Luka 13:1-35

13  Upravo u to vreme tamo su bili neki koji su mu pričali o Galilejcima+ čiju je krv Pilat pomešao s krvlju žrtava koje su prinosili.  Isus im je rekao: „Mislite li da su ti Galilejci bili veći grešnici+ od svih ostalih Galilejaca jer su tako stradali?  Nipošto, kažem vam, nego ako se ne pokajete, svi ćete tako izginuti.+  Ili onih osamnaest na koje je pala kula u Siloamu i ubila ih, mislite li da su oni bili veći grešnici* od svih ostalih ljudi koji žive u Jerusalimu?  Nipošto, kažem vam, nego ako se ne pokajete, svi ćete tako izginuti.“+  Tada im je ispričao ovo poređenje: „Jedan čovek je u svom vinogradu+ imao zasađenu smokvu i došao je da traži plod na njoj,+ ali ga nije našao.+  I rekao je vinogradaru: ’Evo, već tri godine+ dolazim da tražim plod na ovoj smokvi, ali ga ne nalazim. Poseci je!+ Zašto da zbog nje zemlja stoji beskorisna?‘  On mu je na to rekao: ’Gospodaru, ostavi+ je još ovu godinu, dok okopam oko nje i nađubrim je.  Možda će ubuduće donositi plod. A ako ga ne donese, poseći ćeš je.‘“+ 10  Jednom je na sabat poučavao u jednoj sinagogi. 11  Tamo je bila jedna žena opsednuta duhom+ zbog kog je već osamnaest godina bila bolesna. Bila je zgrčena i nikako nije mogla da se uspravi. 12  Kad ju je Isus video, obratio joj se i rekao: „Ženo, oslobođena+ si svoje bolesti.“ 13  I položio je ruke na nju, a ona se odmah uspravila+ i počela da slavi Boga. 14  Tada je starešina sinagoge, ljut što je Isus lečio na sabat, rekao narodu: „Šest je dana u koje treba raditi.+ Dakle, u te dane dolazite i lečite se, a ne na sabatni dan.“+ 15  Gospod mu je na to rekao: „Licemeri,+ ne odvezuje li svako od vas na sabat svog bika ili magarca od jasala i odvodi ga da ga napoji?+ 16  Zar nije onda trebalo ovu Avrahamovu+ kćer, koju je Satana osamnaest godina držao svezanu, osloboditi tih okova na sabatni dan?“ 17  Kad je to rekao, svi su se njegovi protivnici postideli,+ a sav narod se radovao svim divnim delima koja je učinio.+ 18  Zatim je rekao: „Čemu je slično Božje kraljevstvo? S čim da ga uporedim?+ 19  Slično je zrnu gorušice koje je čovek uzeo i posejao u svom vrtu. Ono je raslo i postalo drvo i ptice nebeske+ su se nastanile na njegovim granama.“+ 20  Opet je rekao: „S čim da uporedim Božje kraljevstvo? 21  Slično je kvascu, koji je žena uzela i umesila* u tri velike mere* brašna dok sva masa nije uskisla.“+ 22  Putujući u Jerusalim, prolazio je kroz gradove i sela i poučavao.+ 23  Jedan čovek ga je upitao: „Gospode, da li je malo onih koji će biti spaseni?“+ A on im je rekao: 24  „Snažno se naprežite+ da uđete na uska vrata,+ jer će mnogi, kažem vam, tražiti da uđu, ali neće moći.+ 25  Kad domaćin jednom ustane i zaključa vrata, vi ćete ostati napolju i kucaćete na vrata, govoreći: ’Gospodine, otvori nam.‘+ A on će vam reći: ’Ne poznajem vas.‘+ 26  Tada ćete govoriti: ’Jeli smo i pili pred tobom, a ti si poučavao na našim ulicama.‘+ 27  A on će vam reći: ’Ne poznajem vas. Odlazite od mene, svi koji činite nepravdu!‘+ 28  Tamo ćete plakati i škrgutati zubima,+ kad vidite da su Avraham, Isak i Jakov i svi proroci u Božjem kraljevstvu,+ a vi ste izbačeni napolje. 29  Doći će ljudi s istoka i zapada, sa severa i juga,+ i sešće za sto* u Božjem kraljevstvu.+ 30  I ima poslednjih koji će biti prvi, i ima prvih koji će biti poslednji.“+ 31  U taj čas prišli su mu neki fariseji i rekli: „Izađi i idi odavde, jer Irod* hoće da te ubije.“ 32  A on im je rekao: „Idite i kažite toj lisici:+ ’Evo, isterujem demone i lečim danas i sutra, a treći dan završiću što imam.‘+ 33  Ali danas, sutra i prekosutra moram da nastavim put, jer ne priliči da prorok bude pogubljen van Jerusalima.+ 34  Jerusalime, Jerusalime, koji ubijaš+ proroke i kamenuješ+ one koji su k tebi poslati! Koliko puta sam hteo da skupim tvoju decu kao što kvočka skuplja svoje piliće pod krila,+ ali vi niste hteli!+ 35  Evo, vaša kuća*+ vam se ostavlja napuštena. Kažem vam, nećete me videti dok ne kažete: ’Blagoslovljen onaj koji dolazi u Jehovino ime!‘“+

Fusnote

 Doslovno: „dužnici“.
 Doslovno: „sakrila“.
 Doslovno: „tri sea mere“. Sea mera iznosi 7,33 litre. Vidi dodatak 13.
 Doslovno: „opružiće se za stolom“. Vidi fusnotu za Mt 9:10.
 Vidi fusnotu za Lu 3:1.
 To jest hram.