Levitska 7:1-38

7  „’Ovo je zakon za žrtvu za prestup:+ ona je nešto najsvetije.+  Na mestu+ gde se redovno kolje žrtva paljenica neka se kolje i žrtva za prestup. Neka sveštenik njenom krvlju+ poškropi+ oltar odozgo sa svih strana.  A od sveg njenog sala+ neka prinese masni rep i salo koje pokriva creva,  oba bubrega i salo na njima kao i salo na slabinama. A salo što je na jetri neka izvadi zajedno s bubrezima.+  Neka sveštenik to spali na oltaru kao žrtvu koja se spaljuje pred Jehovom.+ To je žrtva za prestup.  Svaki muškarac koji je sveštenik neka je jede.+ Neka se jede na svetom mestu. Ona je nešto najsvetije.+  Ono što važi za žrtvu za greh važi i za žrtvu za prestup. Za njih važi jedan zakon.+ Ona neka pripadne svešteniku koji će njome vršiti obred očišćenja.  „’Svešteniku koji za nekoga prinosi žrtvu paljenicu neka pripadne koža+ od žrtve paljenice koju je prineo.  „’Svaki prinos od žita pečen u peći+ i svaki prinos pržen u kotliću+ i pečen u tepsiji+ neka pripadne svešteniku koji ga prinosi. Njemu neka pripadne.+ 10  A svaki prinos od žita zamešen s uljem+ ili suv+ neka bude za sve Aronove sinove, svakome jednako. 11  „’Ovo je zakon za žrtvu zajedništva+ koja će se prinositi Jehovi: 12  ako je neko prinosi kao izraz zahvalnosti,+ onda neka zajedno sa žrtvom zahvalnicom prinese okrugle beskvasne hlebove zamešene s uljem, beskvasne pogače premazane uljem+ i okrugle hlebove napravljene od finog brašna zamešenog s uljem. 13  Uz okrugle hlebove od uskislog+ testa neka prinese svoj prinos, zajedno sa svojim žrtvama zajedništva koje prinosi kao žrtvu zahvalnicu. 14  Od onoga što prinosi neka jedan deo prinese kao deo posvećen Jehovi.+ To neka pripadne svešteniku+ koji škropi oltar krvlju žrtava zajedništva. 15  Meso žrtava zajedništva koje prinosi kao žrtvu zahvalnicu neka se jede u onaj dan u koji se prinese. Neka ništa od toga ne ostavlja do jutra.+ 16  „’Ako neko prinosi žrtvu radi zaveta+ ili dobrovoljni prinos,+ neka se njegova žrtva jede istog dana kada je prinese. Ono što od nje ostane može da se jede i sutradan. 17  Ali meso od žrtve koje ostane do trećeg dana neka se spali vatrom.+ 18  Ako se meso od njegove žrtve zajedništva bude jelo i trećeg dana, onaj ko je prinosi neće steći Božju naklonost.+ Ona mu neće biti prihvaćena.+ To će postati nešto nečisto, i duša koja bude od nje jela odgovaraće za svoj prestup.+ 19  Meso koje bi došlo u dodir s bilo čim što je nečisto+ ne sme da se jede. Neka se spali vatrom. A drugo meso može da jede svako ko je čist. 20  „’Duša koja je nečista a jede meso od žrtve zajedništva koja je za Jehovu, ta duša neka se istrebi iz svog naroda.+ 21  Ako neka duša dotakne bilo šta nečisto, nečistoću nekog čoveka+ ili neku nečistu životinju+ ili nešto što je nečisto i odvratno,+ pa zatim jede meso od žrtve zajedništva koja je za Jehovu, ta duša neka se istrebi iz svog naroda.‘“ 22  Jehova je još rekao Mojsiju: 23  „Reci Izraelovim sinovima: ’Ne jedite salo+ od goveda ni od ovaca ni od koza. 24  Salo od uginule životinje i salo od rastrgnute životinje+ može da se upotrebi za bilo šta, ali ne smete da ga jedete. 25  Svaka duša koja jede salo od životinje koju prinosi kao žrtvu koja se spaljuje pred Jehovom, neka se istrebi+ iz svog naroda. 26  „’Ni u jednom mestu u kom prebivate ne smete da jedete nikakvu krv,+ ni od ptica ni od drugih životinja. 27  Svaka duša koja jede bilo kakvu krv, ta duša neka se istrebi+ iz svog naroda.‘“ 28  Jehova je još rekao Mojsiju: 29  „Reci Izraelovim sinovima: ’Onaj ko prinosi Jehovi svoju žrtvu zajedništva neka prinese Jehovi deo od svoje žrtve zajedništva.+ 30  Neka svojim rukama prinese salo+ koje je na grudima kao žrtvu koja se spaljuje pred Jehovom. Neka prinese to salo s grudima, da se obrće tamo i amo kao obrtani prinos+ pred Jehovom. 31  Neka sveštenik spali salo+ na oltaru, a grudi neka pripadnu Aronu i njegovim sinovima.+ 32  „’Desni but od svojih žrtava zajedništva daj svešteniku kao posvećeni deo.+ 33  Onom Aronovom sinu koji prinosi krv od žrtava zajedništva i njihovo salo neka pripadne desni but.+ 34  Jer grudi koje su prinesene kao obrtani prinos+ i but prinesen kao posvećeni deo ja uzimam od Izraelovih sinova, od njihovih žrtava zajedništva, i dajem ih svešteniku Aronu i njegovim sinovima. To je trajan propis kojim ih uzimam od Izraelovih sinova. 35  „’To je bio sveštenički deo za Arona i sveštenički deo za njegove sinove od žrtava koje se spaljuju pred Jehovom, od dana kada ih je doveo+ da služe kao sveštenici Jehovi, 36  kao što je Jehova onog dana kada ih je pomazao+ zapovedio Izraelovim sinovima da im to daju. To je trajna odredba za njihove naraštaje.‘“+ 37  To je zakon za žrtvu paljenicu,+ prinos od žita,+ žrtvu za greh,+ žrtvu za prestup,+ žrtvu koja služi za uvođenje u svešteničku službu+ i žrtvu zajedništva,+ 38  kao što je Jehova zapovedio Mojsiju na gori Sinaj+ onog dana kad je zapovedio Izraelovim sinovima da prinose svoje žrtve Jehovi u Sinajskoj pustinji.+

Fusnote