Luka 22:1-71

22  Približavao se Praznik beskvasnih hlebova, koji se zove Pasha.+  Sveštenički glavari i pismoznalci hteli su da ubiju Isusa,+ ali pošto su se bojali naroda,+ tražili su za to povoljnu priliku.  Satana je ušao u Judu, koji se zvao Iskariotski, i koji je bio jedan od dvanaestorice.+  On je otišao i razgovarao sa svešteničkim glavarima i hramskim zapovednicima o tome kako da im ga izda.+  Oni su se obradovali i dogovorili se da mu daju srebrni novac.+  On je pristao i počeo da traži priliku da im ga izda kad ne bude naroda u blizini.+  Došao je dan beskvasnih hlebova, u koji je trebalo žrtvovati pashalnu žrtvu.+  Isus je poslao Petra i Jovana i rekao im: „Idite i pripremite nam pashalnu žrtvu da jedemo.“+  Oni su ga upitali: „Gde hoćeš da je pripremimo?“ 10  Odgovorio im je:+ „Kad uđete u grad srešće vas čovek koji nosi krčag s vodom. Pođite za njim u kuću u koju uđe.+ 11  I recite domaćinu te kuće: ’Učitelj te pita: „Gde je gostinska soba u kojoj mogu da jedem pashalnu žrtvu sa svojim učenicima?“‘+ 12  On će vam pokazati veliku nameštenu gornju sobu. Tamo je pripremite.“+ 13  Oni su otišli i našli sve onako kako im je rekao. I pripremili su pashalnu žrtvu.+ 14  Kad je došlo vreme, smestio se za sto,* a s njim i apostoli.+ 15  I rekao im je: „Žarko sam želeo da jedem ovu pashalnu žrtvu s vama pre svojih patnji. 16  Jer kažem vam, neću je ponovo jesti dok se u Božjem kraljevstvu ne ispuni sve što ona predstavlja.“+ 17  I uzeo je čašu,+ zahvalio Bogu i rekao: „Uzmite je i dodajte jedan drugom. 18  Jer kažem vam, od sada više neću piti od vinogradskog roda dok ne dođe Božje kraljevstvo.“+ 19  I uzeo je hleb,+ zahvalio Bogu, izlomio ga, dao im i rekao: „Ovo predstavlja* moje telo+ koje će se dati za vas.+ Činite ovo meni na spomen.“+ 20  Tako je uzeo i čašu+ posle večere i rekao: „Ova čaša predstavlja novi savez+ na osnovu moje krvi,+ koja će se proliti za vas.+ 21  „Ali evo, ruka mog izdajnika+ sa mnom je za stolom.+ 22  Jer Sin čovečji odlazi kao što je određeno,+ ali teško onom čoveku koji ga izda!“+ 23  Tada su oni počeli da raspravljaju među sobom ko bi od njih mogao biti taj koji će to učiniti.+ 24  A među njima je nastala i prepirka o tome ko bi od njih bio najveći.+ 25  Tada im je Isus rekao: „Kraljevi gospodare narodima i oni koji vladaju narodima nazivaju se dobrotvorima.+ 26  Ali vi ne budite takvi.+ Naprotiv, najveći među vama neka bude kao najmlađi,+ a onaj koji predvodi neka bude kao onaj koji služi.+ 27  Jer ko je veći, onaj koji je za stolom* ili onaj koji služi? Zar nije onaj koji je za stolom? A ja sam među vama kao onaj koji služi.+ 28  „Vi ste ostali sa mnom+ u mojim kušnjama.+ 29  Zato ja s vama sklapam savez za kraljevstvo,+ kao što je moj Otac sa mnom sklopio savez,+ 30  da jedete+ i pijete za mojim stolom u mom kraljevstvu,+ i da sedite na prestolima+ i sudite nad dvanaest Izraelovih plemena. 31  „Simone, Simone, evo Satana+ je zatražio da vas rešeta kao pšenicu.+ 32  Ali ja sam se usrdno molio+ za tebe da tvoja vera ne oslabi. A ti, kad se vratiš, ojačaj svoju braću.“+ 33  Tada mu Petar reče: „Gospode, spreman sam da s tobom idem i u zatvor i u smrt.“+ 34  A on reče: „Kažem ti, Petre, petao danas neće zapevati dok tri puta ne porekneš da me poznaješ.“+ 35  Još im reče: „Kad sam vas poslao+ bez kese za novac, bez torbe i bez sandala, da li vam je nešto nedostajalo?“ Odgovorili su: „Nije!“ 36  Tada im reče: „Ali sada, ko ima kesu za novac, neka je uzme. Isto tako i torbu. I ko nema mač, neka proda svoju haljinu i neka ga kupi. 37  Jer vam kažem da se na meni mora izvršiti ono što je napisano: ’Bio je ubrojan među bezakonike.