Marko 14:1-72

14  Do Pashe+ i Praznika+ beskvasnih hlebova bila su dva dana.+ Sveštenički glavari i pismoznalci tražili su priliku da ga na prevaru uhvate i ubiju,+  jer su govorili: „Ne na praznik, jer bi se narod mogao pobuniti.“+  Kad je u Vitaniji, u kući gubavca+ Simona, bio za stolom,* došla je jedna žena sa alabastarskom bočicom punom skupocenog mirisnog ulja, pravog narda. Razbila je alabastarsku bočicu i izlila ulje na njegovu glavu.+  Zato su se neki naljutili i govorili jedan drugom: „Čemu ovo rasipanje mirisnog ulja?+  To mirisno ulje moglo se prodati za više od trista denara* i dati siromašnima!“ I ljutili su se na nju.+  Ali Isus je rekao: „Pustite je. Šta ste se okomili na nju? Učinila je dobro delo na meni.+  Jer siromašne+ uvek imate pored sebe, i možete da im činite dobro kad god hoćete, a mene nemate uvek.+  Učinila je što je mogla: Unapred je izlila mirisno ulje na moje telo da ga pripremi za sahranu.+  Zaista, kažem vam, gde god se bude propovedala dobra vest, po celom svetu,+ govoriće se i to što je učinila ova žena, kao sećanje na nju.“+ 10  Juda Iskariotski, jedan od dvanaestorice, otišao je kod svešteničkih glavara da im ga izda.+ 11  Kad su to čuli, obradovali su se i obećali da će mu dati srebrni novac.+ Zato je počeo da traži priliku da ga izda.+ 12  Prvog dana Praznika beskvasnih+ hlebova, kad se po običaju žrtvovala pashalna žrtva, njegovi učenici+ su ga upitali: „Gde hoćeš da jedeš pashalnu žrtvu, da odemo i da ti je pripremimo?“+ 13  Tada je poslao dvojicu svojih učenika i rekao im: „Idite u grad, i tamo će vas sresti čovek koji nosi krčag s vodom.+ Pođite za njim 14  i gde on uđe recite domaćinu: ’Učitelj pita: „Gde je gostinska soba u kojoj mogu da jedem pashalnu žrtvu+ sa svojim učenicima?“‘+ 15  On će vam pokazati veliku gornju sobu, nameštenu i pripremljenu. Tamo nam pripremite.“+ 16  Učenici su otišli, ušli u grad i našli sve onako kako im je rekao. I pripremili su sve za Pashu.+ 17  Kad se spustilo veče, došao je s dvanaestoricom.+ 18  Dok su bili za stolom i jeli, Isus im je rekao: „Zaista, kažem vam, jedan od vas, koji jede+ sa mnom, izdaće me.“+ 19  Oni su se ražalostili i jedan za drugim su ga pitali: „Da nisam ja?“+ 20  A on im je odgovorio: „Jedan od vas dvanaestorice koji umače sa mnom u istu činiju.+ 21  Istina, Sin čovečji odlazi, kao što je pisano o njemu, ali teško onom čoveku koji izda Sina čovečjeg! Tom čoveku bi bolje bilo da se nije ni rodio.“+ 22  Dok su jeli, uzeo je hleb i, izrekavši blagoslov, izlomio ga je, dao im i rekao: „Uzmite, ovo predstavlja* moje telo.“+ 23  Uzevši čašu, zahvalio je Bogu i dao im. I svi su pili iz nje.+ 24  I rekao im je: „Ovo predstavlja moju ’krv+ saveza‘,+ koja će se proliti+ za mnoge.+ 25  Zaista, kažem vam, više neću piti od vinogradskog roda do onog dana kad budem pio novo vino u Božjem kraljevstvu.“+ 26  I kad su otpevali hvalospeve,+ izašli su na Maslinsku goru.+ 27  Tada im je Isus rekao: „Svi ćete se pokolebati u veri, jer je pisano: ’Udariću pastira,+ i ovce će se razbežati.‘+ 28  Ali kad uskrsnem, otići ću pred vama u Galileju.“+ 29  Petar mu reče: „Ako se i svi drugi pokolebaju u veri, ja ipak neću.“+ 30  Tada mu Isus reče: „Zaista, kažem ti, danas, još ove noći, pre nego što petao dvaput zapeva, upravo ti ćeš me se triput odreći.“+ 31  Ali on je uporno govorio: „Ako moram i da umrem s tobom, neću te se odreći.“ Tako su govorili i svi drugi.+ 32  Došli su na mesto koje se zove Getsimanija. On je rekao svojim učenicima: „Sedite ovde dok se ja pomolim.“+ 33  Poveo je sa sobom Petra, Jakova i Jovana.+ Obuzela ga je teskoba i nemir.+ 34  I rekao im je: „Duša je moja na smrt žalosna.+ Ostanite ovde i bdite.“+ 35  Otišavši malo dalje, pao je na zemlju i počeo da se moli da ga, ako je moguće, mimoiđe taj čas.+ 36  I još je rekao: „Ava,* Oče,+ tebi je sve moguće. Ukloni ovu čašu od mene. Ali neka ne bude kako ja hoću, nego kako ti hoćeš.“+ 37  I došao je i našao ih kako spavaju, pa je rekao Petru: „Simone, zar spavaš? Zar nisi imao snage da bdiš jedan sat?