Levitska 6:1-30

6  Jehova je još rekao Mojsiju:  „Ako neko* zgreši i bude neveran Jehovi+ pa slaže+ svog bližnjeg za nešto što mu je povereno ili za zalog koji mu je dat u ruke+ ili za ono što je oteto ili ako prevari svog bližnjeg,+  ili ako nađe nešto što je izgubljeno+ i slaže u vezi s tim i krivo se zakune+ za bilo koju stvar koju čovek može učiniti i ogrešiti se,  ako tako zgreši i bude kriv,+ onda neka vrati stvar koju je ukrao, ili ono što je iznudio, što je uzeo na prevaru, ili ono što mu je povereno, ili ono što je izgubljeno, a što je našao,  ili bilo šta za šta je mogao da se krivo zakune, neka to nadoknadi+ u punom iznosu, i neka na to doda još petinu vrednosti. Neka to vrati onome kome pripada istog dana kada se dokaže da je kriv.  Neka Jehovi kao žrtvu za prestup dovede iz stada ovna bez mane,+ prema utvrđenoj vrednosti, i neka ga preda svešteniku kao žrtvu za prestup.+  Neka sveštenik za njega izvrši obred očišćenja+ pred Jehovom, i biće mu oprošteno sve ono zbog čega je postao kriv.“  Jehova je još rekao Mojsiju:  „Ovako zapovedi Aronu i njegovim sinovima: ’Ovo je zakon za žrtvu paljenicu:+ žrtva paljenica neka bude na ognjištu na oltaru celu noć do jutra, i neka na oltaru stalno gori vatra. 10  Neka sveštenik obuče svoju službenu lanenu haljinu+ i neka obuče lanene gaće.+ Zatim neka skupi masni pepeo+ od žrtve paljenice, koja se spaljuje na oltaru, i neka ga stavi pored oltara. 11  Neka skine svoju odeću+ i obuče drugu, pa neka odnese masni pepeo na čisto mesto izvan logora.+ 12  Vatra na oltaru neka stalno gori. Ne sme da se ugasi. Neka sveštenik svako jutro naloži drva+ na vatru i preko toga naslaže žrtvu paljenicu, pa neka na njoj spaljuje masne komade žrtava zajedništva.+ 13  Vatra+ na oltaru neka stalno gori. Ne sme da se ugasi. 14  „’Ovo je zakon za prinos od žita:+ Aronovi sinovi neka ga prinose pred Jehovom ispred oltara. 15  Neka jedan od njih uzme punu šaku finog brašna od prinosa od žita, ulje i sav tamjan koji je na prinosu od žita, i neka to spali na oltaru na ugodan miris Jehovi, kao spomen+ na taj prinos. 16  A ono što ostane od toga neka pojedu Aron i njegovi sinovi.+ To neka se jede na svetom mestu kao beskvasni hleb.+ Neka to jedu u dvorištu šatora sastanka. 17  To ne sme da se peče s kvascem.+ Dao sam im to kao njihov deo od mojih žrtava koje se spaljuju.+ To je nešto najsvetije,+ kao žrtva za greh i kao žrtva za prestup. 18  Svaki muški+ Aronov potomak neka to jede. To je deo od žrtava koje se spaljuju pred Jehovom doveka,+ iz naraštaja u naraštaj. Sve što dođe u dodir s tim, biće sveto.‘“ 19  Jehova je još rekao Mojsiju: 20  „Ovo je prinos+ koji Aron i njegovi sinovi treba da prinesu Jehovi na dan svog pomazanja:+ desetina efe+ finog brašna kao redovan prinos od žita,+ pola toga ujutru, a pola uveče. 21  To neka bude pripremljeno s uljem u tepsiji.+ Donećeš ga dobro izmešanog. Prinesi pečene komade prinosa od žita na ugodan miris Jehovi. 22  To neka napravi i sveštenik, jedan od njegovih sinova koji bude pomazan umesto njega.+ To je trajan propis: kao ceo prinos+ neka se spali Jehovi. 23  Svaki sveštenikov prinos od žita+ neka bude ceo spaljen. On ne sme da se jede.“ 24  Jehova je još rekao Mojsiju: 25  „Reci Aronu i njegovim sinovima: ’Ovo je zakon za žrtvu za greh:+ na mestu+ gde se redovno kolje žrtva paljenica, neka se pred Jehovom kolje i žrtva za greh. Ona je nešto najsvetije.+ 26  Nju neka jede sveštenik koji je prinosi za greh.+ Neka se jede na svetom mestu,+ u dvorištu+ šatora sastanka. 27  „’Sve ono što dotakne njeno meso postaće sveto,+ i kada neko njenom krvlju poškropi haljinu,+ na svetom mestu operi ono što je poškropio krvlju.+ 28  Zemljana+ posuda u kojoj se to kuvalo neka se razbije. Ako se kuvalo u bakarnoj posudi, onda neka se posuda izriba i ispere vodom. 29  „’To neka jedu svi muškarci koji su sveštenici.+ To je nešto najsvetije.+ 30  Ali nijedna žrtva za greh, čija se krv+ unese u šator sastanka da se na svetom mestu izvrši obred očišćenja, ne sme da se jede. Neka se spali vatrom.

Fusnote

 Doslovno: „neka duša“.