Luka 1:1-80

1  Mnogi su se trudili da sastave izveštaj o događajima+ u koje smo se uverili —  onako kako su nam ih preneli oni koji su od početka+ bili očevici+ tih događaja i objavitelji poruke+  pa sam i ja, časni Teofile,+ pomno ispitavši sve od početka, odlučio da ti napišem sve po redu,*+  da se uveriš u pouzdanost pouke koju si slušao.*+  U danima Iroda,*+ judejskog kralja, živeo je jedan sveštenik koji se zvao Zaharija, iz Avijinog+ reda. Žena mu je bila od Aronovih kćeri,+ a zvala se Jelisaveta.  Oboje su bili pravedni+ pred Bogom jer su živeli* besprekorno+ po svim Jehovinim+ zapovestima+ i zakonima.+  Ali nisu imali dece, jer je Jelisaveta bila nerotkinja,+ a oboje su bili u poodmaklim godinama.  Dok je Zaharija jednom obavljao svešteničku službu pred Bogom, jer je prema rasporedu služio njegov red,+  žrebom je, prema svešteničkom običaju, određeno da on uđe u Jehovino svetilište+ i prinese kâd.+ 10  Za vreme prinošenja kâda sve mnoštvo naroda molilo se napolju.+ 11  Tada mu se pojavio Jehovin anđeo. Stajao je s desne strane kadionog oltara.+ 12  Zaharija se uznemirio kad ga je ugledao i obuzeo ga je strah.+ 13  Ali anđeo mu je rekao: „Ne boj se, Zaharija, jer su tvoje usrdne molitve uslišene+ i tvoja žena Jelisaveta rodiće ti sina! Daj mu ime Jovan.+ 14  Radovaćeš se i veselićeš se i mnogi će se obradovati+ njegovom rođenju, 15  jer će biti velik u Jehovinim očima.+ Ali ne sme da pije vina ni opojnog pića.+ Biće pun svetog duha već od majčine utrobe.+ 16  Mnoge od Izraelovih sinova obratiće k Jehovi,+ njihovom Bogu. 17  Ići će pred Bogom pun duha i snage kao Ilija,+ da srca+ očeva obrati deci i neposlušne mudrosti pravednih, da Jehovi+ pripremi spreman narod.“+ 18  Zaharija reče anđelu: „Kako da budem siguran u to? Jer ja sam star+ i moja žena je u poodmaklim godinama.“ 19  Anđeo mu odgovori: „Ja sam Gavrilo,+ koji stoji pred Bogom. Poslat sam da govorim+ s tobom i da ti objavim ovu dobru vest. 20  Evo, onemećeš+ i nećeš moći da govoriš do dana kada će se ovo dogoditi, jer nisi poverovao mojim rečima, koje će se ispuniti u svoje vreme.“ 21  A narod je čekao Zahariju+ i čudio se što se toliko zadržao u svetilištu. 22  Kada je izašao nije mogao ništa da kaže, pa su shvatili da je u svetilištu imao viđenje.+ Pokušao je da se znakovima sporazume s njima, ali je ostao nem. 23  Kad su istekli dani njegove službe,+ otišao je kući. 24  Posle tih dana njegova žena Jelisaveta je zatrudnela.+ Pet meseci nije izlazila iz kuće, govoreći: 25  „Ovo mi je Jehova učinio u ove dane kad mi se smilovao da bi skinuo s mene sramotu među ljudima.“+ 26  Kad je bila u šestom mesecu trudnoće, Bog je poslao anđela Gavrila+ u galilejski grad Nazaret, 27  devici isprošenoj za čoveka iz Davidovog doma koji se zvao Josif. Devica+ se zvala Marija.+ 28  Kad je anđeo ušao k njoj, rekao joj je: „Zdravo,+ milošću darovana, Jehova+ je s tobom.“+ 29  Ona se uplašila na te reči i počela da razmišlja šta bi taj pozdrav mogao da znači. 30  Zato joj je anđeo rekao: „Ne boj se, Marija, jer si našla milost+ kod Boga. 31  Evo, zatrudnećeš i rodićeš sina.+ Daj mu ime Isus.+ 32  On će biti velik+ i zvaće se Sin Svevišnjega.+ Jehova Bog daće mu presto+ Davida, njegovog oca,+ 33  i on će vladati kao kralj nad Jakovljevim domom zauvek i njegovom kraljevstvu neće biti kraja.“+ 34  Marija reče anđelu: „Kako će to biti, kad još nisam imala odnose s muškarcem?“+ 35  Anđeo joj reče: „Sveti duh+ doći će na tebe i sila Svevišnjega zaseniće te. Zato će dete koje ćeš roditi biti sveto,+ Božji Sin.+ 36  Evo, i tvoja rođaka Jelisaveta začela je sina u svojoj starosti, i već je u šestom mesecu ona koju zovu nerotkinjom.+ 37  Jer Bogu ništa što kaže nije nemoguće.