+ 38  Bdite i molite se,+ da ne dođete u iskušenje. Duh je, doduše, srčan, ali je telo slabo.“+ 39  Opet je otišao i molio se istim rečima.+ 40  Zatim je ponovo došao i našao ih kako spavaju, jer su im oči bile otežale. I nisu znali šta da mu odgovore.+ 41  Došao je i treći put i rekao im: „U ovakvom trenutku spavate i počivate! Dosta je! Došao je čas!+ Evo, Sin čovečji je izdat i predat u ruke grešnicima.+ 42  Ustanite, pođimo.+ Moj izdajnik se približio.“+ 43  I odmah, dok je još govorio, došao je Juda, jedan od dvanaestorice, i s njim narod s mačevima i toljagama. Njih su poslali sveštenički glavari, pismoznalci i starešine.+ 44  Njegov izdajnik je s njima ugovorio znak: „Koga poljubim, taj je. Uhvatite ga i odvedite pod stražom.“+ 45  Čim je došao, prišao mu je i rekao: „Učitelju!“* I poljubio ga je.+ 46  Tada su digli ruke na njega i uhvatili ga.+ 47  Ali jedan od onih koji su tamo stajali izvukao je mač i udario prvosveštenikovog roba i odsekao mu uho.+ 48  Isus im je rekao: „Zar ste izašli kao na razbojnika s mačevima i toljagama da me uhvatite?+ 49  Svaki dan sam bio s vama u hramu i poučavao+ i niste me uhvatili. Ali to je zato da se ispune Pisma.“+ 50  Svi su ga učenici ostavili+ i pobegli.+ 51  A za njim je išao jedan mladić ogrnut samo lanenom haljinom. Pokušali su da ga uhvate,+ 52  ali on je ostavio haljinu i pobegao oskudno odeven.* 53  Zatim su Isusa odveli kod prvosveštenika. Tamo su se okupili svi sveštenički glavari, starešine i pismoznalci.+ 54  Petar je izdaleka išao za njim+ sve do prvosveštenikovog dvorišta. Seo je sa slugama i grejao se uz vatru. 55  Za to vreme sveštenički glavari i celi Sinedrion* tražili su svedočanstvo protiv Isusa da bi ga ubili,+ ali nisu ga našli.+ 56  Mnogi su lažno svedočili protiv njega,+ ali im se svedočanstva nisu slagala.+ 57  A neki su ustali i lažno svedočili protiv njega: 58  „Mi smo ga čuli kako govori: ’Razvaliću ovaj hram načinjen ljudskim rukama i za tri dana sagradiću drugi koji neće biti načinjen ljudskim rukama.‘“+ 59  Ali ni u tome im se svedočanstvo nije slagalo. 60  Na kraju je prvosveštenik ustao, stao na sredinu i upitao Isusa: „Zar ništa ne odgovaraš? Šta kažeš na optužbe koje iznose protiv tebe?“+ 61  Ali on je ćutao i ništa nije odgovorio.+ Prvosveštenik ga je opet upitao: „Jesi li ti Hrist,* Sin Blagoslovenoga?“+ 62  Tada mu je Isus rekao: „Jesam. I videćete Sina čovečjeg+ kako sedi s desne strane+ Silnoga i dolazi s oblacima nebeskim.“+ 63  Tada je prvosveštenik razderao svoje haljine+ i rekao: „Šta nam još trebaju svedoci?+ 64  Čuli ste hulu.+ Šta mislite?“ I svi su mu presudili da zaslužuje smrt. 65  Neki su počeli da ga pljuju,+ da mu pokrivaju lice i da ga udaraju pesnicama govoreći mu: „Ako si prorok, reci ko te je udario!“ I šamarajući ga, stražari su ga odveli.+ 66  Dok je Petar bio dole u dvorištu, došla je jedna od prvosveštenikovih sluškinja+ 67  i videvši Petra kako se greje, pogledala je pravo u njega i rekla: „I ti si bio s onim Nazarećaninom, Isusom.“+ 68  A on je to porekao: „Niti ga znam niti razumem šta govoriš.“ I izašao je u predvorje.+ 69  Kad ga je sluškinja ugledala, opet je rekla onima koji su tamo stajali: „Ovaj je jedan od njih.“+ 70  Ali on je to opet poricao. A malo kasnije su oni koji su tamo stajali još jednom rekli Petru: „Zaista, i ti si jedan od njih, jer si Galilejac.“+ 71  A on je počeo da se kune i zaklinje:+ „Ne poznajem tog čoveka o kome govorite.“+ 72  I odmah je petao zapevao po drugi put.+ I Petar se setio onoga što mu je Isus rekao: „Pre nego što petao dvaput zapeva, triput ćeš me se odreći.“+ Tada je slomljen briznuo u plač.+

Fusnote

 „Bio za stolom“ (i u 18. stihu) — doslovno: „opružen za stolom“. Vidi fusnotu za Mt 9:10.
 Jedan denar (rimski srebrni novac) bio je dnevnica poljoprivrednog radnika. Vidi Mt 20:2 i dodatak 13.
 Vidi fusnotu za Mt 26:26.
 Aramejska reč koja znači „otac“.
 Vidi fusnotu za Mt 23:7.
 Doslovno: „go“.
 Jevrejski vrhovni sud.
 Ili: „Pomazanik, Mesija“. Vidi fusnotu za Mt 2:4.