Luka 19:1-48

19  Isus je ušao u Jerihon+ i prolazio gradom.  Tamo je bio jedan čovek koji se zvao Zakhej. On je bio glavni poreznik i bio je bogat.  Želeo je da vidi+ ko je taj Isus, ali nije mogao od naroda, jer je bio niskog rasta.  Zato je otrčao napred i popeo se na divlju smokvu da ga vidi, jer je trebalo da prođe tim putem.  Kad je Isus stigao na to mesto, pogledao je gore i rekao mu: „Zakheju, siđi brzo, jer danas treba da budem gost u tvojoj kući.“  I on je brzo sišao i radosno ga ugostio.  A svi koji su to videli, počeli su da gunđaju:+ „Svratio je kod čoveka koji je grešnik.“  Zakhej je ustao i rekao Gospodu: „Evo, Gospode, pola svoje imovine dajem siromašnima, i svima koje sam lažno optužio+ da bih iznudio novac vraćam četvorostruko.“+  Na to mu je Isus rekao: „Danas je došlo spasenje ovoj kući, jer je i ovo Avrahamov sin.+ 10  Jer je Sin čovečji došao da traži i da spase ono što je izgubljeno.“+ 11  Dok su to slušali, ispričao im je još jedno poređenje, jer je bio blizu Jerusalima, a oni su mislili da će Božje kraljevstvo odmah biti uspostavljeno.+ 12  Zato je rekao: „Jedan čovek plemenitog roda otputovao je u daleku zemlju da preuzme kraljevsku vlast i da se zatim vrati.+ 13  Pozvao je deset svojih robova, dao im deset mina* i rekao: ’Poslujte dok ne dođem.‘+ 14  Ali njegovi sunarodnici su ga mrzeli+ i poslali su za njim izaslanike s porukom: ’Ne želimo da on kraljuje nad nama.‘+ 15  „Kad se on vratio, nakon što je preuzeo kraljevsku vlast, zapovedio je da mu pozovu one robove kojima je dao srebrni novac, da bi utvrdio šta su zaradili.+ 16  Tada je prišao prvi i rekao: ’Gospodaru, tvoja mina je donela deset mina.‘+ 17  A on mu je rekao: ’Odlično, dobri robe! Zato što si bio veran u najmanjem, vladaj nad deset gradova.‘+ 18  Zatim je došao drugi i rekao: ’Tvoja mina, gospodaru, donela je pet mina.‘+ 19  I ovome je rekao: ’Ti budi nad pet gradova.‘+ 20  A treći je došao i rekao: ’Gospodaru, evo tvoje mine! Čuvao sam je u maramici. 21  Bojao sam te se jer si strog čovek, uzimaš što nisi uložio i žanješ što nisi posejao.‘+ 22  A on mu je rekao: ’Sudiću ti po tvojim rečima,+ zli robe. Znao si da sam strog čovek, da uzimam što nisam uložio i žanjem što nisam posejao?+ 23  Zašto onda nisi moj srebrni novac stavio u banku? Tada bih ga po dolasku podigao s kamatom.‘+ 24  „Onima koji su tamo stajali rekao je: ’Uzmite od njega tu minu i dajte je onome ko ima deset mina.‘+ 25  A oni rekoše: ’Gospodaru, on već ima deset mina!‘ Ali on odgovori: 26  ’Kažem vam, svakome ko ima, daće se još, a onome ko nema, uzeće se i ono što ima.+ 27  A one moje neprijatelje koji nisu hteli da ja kraljujem nad njima dovedite ovamo i pogubite ih preda mnom.‘“+ 28  Kad je ovo ispričao, krenuo je dalje, ulazeći u Jerusalim.+ 29  Kad se približio Vitfagi i Vitaniji na gori koja se zove Maslinska gora,+ poslao je dvojicu učenika+ 30  i rekao im: „Idite u selo koje vidite pred sobom. Kad uđete u njega naći ćete privezano magare na kome još niko nije sedeo. Odvežite ga i dovedite.+ 31  Ako vas neko upita: ’Zašto ga odvezujete?‘ recite: ’Gospodu treba.‘“+ 32  Tako su oni koji su bili poslati otišli i našli sve kako im je rekao.+ 33  Dok su odvezivali magare, njegovi vlasnici su ih upitali: „Zašto odvezujete magare?“+ 34  Oni su odgovorili: „Gospodu treba.“+ 35  Zatim su Isusu doveli magare, bacili na njega svoje haljine i smestili Isusa.+ 36  Dok je prolazio,+ ljudi su prostirali svoje haljine po putu.+ 37  I čim se približio putu koji se spušta s Maslinske gore, sve mnoštvo učenika počelo je da se raduje i da na sav glas hvali Boga zbog svih moćnih dela* koja su videli:+ 38  „Blagoslovljen onaj koji dolazi kao Kralj u Jehovino ime!+ Mir na nebu i slava na visinama!“+ 39  A neki fariseji iz naroda rekli su mu: „Učitelju, prekori svoje učenike.“+ 40  A on im je na to rekao: „Kažem vam, ako oni ućute, kamenje+ će vikati.“ 41  Kad se približio i video grad, zaplakao je nad njim+ 42  i rekao: „Da si barem u ovaj dan spoznao+ šta ti je potrebno da bi imao mir! Ali sada je to skriveno od tvojih očiju.+ 43  Jer će ti doći dani kad će tvoji neprijatelji podići oko tebe ogradu+ od zašiljenih kolaca+ i opkoliće+ te i pritisnuće+ te sa svih strana. 44  I sravniće sa zemljom tebe i tvoju decu u tebi.+ Neće ostaviti u tebi ni kamen na kamenu,+ jer nisi prepoznao da je Bog došao da ispita kakva su tvoja dela.“+ 45  I ušao je u hram i počeo da isteruje prodavce,+ 46  govoreći im: „Pisano je: ’Moj dom biće dom molitve‘,+ a vi ste od njega napravili razbojničku pećinu.“+ 47  Svakog dana poučavao je u hramu. A sveštenički glavari, pismoznalci i vodeći ljudi u narodu tražili su priliku da ga pogube,+ 48  ali nisu mogli ništa da učine, jer je sav narod stalno bio uz njega i slušao ga.+

Fusnote

 Grčka mina težila je 340 grama i nije bila kovanica. Razlikovala se od jevrejske mine. Vidi dodatak 13.
 Ili: „svih čuda“.