Marko 13:1-37

13  Kad je izlazio iz hrama, jedan od njegovih učenika mu je rekao: „Učitelju, gledaj! Kakvog li kamenja, kakvog li zdanja!“+  A Isus mu je rekao: „Vidiš li ove veličanstvene građevine?+ Neće se ovde ostaviti ni kamen na kamenu,+ sve će se srušiti.“+  Dok je sedeo na Maslinskoj gori nasuprot hramu, Petar,+ Jakov, Jovan i Andrija nasamo su ga upitali:+  „Kaži nam kada će to biti, i šta će biti znak da je došlo vreme da se sve to završi?“+  Tada je Isus počeo da im govori: „Pazite da vas neko ne zavede.+  Mnogi će doći u moje ime i govoriti: ’Ja sam Hrist!‘ I mnoge će zavesti.+  Kad čujete ratni metež i vesti o ratovima, ne plašite se. To mora da se dogodi, ali tada još nije kraj.+  „Jer će ustati narod na narod i kraljevstvo na kraljevstvo,+ biće zemljotresa+ po raznim mestima i biće gladi.+ To je početak bolnih nevolja.+  „A vi pazite na sebe. Predavaće vas sudovima+ i tući će vas u sinagogama+ i vodiće vas pred namesnike i kraljeve zbog mene, njima za svedočanstvo.+ 10  I u svim narodima najpre mora da se propoveda+ dobra vest.+ 11  Kad vas budu vodili na sud, nemojte da se unapred brinete šta ćete govoriti,+ nego šta vam bude dato u tom času, to govorite, jer nećete govoriti vi, nego sveti duh.+ 12  Brat će brata predati na smrt i otac dete,+ i deca će ustati na roditelje i daće da ih pogube.+ 13  I svi će vas narodi mrzeti zbog mog imena.+ Ali ko istraje do kraja,+ taj će biti spasen.+ 14  „Ali kad vidite da gadost+ koja pustoši+ stoji gde ne sme (neka čitalac upotrebi razboritost),+ tada oni koji budu u Judeji neka beže u gore.+ 15  Ko bude na krovu, neka ne silazi i neka ne ulazi da uzme nešto iz kuće.+ 16  I ko bude na njivi, neka se ne vraća nazad da uzme svoju haljinu.+ 17  Teško trudnicama i dojiljama u te dane!+ 18  Molite se da to ne bude zimi.+ 19  Jer će ti dani biti dani nevolje+ kakve nije bilo od početka sveta, koji je Bog stvorio, pa sve do tada, i kakve više neće biti.+ 20  I kad Jehova+ ne bi skratio te dane, niko* se ne bi spasao. Ali zbog izabranih,+ koje je on izabrao,+ skratiće te dane.+ 21  „Ako vam tada neko kaže: ’Evo, ovde je Hrist‘* ili ’Onde je‘,+ ne verujte.+ 22  Jer će ustati lažni Hristi i lažni proroci+ i činiće znakove i čuda+ da bi, ako je moguće, zaveli izabrane.+ 23  Vi se, dakle, čuvajte.+ Sve sam vam unapred rekao.+ 24  „Ali u te dane, posle te nevolje, sunce će potamneti, mesec više neće svetleti, 25  zvezde će padati s neba i nebeske sile će se uzdrmati.+ 26  Tada će videti Sina čovečjeg+ kako dolazi u oblacima s velikom silom i slavom.+ 27  I tada će on poslati anđele i skupiće svoje izabrane+ s četiri strane sveta,* od kraja zemlje do kraja neba.+ 28  „Učite iz poređenja o smokvi. Kad joj grana napupi i prolista, znate da je blizu leto.+ 29  Tako i vi, kad vidite da se sve to događa, znajte da je Sin čovečji blizu, pred vratima.+ 30  Zaista, kažem vam, ovaj naraštaj neće proći dok se sve to ne dogodi.+ 31  Nebo+ i zemlja će proći, ali moje reči+ neće proći.+ 32  „A o tom danu ili času niko ne zna, ni anđeli na nebu ni Sin, nego samo Otac.+ 33  Pazite, budite budni,+ jer ne znate kada je vreme da se to dogodi.+ 34  To je kao kad čovek otputuje u tuđinu+ i ostavi svoju kuću i upravljanje poveri svojim robovima, svakome odredi njegov posao, a vrataru zapovedi da bdi. 35  Zato bdite,+ jer ne znate kada dolazi gospodar kuće, da li uveče* ili u ponoć* ili kad se oglase petlovi* ili rano ujutru,*+ 36  da vas ne bi, kad iznenada dođe, našao kako spavate.+ 37  A što vama kažem, svima kažem: Bdite!“+

Fusnote

 Doslovno: „nijedno telo“.
 Ili: „Pomazanik, Mesija“. Vidi fusnotu za Mt 2:4.
 Doslovno: „od četiri vetra“.
 „Uveče“ — prva straža u grčkoj i rimskoj podeli noći, od zalaska sunca do oko 21 sat.
 „Ponoć“ — druga straža, od oko 21 sat do ponoći.
 „Kad se oglase petlovi“ — treća straža, od ponoći do oko 3 sata.
 „Rano ujutru“ — četvrta straža, od oko 3 sata do izlaska sunca.