“+ 38  Tada Marija reče: „Evo Jehovine robinje!+ Neka mi bude po tvojoj reči.“ Zatim je anđeo otišao od nje. 39  Tih dana Marija je ustala i brzo otišla u jedan grad u brdovitom području Jude. 40  Ušla je u Zaharijinu kuću i pozdravila Jelisavetu. 41  Kad je Jelisaveta čula Marijin pozdrav, poskočilo je dete u njenoj utrobi. I Jelisaveta se ispunila svetim duhom 42  i na sav glas uzviknula: „Blagoslovljena si ti među ženama i blagoslovljen+ je plod tvoje utrobe! 43  Otkud meni ta čast da majka mog Gospoda+ dođe k meni? 44  Jer evo, kad mi je do ušiju dopro glas tvog pozdrava, dete u mojoj utrobi je poskočilo od velikog veselja.+ 45  Srećna je ona koja je poverovala, jer će se ispuniti+ sve što joj je rekao Jehova.“+ 46  A Marija reče: „Duša moja veliča Jehovu+ 47  i duh moj kliče+ Bogu, Spasitelju mom,+ 48  jer je pogledao na neznatnost svoje robinje.+ Od sada će me svi naraštaji nazivati srećnom,+ 49  jer je Silni za mene učinio velika dela i sveto je njegovo ime.+ 50  Iz naraštaja u naraštaj milostiv je onima koji ga se boje.+ 51  Moćna je dela učinio svojom mišicom,+ raspršio je one kojima su u srcu zamisli ohole.+ 52  Zbacio je moćnike+ s njihovih prestola, a neznatne je uzvisio,+ 53  gladne je nasitio dobrima,+ a bogate je otpustio prazne.+ 54  Došao je u pomoć Izraelu, svom sluzi,+ sećajući se milosti+ 55  koju je obećao našim praočevima: da će zauvek biti milostiv Avrahamu i njegovom potomstvu.“+ 56  Tako je Marija ostala kod nje oko tri meseca, a zatim se vratila kući. 57  Jelisaveti je došlo vreme da se porodi, i rodila je sina. 58  Susedi i njeni rođaci čuli su da joj je Jehova iskazao veliku milost+ i radovali+ su se s njom. 59  Osmog dana došli su da obrežu dete+ i hteli su da mu po ocu daju ime Zaharija. 60  Ali majka je rekla: „Ne, nego će se zvati Jovan.“ 61  Na to su joj rekli: „Nema nikoga od tvoje rodbine ko se tako zove.“ 62  Zatim su pomoću znakova upitali oca kako bi on hteo da se dete zove. 63  On je zatražio pločicu i napisao: „Jovan+ mu je ime.“ Tada su se svi začudili. 64  Istog časa otvorila su mu se usta+ i jezik mu se odvezao i počeo je da govori, blagosiljajući Boga. 65  I strah je obuzeo sve njihove susede. Po svim judejskim brdima počelo je da se priča o svemu tome 66  i svi koji su to čuli razmišljali su o tome+ i pitali se: „Šta će biti od tog deteta?“ Jer je bilo jasno da je Jehovina ruka s njim.+ 67  A Zaharija, njegov otac, ispunio se svetim duhom+ i prorokovao:+ 68  „Neka je blagoslovljen Jehova, Bog Izraelov,+ jer se smilovao svom narodu+ i izbavio ga.+ 69  I podigao nam je rog+ spasenja* u domu Davida, svog sluge, 70  kao što je ustima svojih svetih proroka iz davnina+ govorio 71  da ćemo biti spaseni od svojih neprijatelja i od ruke svih koji nas mrze.+ 72  Iskazao nam je milosrđe kao što je i obećao našim praočevima i setio se svog svetog saveza,+ 73  zakletve kojom se zakleo Avrahamu, našem praocu,+ 74  da će nam, kad budemo izbavljeni iz ruku neprijatelja,+ dati da mu neustrašivo služimo*+ 75  u vernosti i pravednosti pred njim sve dane života svoga.+ 76  A ti, dete, bićeš nazvan prorokom Svevišnjega, jer ćeš ići pred Jehovom da mu pripremiš puteve,+ 77  da njegov narod poučiš spasenju koje dolazi oproštenjem njihovih greha,+ 78  zbog duboke samilosti našeg Boga. Zbog nje će nam doći svanuće+ s visine,+ 79  da donese svetlost onima koji sede u tami i senci smrti,+ da dovede naše noge na put mira.“ 80  A dečak je rastao+ i jačao duhom. Boravio je u pustinji sve do dana kad se pokazao Izraelu.

Fusnote

 Ili: „logičnim redosledom“.
 Doslovno: „onoga čemu si usmeno poučen“.
 Vidi fusnotu za Mt 2:1.
 Doslovno: „hodili“.
 Ili: „moćnog Spasitelja“.
 Ili: „vršimo svetu službu“.