Levitska 25:1-55

25  Jehova je još rekao Mojsiju na gori Sinaj:  „Kaži Izraelovim sinovima: ’Kada dođete u zemlju koju vam ja dajem,+ neka zemlja drži sabat posvećen Jehovi.+  Šest godina sej svoju njivu i šest godina orezuj svoj vinograd i sakupljaj rod zemlje.+  Ali sedme godine neka bude sabat, vreme potpunog odmora za zemlju,+ sabat u čast Jehovi. Ne sej svoju njivu niti orezuj svoj vinograd.  Ne žanji ono što nikne iz zrnevlja koje se prosulo u toku žetve, i ne beri grožđe s neorezane loze. Neka to bude godina potpunog odmora za zemlju.  Ono što zemlja rodi tokom tog sabata neka vam bude za hranu, tebi, tvom robu, tvojoj robinji, tvom najamniku i došljaku koji je s tobom, onima koji s tobom žive kao došljaci,  i tvojoj stoci i divljim životinjama što su u tvojoj zemlji. Sav njen rod neka bude za jelo.  „’Izbroj sedam godišnjih sabata, sedam puta po sedam godina, tako će ti sedam godišnjih sabata iznositi četrdeset i devet godina.  Sedmog meseca, desetog dana u mesecu,+ zapovedi da se glasno zatrubi u rog.+ Na dan očišćenja+ neka se zatrubi u rog po svoj vašoj zemlji. 10  Posvetite pedesetu godinu i proglasite u zemlji slobodu za sve njene stanovnike.+ To neka vam bude oprosna godina,*+ i neka se svako od vas vrati na svoje nasledstvo i u svoj rod.+ 11  Ta pedeseta godina neka vam bude oprosna godina.+ Ne sejte ništa i ne žanjite ono što nikne iz zrnevlja koje se prosulo i ne berite grožđe s neorezane loze.+ 12  Jer je to oprosna godina. Neka vam bude sveta. S njive jedite ono što zemlja rodi.+ 13  „’Te oprosne godine neka se svako od vas vrati na svoje nasledstvo.+ 14  Ako prodajete nešto svom bližnjem ili kupujete nešto iz ruke svog bližnjeg, ne činite nepravdu jedan drugom.+ 15  Prema broju godina od poslednje oprosne godine kupuj od svog bližnjeg, i prema broju godina u kojima ćeš imati žetvu on neka prodaje tebi.+ 16  Što više bude godina, to će biti veća cena onoga što kupuješ,+ a što manje bude godina, to će manja biti cena, jer ti on u stvari prodaje broj žetvi. 17  Niko od vas da ne čini nepravdu svom bližnjem,+ nego se bojte svog Boga,+ jer sam ja Jehova, vaš Bog.+ 18  Zato postupajte po mojim odredbama, držite se mojih zakona i po njima postupajte. Tada ćete spokojno živeti u svojoj zemlji.+ 19  Zemlja će dati svoj rod+ i vi ćete jesti dok se ne nasitite i spokojno ćete živeti u njoj.+ 20  „’Ali ako kažete: „Šta ćemo jesti sedme godine, pošto ne možemo ni da sejemo ni da sakupljamo letinu?“+ 21  znajte da ću vam dati blagoslov u šestoj godini, tako da će zemlja dati roda za tri godine.+ 22  Osme godine ćete sejati, ali ćete jesti od starog roda do devete godine. Dok ne prispe njen rod, ješćete stari. 23  „’Zato zemlja ne sme da se proda zauvek,+ jer je zemlja moja.+ Za mene ste vi stranci i došljaci.+ 24  U celoj zemlji koju posedujete morate dopustiti pravo otkupa zemlje.+ 25  „’Ako tvoj brat osiromaši i mora da proda deo svog nasledstva, neka otkupitelj koji je s njim u bliskom srodstvu dođe i otkupi ono što je njegov brat prodao.+ 26  Ako neko nema otkupitelja, ali svojom rukom stekne novac i ima dovoljno za otkup, 27  neka izbroji koliko je godina prošlo otkad je to prodao i neka ostatak novca vrati čoveku kome je prodao, pa neka se vrati na svoje nasledstvo.+ 28  „’Ali ako nema dovoljno da mu vrati, neka ono što je prodao ostane u rukama kupca do oprosne godine.+ A oprosne godine neka se nasledstvo vrati, i neka se on vrati na svoje nasledstvo.+ 29  „’Ako neko proda kuću u kojoj živi u gradu opasanom zidinama, neka ima pravo da je otkupi dok se ne navrši godina dana otkako ju je prodao. Njegovo pravo otkupa+ neka traje celu godinu dana. 30  Ali ako je ne otkupi za godinu dana, kuća u gradu koji ima zidine neka zauvek ostane vlasništvo njenog kupca kroz sve njegove naraštaje. Ona neće biti vraćena ni oprosne godine. 