Levitska 27:1-34

27  Jehova je još rekao Mojsiju:  „Kaži Izraelovim sinovima: ’Ako neko učini poseban zavet+ da bi posvetio Jehovi duše prema vrednosti koja je određena,  onda neka se za muško od dvadeset do šezdeset godina odredi vrednost od pedeset sikala* srebra, prema svetom siklu,*  a za žensko, neka se odredi vrednost od trideset sikala.  Za muško od pet do dvadeset godina neka se odredi vrednost od dvadeset sikala, a za žensko deset sikala.  Za muško od mesec dana do pet godina, neka se odredi vrednost od pet+ sikala srebra, a za žensko tri sikla srebra.  „’Za muško od šezdeset godina pa naviše, neka se odredi vrednost od petnaest sikala, a za žensko deset sikala.  Ali ako je neko i suviše siromašan da plati prema vrednosti koja je određena,+ onda neka tu osobu dovede pred sveštenika, pa neka je sveštenik proceni.+ Sveštenik će tu osobu proceniti prema onome što onaj ko se zavetuje može dati.+  „’Ako se radi o životinji koja se prinosi Jehovi, svaka životinja koju on daje Jehovi biće sveta.+ 10  Ne može da je nadomesti i ne može da zameni dobru za lošu ni lošu za dobru. Ali ako bi ipak jednu životinju zamenio za drugu, onda neka i prva i ona koja je data u zamenu budu svete. 11  Ako prinos bude neka nečista+ životinja kakva ne može da se prinese Jehovi na žrtvu,+ onda neka životinju dovede pred sveštenika.+ 12  Neka sveštenik proceni da li je ona dobra ili loša. Kako sveštenik odredi vrednost,+ tako neka bude. 13  Ako čovek ipak želi da je otkupi, onda neka doda petinu+ na vrednost koja je određena. 14  „’Ako neko posveti svoju kuću da bude nešto što je sveto Jehovi, neka sveštenik proceni da li je dobra ili loša.+ Na koliko je sveštenik proceni, tolika neka joj bude cena. 15  Ali ako onaj ko je svoju kuću posvetio zaželi da je otkupi, onda neka u novcu doda petinu+ na njenu procenjenu vrednost, pa neka bude njegova. 16  „’Ako neko posveti Jehovi deo zemlje od svog nasledstva,+ neka se vrednost proceni srazmerno količini semena potrebnog da se taj deo zemlje zaseje: za jedan gomer+ semena ječma, pedeset sikala srebra.* 17  Ako svoj deo zemlje posveti od oprosne godine,*+ neka cena zemlje bude prema procenjenoj vrednosti. 18  Ako svoju zemlju posveti posle oprosne godine, neka mu sveštenik izračuna cenu prema godinama koje su ostale do sledeće oprosne godine, i neka se srazmerno tome smanji procenjena vrednost.+ 19  Ali ako bi onaj ko je posvetio zemlju ipak hteo da je otkupi, onda neka doda petinu na njenu procenjenu vrednost, i time će biti potvrđeno da je njegova.+ 20  Ako ne otkupi zemlju nego ona bude prodata drugom čoveku, ne može više da se otkupi. 21  Kada ta zemlja bude vraćena u oprosnoj godini, neka bude sveta Jehovi, kao zemlja određena za svetu svrhu.*+ Neka pripadne svešteniku.+ 22  „’Ako neko posveti Jehovi zemlju koju je kupio i koja nije deo njegovog nasledstva,+ 23  neka mu sveštenik izračuna vrednost srazmerno broju godina do oprosne godine, pa neka on tog dana isplati procenjenu vrednost.+ To je nešto sveto Jehovi.+ 24  U oprosnoj godini zemlja će se vratiti onome od koga je kupljena, onome kome pripada+ kao njegovo nasledstvo. 25  „’Svaka procena vrednosti neka se vrši u svetim siklima. Jedan sikal ima dvadeset gera.*+ 26  „’Nijedan čovek ne sme da posvećuje prvorođeno od životinja, jer ono što je prvorođeno već pripada Jehovi.+ Bilo da je od krupne ili od sitne stoke, ono pripada Jehovi.+ 27  Ako je životinja nečista+ i on želi da je otkupi prema vrednosti koja je određena, neka na njenu vrednost doda petinu.+ Ako se ne otkupi, neka se proda prema vrednosti koja je određena. 28  „’Ali ništa što neko od svog poseda sasvim posveti* Jehovi+ — bilo da je to čovek ili životinja ili zemlja koju poseduje — ne može da se proda, niti se išta što je za tu svrhu određeno* može otkupiti.+ To je nešto najsvetije Jehovi. 29  Nijedna osoba koja bude određena za pogubljenje* ne može da se otkupi.+ Neka se pogubi.+ 30  „’Svaki desetak+ od zemlje, od poljskih useva i od plodova s drveća, pripada Jehovi. To je nešto što je sveto Jehovi. 31  Ako neko zaželi da otkupi nešto od svog desetka, neka na njegovu vrednost doda petinu.+ 32  Svaki desetak od krupne ili od sitne stoke, sve što prolazi ispod pastirskog štapa,+ svaka deseta životinja neka bude nešto što je sveto Jehovi. 33  Neka on ne gleda da li je ta životinja dobra ili loša i neka je ne zamenjuje. Ali ako bi je ipak zamenio, onda neka i prva i ona koja je data u zamenu budu svete.+ Ne smeju se otkupiti.‘“ 34  To su zapovesti+ koje je Jehova dao Mojsiju na gori Sinaj+ kao zapovesti za Izraelove sinove.

Fusnote

 Vidi dodatak 13.
 Vidi fusnotu za Iz 30:13.
 Računalo se da komad zemlje za čije zasejavanje treba gomer ječmenog semena vredi 50 sikala srebra. Vidi dodatak 13.
 Ili: „jubileja; jubilarne godine“.
 Ili: „zemlja koja je herem“. Vidi fusnotu za Iz 22:20.
 Vidi dodatak 13.
 Ili: „odredi za herem“.
 Ili: „što je herem“.
 Ili: „koja bude herem“.