Luka 2:1-52

2  U to vreme izašla je naredba+ cara* Avgusta da se popiše sve stanovništvo.*  Bio je to prvi popis koji je izvršen dok je Kvirinije upravljao Sirijom.  Svi su išli na popis,+ svako u svoj grad.  Tako je i Josif krenuo iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju, u Davidov grad, koji se zove Vitlejem,+ jer je bio iz Davidovog doma i njegove porodice,+  da se upiše s Marijom,+ koja se do tada već udala za njega,+ i bila je u poodmakloj trudnoći.+  Dok su bili tamo, došlo je vreme da se porodi.  I rodila je svog sina, prvenca,+ povila ga i položila u jasle,+ jer u konačištu nije bilo mesta za njih.  U tom kraju bili su i pastiri koji su boravili napolju i noću čuvali stražu kod svojih stada.  I Jehovin anđeo+ je stao pored njih i Jehovina slava+ je zablistala oko njih, i oni su se veoma uplašili. 10  A anđeo im je rekao: „Ne bojte se! Evo, objavljujem vam dobru vest o velikoj radosti za sve ljude,+ 11  jer vam se danas u Davidovom gradu+ rodio Spasitelj+ — Hrist,* Gospod.+ 12  A ovo vam je znak: naći ćete dete povijeno i položeno u jasle.“ 13  Odjednom se uz anđela pojavila silna nebeska vojska,+ koja je hvalila Boga+ i govorila: 14  „Slava Bogu na visinama,+ a na zemlji mir+ među ljudima koji su mu po volji.“+ 15  Kad su anđeli otišli od njih na nebo, pastiri su govorili jedan drugom: „Pođimo u Vitlejem da vidimo to što nam je Jehova obznanio da se dogodilo.“+ 16  Brzo su otišli i našli Mariju i Josifa i dete položeno u jasle. 17  Kad su ga videli, ispričali su ono što im je bilo rečeno za to dete. 18  Svi koji su to čuli divili su se onome što su im pastiri rekli, 19  a Marija je čuvala sve te reči u svom srcu i razmišljala o njima.+ 20  Pastiri su se zatim vratili, slaveći i hvaleći Boga za sve što su čuli i videli, jer se dogodilo onako kako im je bilo rečeno. 21  Kad se navršilo osam dana,+ i kad je trebalo da se obreže,+ dali su mu ime Isus,+ kako ga je nazvao anđeo pre nego što je bio začet u majčinoj utrobi.+ 22  Kad su se navršili dani njihovog čišćenja+ po Mojsijevom zakonu, doneli su ga u Jerusalim pred Jehovu — 23  kao što je napisano u Jehovinom zakonu: „Svaki prvenac neka bude svet Jehovi“+ 24  i da prinesu žrtvu kako je rečeno u Jehovinom zakonu: „Dve grlice ili dva mlada goluba.“+ 25  A u Jerusalimu je živeo čovek koji se zvao Simeon. Taj čovek je bio pravedan i bogobojazan i čekao je Izraelovu utehu,+ i sveti duh je bio na njemu. 26  Jehova Bog mu je svetim duhom otkrio da neće videti smrt dok ne vidi njegovog Hrista.+ 27  I ponesen duhom+ došao je u hram. Kad su roditelji uneli dete Isusa da na njemu izvrše obred propisan zakonom,+ 28  uzeo ga je u naručje, blagoslovio Boga i rekao: 29  „Sada, Suvereni Gospode, po reči svojoj otpuštaš svog roba da u miru umre.+ 30  Jer moje su oči videle onoga preko koga ćeš doneti spasenje+ 31  koje si pripremio pred svim narodima:+ 32  svetlost+ za prosvetljenje neznabožaca+ i slavu tvog naroda Izraela.“ 33  A njegov otac i majka divili su se rečima izgovorenim o njemu. 34  Simeon ih je blagoslovio, a Mariji, njegovoj majci je rekao: „Ovaj je postavljen da zbog njega padnu+ i ustanu mnogi u Izraelu+ i da bude znak protiv kog će se govoriti,+ 35  da se otkriju razmišljanja mnogih srca+ (a tebi samoj mač će probosti dušu).“+ 36  U to vreme je živela i proročica Ana, Fanuilova kći, iz Asirovog plemena. Bila je u poodmaklim godinama. Nakon svog devičanstva živela je s mužem sedam godina, 37  a ostatak života provela je kao udovica.+ Imala je osamdeset i četiri godine i nikad nije izostajala iz hrama, nego je noć i dan+ služila Bogu* postovima i usrdnim molitvama. 38  U taj čas je došla i počela da zahvaljuje Bogu i da govori o detetu svima koji su čekali izbavljenje Jerusalima.+ 39  Kad su izvršili sve po Jehovinom zakonu,+ vratili su se u Galileju u svoj grad Nazaret.+ 40  A dete je raslo i jačalo,+ napredovalo u mudrosti i uživalo Božju naklonost.+ 41  Njegovi roditelji su svake godine išli u Jerusalim+ na praznik Pashe. 42  Kad mu je bilo dvanaest godina, pošli su u Jerusalim po prazničnom običaju+ 43  i ostali su tamo do kraja praznika. Kad su krenuli kući, dečak Isus je ostao u Jerusalimu, a njegovi roditelji to nisu primetili. 44  Pretpostavljajući da je među njihovim saputnicima, prešli su dan hoda,+ a onda su počeli da ga traže među rodbinom i poznanicima. 45  Pošto ga nisu našli, vratili su se u Jerusalim tražeći ga. 46  Posle tri dana našli su ga u hramu+ kako sedi među učiteljima, slušajući ih i postavljajući im pitanja. 47  Svi koji su ga slušali divili su se njegovoj oštroumnosti* i njegovim odgovorima.+ 48  Kad su ga roditelji ugledali, zapanjili su se. Majka mu je rekla: „Dete, zašto si nam to učinio? Tvoj otac i ja zabrinuti smo te tražili.“ 49  A on im je rekao: „Zašto ste me tražili? Zar niste znali da moram biti u domu svog Oca?“+ 50  Ali oni nisu razumeli reči koje im je rekao.+ 51  On se vratio s njima i došao u Nazaret i bio im je poslušan.+ Njegova majka je brižno čuvala sve ove reči u svom srcu.+ 52  Isus je rastao, napredovao u mudrosti+ i uživao sve veću naklonost Boga i ljudi.+

Fusnote

Ili: „cezara“. Grčki: kesar.
Doslovno: „sva nastanjena zemlja“.
 Ili: „Pomazanik, Mesija“. Vidi fusnotu za Mt 2:4.
 Ili: „vršila svetu službu“.
 Vidi fusnotu za Mr 12:33.