31  Ali kuće u mestima koja nemaju zidine oko sebe neka se smatraju delom polja u toj zemlji. Za njih neka i dalje važi pravo otkupa,+ i u oprosnoj godini+ moraju biti vraćene. 32  „’U levitskim gradovima Leviti imaju trajno pravo otkupa+ gradskih kuća koje su njihovo nasledstvo.+ 33  Ako imovina Levita ne bude otkupljena, prodatu kuću u gradu u kom Levit ima svoje nasledstvo takođe treba vratiti u oprosnoj godini,+ jer su kuće u levitskim gradovima njihovo nasledstvo među Izraelovim sinovima.+ 34  Sem toga, pašnjak+ oko njihovih gradova ne može da se proda, jer je on njihovo trajno vlasništvo. 35  „’Ako tvoj brat, koji je kraj tebe, osiromaši i ponestane mu novca,+ ti mu pomozi.+ Neka živi s tobom kao stranac i došljak.+ 36  Ne uzimaj od njega ni kamatu ni dobit,+ već se boj svog Boga;+ i neka tvoj brat živi s tobom. 37  Nemoj mu pozajmljivati novac uz kamatu+ i nemoj mu davati hranu za dobit. 38  Ja sam Jehova, vaš Bog, koji vas je izveo iz egipatske zemlje da vam da hanansku zemlju+ i da vam bude Bog.+ 39  „’Ako tvoj brat koji je kraj tebe osiromaši i mora da ti se proda,+ ne iskorišćavaj ga da ti služi kao rob.+ 40  Neka bude kod tebe kao najamnik+ i kao došljak. Neka služi kod tebe do oprosne godine. 41  Zatim neka ode od tebe, on i njegovi sinovi s njim, i neka se vrati svom rodu i na posed svojih praočeva.+ 42  Jer su oni moji robovi koje sam izveo iz egipatske zemlje.+ Neka ne prodaju sebe kao što se prodaje rob. 43  Ne budi okrutan prema njemu,+ nego se boj svog Boga.+ 44  Tvoj rob i tvoja robinja koje stekneš neka budu od naroda koji su oko vas, od tih naroda možete kupovati roba i robinju. 45  Možete ih kupovati i od sinova došljaka koji žive s vama kao stranci+ i od njihovih porodica koje žive s vama, sve one koji su im se rodili u vašoj zemlji. Oni neka postanu vaše vlasništvo. 46  Njih ostavite u nasledstvo svojim sinovima posle vas da ih naslede kao trajno vlasništvo.+ Oni mogu raditi za vas, ali ne budite okrutni prema svojoj braći, Izraelovim sinovima, niti jedan prema drugom.+ 47  „’Ali ako se stranac ili došljak koji je s tobom obogati, a tvoj brat koji je kraj njega osiromaši i mora sebe da proda strancu ili došljaku koji je s tobom ili nekom članu porodice stranca, 48  nakon što se proda,+ on će zadržati pravo da bude otkupljen.+ Neko od njegove braće može da ga otkupi.+ 49  Može da ga otkupi njegov stric ili sin njegovog strica, ili neko ko je s njim u krvnom srodstvu, ko je od njegovog roda,+ neko iz njegove porodice. „’Ili ako se obogati, neka sam sebe otkupi.+ 50  Neka sa svojim kupcem izračuna od godine kada mu se prodao do oprosne+ godine, a novac za koji se prodao mora da odgovara broju godina.+ Kako se računaju radni dani najamnika, tako neka se računa vreme koje on ostane kod njega.+ 51  Ako je ostalo još dosta godina, neka za svoj otkup plati cenu srazmernu ceni za koju je bio kupljen. 52  Ali ako je ostalo samo nekoliko godina do oprosne+ godine, onda neka sam sebi izračuna cenu. Srazmerno godinama koje su mu ostale, neka plati za svoj otkup. 53  Neka ostane kod njega kao najamnik+ od godine do godine. Neka se prema njemu ne postupa okrutno+ pred tvojim očima. 54  Ali ako ne može da sam sebe otkupi pod tim uslovima, onda neka bude oslobođen u oprosnoj godini,+ i on i njegovi sinovi s njim. 55  „’Jer su Izraelovi sinovi moji robovi. Oni su moji robovi+ koje sam izveo iz egipatske zemlje.+ Ja sam Jehova, vaš Bog.+

Fusnote

 Ili: „jubilej; jubilarna godina“.