Luka 20:1-47

20  Dok je jednog dana poučavao narod u hramu i objavljivao dobru vest, prišli su mu sveštenički glavari i pismoznalci sa starešinama+  i rekli mu: „Kaži nam kojom vlašću to činiš? Ko ti je dao tu vlast?“+  A on im je odgovorio: „I ja ću vas nešto pitati. Recite mi+  da li je krštenje kojim je Jovan krstio bilo s neba ili od ljudi?“+  Tada su oni počeli da raspravljaju među sobom: „Ako kažemo: ’S neba‘, reći će: ’Zašto mu niste verovali?‘+  A ako kažemo: ’Od ljudi‘, sav će nas narod kamenovati,+ jer su uvereni da je Jovan+ bio prorok.“+  Zato su odgovorili da ne znaju odakle je.  A Isus im je rekao: „Ni ja vama neću reći kojom vlašću ovo činim.“+  Zatim je narodu ispričao ovo poređenje: „Jedan čovek je zasadio vinograd.+ Dao ga je u zakup vinogradarima i otputovao u tuđinu na duže vreme.+ 10  Kad je došlo vreme, poslao je jednog roba+ k vinogradarima,+ da mu daju deo vinogradskog roda.+ Ali vinogradari su ga istukli i poslali nazad praznih ruku.+ 11  On im je poslao i drugog roba. I njega su istukli, osramotili i poslali nazad praznih ruku.+ 12  Poslao je i trećeg.+ I njega su izranjavili i izbacili. 13  Tada je vlasnik vinograda rekao: ’Šta da radim? Poslaću svog voljenog sina.+ Njega će valjda poštovati.‘ 14  Ali kad su ga vinogradari ugledali, počeli su da raspravljaju među sobom: ’Ovo je naslednik. Hajde da ga ubijemo i da uzmemo njegovo nasledstvo.‘+ 15  Tada su ga izbacili+ iz vinograda i ubili.+ Šta će im dakle uraditi vlasnik vinograda?+ 16  Doći će i pogubiće te vinogradare, a vinograd će dati drugima.“+ Kad su to čuli, rekli su: „To se ne sme dogoditi!“ 17  On ih je pogledao i rekao: „Šta onda znači ono što je napisano: ’Kamen koji su graditelji odbacili+ postao je glavni ugaoni kamen‘?+ 18  Ko padne na taj kamen, razmrskaće se,+ a na koga on padne,+ satrće ga.“+ 19  Pismoznalci i sveštenički glavari hteli su istog časa da dignu ruke na njega, jer su shvatili da je ovo poređenje ispričao imajući njih na umu, ali su se bojali naroda.+ 20  Vrebajući ga, poslali su neke unajmljene ljude da se prave da su pravedni, kako bi ga uhvatili u reči+ i predali namesniku pod njegovu vlast i nadležnost.+ 21  I oni su ga upitali: „Učitelju, znamo da ispravno govoriš i učiš i da nisi pristran, nego po istini učiš Božjem putu.+ 22  Da li nam je dozvoljeno da plaćamo porez caru* ili nije?“+ 23  Ali on je prozreo njihovo lukavstvo i rekao im:+ 24  „Pokažite mi denar.* Čiji lik i natpis ima?“ Odgovorili su: „Carev.“+ 25  Tada im reče: „Dajte, dakle, caru carevo,+ a Bogu Božje.“+ 26  I nisu mogli da ga uhvate pred narodom u tome što je rekao, nego su ćutali zadivljeni njegovim odgovorom.+ 27  Prišli su mu neki od sadukeja,* koji kažu da nema uskrsenja,+ i upitali su ga: 28  „Učitelju, Mojsije+ nam je napisao: ’Ako nekome umre brat koji je imao ženu, ali nije imao dece, njegov brat+ treba da uzme tu ženu i da s njom podigne potomstvo svom bratu.‘+ 29  Bilo je tako sedmoro braće. Prvi je uzeo ženu i umro bez dece.+ 30  Tada ju je uzeo drugi, 31  a zatim treći. I tako su sva sedmorica pomrla ne ostavivši dece.+ 32  Na kraju je umrla i žena.+ 33  Dakle, kad bude uskrsenje, kome će od njih biti žena? Jer su je sedmorica imala za ženu.“+ 34  Isus im je rekao: „Ljudi koji žive u ovom poretku* žene+ se i udaju, 35  ali oni koji budu dostojni+ da žive u onom poretku+ i da uskrsnu iz mrtvih,+ neće se ženiti niti udavati. 36  Oni više neće moći ni umreti,+ jer će biti kao anđeli, i biće Božja deca jer će biti deca uskrsenja.+ 37  A da mrtvi ustaju pokazao je i Mojsije u zapisu o grmu+ gde Jehovu naziva ’Bogom Avrahamovim i Bogom Isakovim i Bogom Jakovljevim‘.+ 38  On nije Bog mrtvih, nego živih, jer su njemu svi oni živi.“+ 39  Neki pismoznalci su na to rekli: „Učitelju, dobro si rekao.“ 40  I više se nisu usudili da ga išta pitaju. 41  Onda je on njih upitao: „Kako to da kažu da je Hrist* Davidov sin?+ 42  Jer sam David kaže u knjizi Psalama: ’Jehova je rekao mom Gospodu: „Sedi meni s desne strane, 43  dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim.“‘+ 44  David ga, dakle, naziva ’Gospodom‘, pa kako mu je onda sin?“ 45  I dok je sav narod slušao, rekao je učenicima:+ 46  „Čuvajte se pismoznalaca koji rado šetaju u dugim haljinama i vole da ih pozdravljaju na trgovima i rado zauzimaju prva mesta u sinagogama i najbolja mesta na večerama,+ 47  i koji otimaju imovinu udovicama+ i dugo se mole samo zato da ih drugi vide. Oni će dobiti strožu presudu.“+

Fusnote

 Ili: „cezaru“. Grčki: kesar.
 Rimski srebrnik koji je težio 3,85 grama. Vidi fusnotu za Mr 14:5 i dodatak 13.
 Vidi fusnotu za Mt 3:7.
 Vidi fusnotu za Mt 12:32.
 Ili: „Pomazanik, Mesija“. Vidi fusnotu za Mt 2:4.