pojeo hlebove koji su bili stavljeni pred Boga,+ koje ne sme da jede niko osim sveštenika,+ a dao ih je i svojim ljudima?“+ 27  Zatim im reče: „Sabat je nastao radi čoveka,+ a ne čovek radi sabata.+ 28  Dakle, Sin čovečji je Gospodar i sabata.“+

Fusnote

 Doslovno: „opružen za stolom“. Vidi fusnotu za Mt 9:10.
 Vidi fusnotu za Mt 3:7.