Luka 5:1-39

5  Jednom dok je stajao pored Genezaretskog jezera,*+ narod se gurao oko njega i slušao reč Božju.  Video je dva čamca na obali jezera, a ribari su izašli iz njih i ispirali mreže.+  Ušao je u jedan od tih čamaca, koji je bio Simonov, i zamolio ga da se malo otisnu od kopna. Tada je seo i iz čamca+ počeo da poučava narod.  Kad je prestao da govori, rekao je Simonu: „Otplovi tamo gde je duboko, pa bacite svoje mreže+ i lovite.“  A Simon je rekao: „Učitelju, celu noć smo se mučili i ništa nismo ulovili,+ ali kad ti tako kažeš, baciću mreže.“  Kad su to učinili, uhvatili su toliko mnogo riba da su mreže počele da im se cepaju.  Zato su mahnuli svojim drugovima u drugom čamcu da dođu i da im pomognu.+ Oni su došli i napunili oba čamca, tako da su skoro potonuli.  Kad je Simon Petar+ to video, pao je Isusu pred noge i rekao: „Gospode, idi od mene jer sam grešan čovek.“+  Jer kad su videli koliko su ribe ulovili, začudili su se i on i svi koji su bili s njim, 10  a isto tako i Jakov i Jovan, Zevedejevi sinovi,+ koji su bili Simonovi saradnici. Ali Isus je rekao Simonu: „Ne boj se! Od sada ćeš loviti ljude.“+ 11  Tako su izvukli čamce na kopno, ostavili sve i pošli za njim.*+ 12  Dok je bio u jednom gradu, pojavio se čovek pun gube. Kad je ugledao Isusa, pao je ničice i zamolio ga: „Gospode, ako hoćeš, možeš me očistiti.“+ 13  Ispruživši ruku, dotakao ga je i rekao: „Hoću. Očisti se.“ I guba je istog časa nestala s njega.+ 14  Zapovedio je čoveku: „Nikome ništa ne govori,+ nego idi, pokaži se svešteniku+ i prinesi žrtvu+ za svoje očišćenje, kao što je Mojsije propisao, za svedočanstvo njima.“+ 15  Glas o njemu sve se više širio i ljudi su se u velikom broju okupljali da ga slušaju i da budu izlečeni od svojih bolesti.+ 16  A Isus se povlačio na osamljena mesta u pustinji i molio se.+ 17  Dok je jednog dana poučavao, tamo su sedeli fariseji* i učitelji zakona koji su došli iz svih galilejskih i judejskih sela i iz Jerusalima. A Jehovina sila je bila s njim da bi lečio.+ 18  Neki ljudi su doneli na nosilima jednog čoveka koji je bio paralizovan i tražili su način da ga unesu i stave pred njega.+ 19  Pošto ga zbog naroda nisu mogli uneti, popeli su se na krov, napravili otvor među crepovima i spustili ga na nosilima među one koji su bili pred Isusom.+ 20  Kad je video njihovu veru, rekao je: „Čoveče, oprošteni su ti gresi.“+ 21  Tada su pismoznalci i fariseji počeli da razmišljaju: „Ko je ovaj što huli?+ Ko može opraštati grehe osim samog Boga?“+ 22  Isus je prozreo o čemu razmišljaju, pa im je rekao: „O čemu razmišljate u svojim srcima?+ 23  Šta je lakše? Reći: ’Gresi su ti oprošteni‘, ili reći: ’Ustani i hodaj‘?+ 24  Ali znajte da Sin čovečji ima vlast na zemlji da oprašta grehe!“ Tada je paralizovanom čoveku rekao: „Tebi govorim, ustani, uzmi svoja nosila i idi kući.“+ 25  On je odmah ustao pred njima, uzeo nosila na kojima je ležao i otišao kući, slaveći Boga.+ 26  Tada su svi do jednog ostali zadivljeni,+ i slavili su Boga i puni straha govorili: „Danas smo videli nešto neverovatno!“+ 27  Posle toga izašao je i ugledao poreznika koji se zvao Levije kako sedi na mestu gde se sakuplja porez, i rekao mu je: „Pođi za mnom.“+ 28  On je sve ostavio,+ ustao i pošao za njim. 29  Levije je za njega priredio veliku gozbu u svojoj kući. A za stolom je bilo* i mnogo poreznika i drugih ljudi.+ 30  Tada su fariseji i njihovi pismoznalci počeli da prigovaraju njegovim učenicima: „Zašto jedete i pijete s poreznicima i grešnicima?“+ 31  Isus im je odgovorio: „Ne treba lekar zdravima,+ nego bolesnima.+ 32  Nisam došao da pozovem pravednike na pokajanje, nego grešnike.“+ 33  A oni su mu rekli: „Jovanovi učenici često poste i usrdno se mole, a to rade i farisejski učenici, a tvoji jedu i piju.“+ 34  Isus im je rekao: „Zar možete mladoženjine prijatelje naterati da poste dok je mladoženja s njima?+ 35  Ali doći će dani kad će se mladoženja+ uzeti od njih,+ i tada će postiti, u te dane.“+ 36  Zatim im je ispričao jedno poređenje: „Niko ne seče zakrpu od nove haljine da bi je prišio na staru haljinu. Inače se nova zakrpa iscepa, a i zakrpa od nove haljine ne odgovara staroj.+ 37  I niko ne stavlja novo vino u stare mehove. Inače će novo vino pocepati mehove+ i proliće se, a mehovi će propasti.+ 38  Nego se novo vino mora staviti u nove mehove. 39  Niko ko je pio staro vino ne želi novo jer kaže: ’Staro+ je dobro.‘“

Fusnote

 Vidi fusnotu za Br 34:11.
 Vidi fusnotu za Mt 4:20.
 Vidi fusnotu za Mt 3:7.
 Doslovno: „za stolom se opružilo“. Vidi fusnotu za Mt 9:10.