Luka 10:1-42

10  Posle toga Gospod je odredio još sedamdeset+ drugih i poslao ih po dvojicu+ pred sobom u svaki grad i mesto u koje je i sam nameravao da dođe.  I rekao im je: „Žetva+ je zaista velika, a radnika+ je malo. Zato molite+ Gospodara žetve da pošalje radnike+ na svoju žetvu.  Idite! Evo, šaljem vas kao jaganjce+ među vukove.  Ne nosite kesu za novac, ni torbu,+ ni sandale i putem nikoga nadugačko ne pozdravljajte+ kako je to običaj.  U koju god kuću uđete, prvo recite: ’Mir ovoj kući!‘+  I ako tamo bude prijatelj mira, vaš mir će ostati na njemu.+ A ako ne bude, vratiće se vama.+  Zato ostanite u toj kući+ i jedite i pijte ono što vam se ponudi,+ jer je radnik dostojan svoje plate.+ Ne prelazite iz kuće u kuću.+  „U koji god grad uđete pa vas prime, jedite ono što se iznese pred vas  i lečite+ bolesne u njemu. Govorite im: ’Približilo vam se Božje kraljevstvo.‘+ 10  Ali u koji god grad uđete pa vas ne prime,+ izađite na njegove ulice i recite: 11  ’Otresamo s nogu svojih i prašinu vašeg grada za svedočanstvo protiv vas.+ Ali znajte ovo: Približilo se Božje kraljevstvo.‘ 12  Kažem vam da će u onaj dan lakše biti Sodomu+ nego tom gradu. 13  „Teško tebi, Horazine!+ Teško tebi, Vitsaido!+ Jer da su se moćna dela* koja su se dogodila u vama dogodila u Tiru i Sidonu, već bi se odavno pokajali sedeći u kostreti i pepelu.+ 14  Zato će Tiru i Sidonu biti lakše na sudu nego vama.+ 15  A ti, Kapernaume, zar ćeš se do neba uzvisiti?+ U grob*+ ćeš pasti! 16  „Ko sluša vas, sluša i mene.+ Ko odbacuje vas, odbacuje i mene. A ko odbacuje mene, odbacuje i onoga koji me je poslao.“+ 17  Zatim su se sedamdesetorica vratila radosna, govoreći: „Gospode, čak nam se i demoni pokoravaju+ kad se služimo tvojim imenom.“ 18  A on im je rekao: „Gledao sam Satanu kako je kao munja pao+ s neba. 19  Evo, dao sam vam vlast da gazite po zmijama+ i škorpijama+ i da nadvladate svu neprijateljsku silu,+ i ništa vam neće nauditi. 20  Ali ne radujte se tome što vam se duhovi pokoravaju, nego se radujte što je vaše ime+ zapisano na nebesima.“ 21  U taj čas sveti duh je ispunio+ Isusa radošću i on je rekao: „Hvalim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, jer si ovo sakrio od mudrih+ i umnih, a otkrio si maloj deci. Da, Oče, jer ti si hteo da tako bude. 22  Sve mi je predao+ moj Otac. Niko ne zna ko je Sin, osim Oca,+ i niko ne zna ko je Otac, osim Sina i onoga kome Sin+ hoće da ga otkrije.“ 23  Tada se okrenuo učenicima i nasamo im rekao: „Srećne su oči koje gledaju ono što vi gledate.+ 24  Jer kažem vam, mnogi proroci i kraljevi želeli su da vide+ to što vi gledate, ali nisu videli, i da čuju to što vi čujete, ali nisu čuli.“ 25  Jedan čovek, poznavalac Zakona,+ ustao je i u nameri da ga iskuša upitao ga je: „Učitelju, šta treba da radim da bih nasledio večni život?“+ 26  On mu reče: „Šta je napisano u Zakonu?+ Šta tamo čitaš?“ 27  Čovek mu odgovori: „’Voli Jehovu, svog Boga, svim svojim srcem i svom svojom dušom i svom svojom snagom i svim svojim umom‘,+ i ’svog bližnjeg kao samog sebe.‘“+ 28  Isus mu na to reče: „Tačno si odgovorio. ’Čini to i dobićeš život‘.“+ 29  A čovek je želeo da se pokaže pravednim, pa je rekao: „A ko je moj bližnji?“+ 30  Isus na to reče: „Jedan čovek je silazio iz Jerusalima u Jerihon i pao u ruke razbojnicima, koji su ga svukli i pretukli i otišli ostavivši ga polumrtvog. 31  Tim putem je slučajno silazio jedan sveštenik, ali kad ga je video prešao je na drugu stranu.+ 32  Isto tako i Levit, kad ga je video prolazeći tuda, prešao je na drugu stranu.+ 33  A i jedan Samarićanin+ je prolazeći tim putem došao do njega, i kad ga je video, sažalio se. 34  On mu je prišao i previo mu rane, zalivši ih uljem i vinom.+ Zatim ga je stavio na svoju životinju i doveo ga u gostionicu i pobrinuo se za njega. 35  Sutradan je izvadio dva denara,* dao ih gostioničaru i rekao: ’Pobrini se za njega, i ako potrošiš više od ovoga, platiću ti kad se vratim.‘ 36  Šta misliš, koji je od ove trojice bio bližnji+ čoveku koji je pao u ruke razbojnicima?“ 37  On je odgovorio: „Onaj koji mu je iskazao milosrđe.“+ Tada mu je Isus rekao: „Idi pa i ti čini tako.“+ 38  Dok su tako putovali, ušao je u jedno selo. Tamo ga je jedna žena koja se zvala Marta+ primila u kuću. 39  Ta žena je imala sestru koja se zvala Marija. Ona je sela kod Gospodovih nogu+ i slušala njegove reči. 40  Marta je bila zaokupljena+ posluživanjem. Zato je prišla i rekla: „Gospode, zar ne mariš što me je sestra ostavila samu da poslužujem?+ Reci joj da mi pomogne.“ 41  Gospod joj je na to rekao: „Marta, Marta, brineš+ se i uznemiravaš oko mnogo toga,+ 42  a malo+ toga je potrebno ili samo jedno. Marija je izabrala bolji deo,+ koji joj se neće oduzeti.“

Fusnote

 Ili: „čuda“.
 Doslovno: „had“.
 Vidi fusnotu za Mr 14:5 i dodatak 13.