‘+ Jer se izvršava ono što se odnosi na mene.“+ 38  Tada su rekli: „Gospode, evo ovde dva mača.“ A on im reče: „Dovoljno je.“ 39  Zatim je izašao i po običaju pošao na Maslinsku goru. Za njim su pošli i učenici.+ 40  Kad su došli tamo, rekao im je: „Molite se da ne dođete u iskušenje.“+ 41  Zatim se udaljio od njih otprilike koliko se može dobaciti kamenom, pa je kleknuo i počeo da se moli: 42  „Oče, ako hoćeš, ukloni ovu čašu od mene. Ali neka ne bude moja volja,+ nego tvoja.“+ 43  Tada mu se pojavio anđeo s neba i jačao ga.+ 44  A kad se našao u teškoj duševnoj patnji, molio se još usrdnije.+ Znoj mu je postao kao kapi krvi koje su padale na zemlju.+ 45  Kad je ustao od molitve, došao je do učenika i našao ih kako spavaju od žalosti.+ 46  I rekao im je: „Zašto spavate? Ustanite i molite se, da ne dođete u iskušenje.“+ 47  Dok je još govorio, pojavio se silan narod, a pred njima je išao jedan od dvanaestorice koji se zvao Juda.+ Prišao je Isusu da ga poljubi.+ 48  Isus mu reče: „Judo, zar poljupcem izdaješ Sina čovečjeg?“+ 49  Kad su oni oko njega videli šta se događa, rekli su: „Gospode, da udarimo mačem?“+ 50  Jedan od njih je čak udario prvosveštenikovog roba i odsekao mu desno uho.+ 51  Isus je tada rekao: „Ostavite se toga! Dosta je!“ I dotakao je čoveku uho i izlečio ga.+ 52  Isus je svešteničkim glavarima, hramskim zapovednicima i starešinama koji su došli da ga uhvate rekao: „Zar ste izašli kao na razbojnika s mačevima i toljagama?+ 53  Svaki dan sam bio s vama u hramu,+ pa niste digli ruke na mene.+ Ali ovo je vaš čas+ i vlast+ tame.“+ 54  Tada su ga uhvatili i odveli.+ Doveli su ga u prvosveštenikovu kuću.+ A Petar je izdaleka išao za njim.+ 55  Nasred dvorišta naložili su vatru i seli oko nje, a i Petar je sedeo među njima.+ 56  Kad ga je videla jedna sluškinja kako sedi u svetlosti vatre, pažljivo ga je pogledala i rekla: „I ovaj je bio s njim.“+ 57  Ali on je to porekao:+ „Ne poznajem ga, ženo.“+ 58  Nedugo zatim video ga je neko drugi i rekao: „I ti si jedan od njih.“ A Petar je rekao: „Čoveče, nisam.“+ 59  Kad je prošlo oko sat vremena, jedan drugi čovek je tvrdio: „Zaista, i ovaj je bio s njim, jer je Galilejac.“+ 60  A Petar je rekao: „Čoveče, ne znam šta govoriš.“ I odmah, dok je još govorio, petao je zapevao.+ 61  Tada se Gospod okrenuo i pogledao Petra, a Petar se setio reči koje mu je Gospod rekao: „Pre nego što danas petao zapeva, tri puta ćeš me se odreći.“+ 62  I izašao je napolje i gorko plakao.+ 63  Ljudi koji su čuvali Isusa počeli su da mu se rugaju+ i da ga udaraju.+ 64  Pokrili su mu glavu i govorili: „Ako si prorok, reci ko te je udario!“+ 65  I obasipali su ga mnogim drugim hulama.+ 66  Kad je svanulo, skupilo se+ narodno veće starešina — sveštenički glavari i pismoznalci — pa su ga doveli u dvoranu Sinedriona* i rekli:+ 67  „Ako si Hrist,*+ reci nam.“ A on im je rekao: „Čak i ako vam kažem, nećete verovati.+ 68  I ako vas upitam, nećete odgovoriti.+ 69  Ali od sada će Sin čovečji+ sedeti pored moćne desnice+ Božje.“+ 70  Na to su svi rekli: „Dakle, jesi li ti Sin Božji?“ On im je odgovorio: „Vi sami kažete+ da jesam.“ 71  A oni su rekli: „Zar nam treba još neko svedočanstvo?+ Jer sami smo to čuli iz njegovih usta.“+

Fusnote

 Doslovno: „opružio se za stolom“. Vidi fusnotu za Mt 9:10.
 Vidi fusnotu za Mt 26:26.
 Doslovno: „onaj koji se opružio za stolom“. Vidi fusnotu za Mt 9:10.
 Jevrejski vrhovni sud.
 Ili: „Pomazanik, Mesija“. Vidi fusnotu za Mt 2:4.