Levitska 8:1-36

8  Jehova je rekao Mojsiju:  „Uzmi Arona i njegove sinove s njim,+ zatim odeću,+ ulje za pomazanje,+ junca za žrtvu za greh,+ dva ovna i korpu s beskvasnim hlebovima,+  i sakupi ceo zbor+ na ulazu u šator sastanka.“+  Tada je Mojsije učinio kao što mu je Jehova zapovedio, i zbor se sakupio na ulazu+ u šator sastanka.  Mojsije je rekao zboru: „Ovo je Jehova zapovedio da se učini.“+  Tako je Mojsije doveo Arona i njegove sinove i oprao+ ih vodom.+  Posle toga je Aronu obukao dugu haljinu,+ opasao ga pojasom,+ obukao mu tuniku bez rukava,+ stavio efod,*+ opasao ga pojasom+ od efoda i pritegao ga uz njega.  Zatim mu je stavio naprsnik,+ a u naprsnik je stavio Urim i Tumim.*+  Onda mu je na glavu stavio turban,+ a na prednjoj strani turbana namestio je sjajnu pločicu od zlata, sveti znak predanja,+ kao što je Jehova zapovedio Mojsiju. 10  Mojsije je tada uzeo ulje za pomazanje i pomazao sveti šator+ i sve što je bilo u njemu i posvetio ih. 11  Posle toga je uljem sedam puta poškropio oltar i pomazao je oltar+ i sav njegov pribor, veliku posudu za vodu i njeno postolje, da bi ih posvetio. 12  Na kraju je malo ulja za pomazanje izlio Aronu na glavu i pomazao ga, da bi ga posvetio.+ 13  Zatim je Mojsije doveo Aronove sinove,+ obukao im duge haljine, opasao ih pojasevima+ i stavio im kape,+ kao što je Jehova zapovedio Mojsiju. 14  Onda je doveo junca+ za žrtvu za greh i Aron i njegovi sinovi položili su ruke na glavu+ junca za žrtvu za greh. 15  Mojsije ga je zatim zaklao,+ uzeo krv+ i svojim prstom je stavio na rogove oltara sa svih strana i tako je očistio oltar od greha, a ostalu krv je izlio na podnožje oltara, i tako ga posvetio da bi na njemu izvršio obred očišćenja.+ 16  Posle toga je uzeo sve salo što je bilo na crevima, salo sa jetre, oba bubrega i njihovo salo, pa je to spalio na oltaru.+ 17  A junca, njegovu kožu, meso i balegu dao je da spale vatrom izvan logora,+ kao što je Jehova zapovedio Mojsiju. 18  Onda je doveo ovna za žrtvu paljenicu, i Aron i njegovi sinovi položili su ruke ovnu na glavu.+ 19  Mojsije ga je zaklao i krvlju poškropio oltar odozgo sa svih strana.+ 20  Mojsije je isekao ovna na komade,+ a zatim spalio glavu, komade i loj. 21  Creva i golenice oprao je vodom, a onda je čitavog ovna spalio na oltaru.+ To je bila žrtva paljenica na ugodan miris.+ To je bila žrtva koja se spaljuje pred Jehovom, kao što je Jehova zapovedio Mojsiju. 22  Zatim je doveo drugog ovna, ovna koji služi za uvođenje u svešteničku službu,+ i Aron i njegovi sinovi položili su ruke ovnu na glavu. 23  Mojsije ga je zaklao, uzeo malo njegove krvi i stavio je Aronu na resu desnog uha, na palac desne ruke i na palac desne noge.+ 24  Zatim je doveo Aronove sinove i stavio im malo krvi na resu desnog uha, na palac desne ruke i na palac desne noge. Preostalom krvlju poškropio je oltar odozgo sa svih strana.+ 25  Onda je uzeo salo, masni rep, sve salo na crevima,+ salo sa jetre, oba bubrega, njihovo salo i desni but.+ 26  A iz korpe s beskvasnim hlebovima koja je bila pred Jehovom uzeo je jedan okrugli beskvasni hleb,+ jedan okrugli hleb s uljem+ i jednu pogaču.+ Zatim ih je stavio na masne komade i na desni but. 27  Posle toga je sve to stavio na ruke Aronu i na ruke njegovim sinovima i počeo je da ih obrće tamo i amo kao obrtani prinos pred Jehovom.+ 28  Mojsije je zatim uzeo to iz njihovih ruku i spalio na oltaru povrh žrtve paljenice.+ Bila je to žrtva koja se prilikom uvođenja u svešteničku službu+ prinosila na ugodan miris,+ žrtva koja se spaljivala pred Jehovom.+ 29  Mojsije je uzeo grudi+ i obrtao ih tamo i amo kao obrtani prinos pred Jehovom.+ To je bio Mojsijev deo od ovna koji služi za uvođenje u svešteničku službu,+ kao što je Jehova zapovedio Mojsiju. 30  Posle toga, Mojsije je uzeo malo ulja za pomazanje+ i malo krvi koja je bila na oltaru pa je time poškropio Arona i njegovu odeću i njegove sinove i njihovu odeću. Tako je posvetio+ Arona i njegovu odeću, a i njegove sinove i njihovu odeću.+ 31  Onda je Mojsije rekao Aronu i njegovim sinovima: „Skuvajte+ meso na ulazu u šator sastanka i tamo jedite meso+ i hleb koji je u korpi što se koristi prilikom uvođenja u svešteničku službu, kao što mi je zapoveđeno rečima: ’To neka jedu Aron i njegovi sinovi.‘ 32  A ono što ostane od mesa i hleba spalite vatrom.+ 33  Sedam dana ne odlazite s ulaza u šator sastanka,+ dok se ne navrše dani vašeg uvođenja u svešteničku službu, jer će biti potrebno sedam dana da biste bili opunomoćeni da služite kao sveštenici.*+ 34  Kao što je danas učinjeno, Jehova je zapovedio da se tako čini i ostale dane, da bi se za vas izvršio obred očišćenja.+ 35  Budite na ulazu u šator sastanka sedam dana,+ danju i noću, i držite obaveznu stražu pred Jehovom,+ da ne umrete, jer tako mi je zapoveđeno.“ 36  Aron i njegovi sinovi učinili su sve što je Jehova zapovedio preko Mojsija.

Fusnote

 Vidi fusnotu za Iz 25:7.
 Vidi fusnotu za Iz 28:30.
 Doslovno: „da bi vam se napunile ruke“. Vidi fusnote za Iz 28:41 i Jev 5:9.