Levitska 22:1-33

22  Jehova je još rekao Mojsiju:  „Reci Aronu i njegovim sinovima da se drže podalje od svetih stvari Izraelovih sinova i da ne skrnave moje sveto ime+ u stvarima koje mi oni posvećuju.+ Ja sam Jehova.  Reci im: ’Ako neko od svih vaših potomaka u budućim naraštajima pristupi svetim stvarima koje će Izraelovi sinovi posvećivati Jehovi, dok je na njemu njegova nečistoća,+ ta duša neka se istrebi ispred mene. Ja sam Jehova.  Niko od Aronovih potomaka ko je gubav+ ili ima izliv+ ne sme da jede od svetih stvari dok ne postane čist,+ ni onaj ko dotakne nekoga ko se onečistio mrtvacem,*+ ni čovek koji ima tečenje semena,+  ni čovek koji dotakne nešto što gmiže, što je za njega nečisto,+ ili dotakne čoveka koji je za njega nečist zbog bilo kakve nečistoće koja je na njemu.+  Onaj ko* dotakne tako nešto biće nečist do večeri i neka ne jede ništa od svetih stvari, nego neka okupa svoje telo u vodi.+  Kada sunce zađe, tada će biti čist, i posle toga može da jede od svetih stvari, jer je to njegova hrana.+  Neka ne jede ono što je uginulo niti ono što su rastrgle zveri da se time ne bi onečistio.+ Ja sam Jehova.  „’Neka oni izvršavaju svoju obavezu koju imaju prema meni da ne bi nosili greh i da ne bi poginuli+ zato što skrnave svete stvari. Ja sam Jehova koji ih posvećujem. 10  „’Neka niko iz običnog naroda ne jede ono što je sveto.+ Ni došljak koji je kod sveštenika ni najamnik neka ne jede ono što je sveto. 11  Ali ako sveštenik kupi neku dušu svojim novcem, ona to sme da jede. Robovi koji se rode u njegovoj kući smeju da jedu njegov hleb.+ 12  Ako se sveštenikova kći uda za nekoga iz običnog naroda, ona ne sme da jede od svetih priloga. 13  Ali ako sveštenikova kći postane udovica ili se razvede i nema potomstva, i mora da se vrati u kuću svog oca kao što je bila u svojoj mladosti,+ ona sme da jede hleb svog oca.+ Ali niko iz običnog naroda ne sme da ga jede. 14  „’Ako bi čovek nehotice jeo nešto sveto,+ onda neka tome doda petinu+ vrednosti pa neka to što je sveto preda svešteniku. 15  Neka sveštenici ne skrnave svete stvari Izraelovih sinova, koje ovi prinose Jehovi,+ 16  da ne bi na njih navukli kaznu za krivicu ako bi ovi jeli svete stvari. Ja sam Jehova koji ih posvećujem.‘“ 17  Jehova je još rekao Mojsiju: 18  „Kaži Aronu, njegovim sinovima i svim Izraelovim sinovima: ’Svaki čovek od Izraelovog doma ili stranac u Izraelu koji prinosi svoj prinos,+ bilo kao zavet+ ili kao dobrovoljni prinos,+ što se prinosi Jehovi kao žrtva paljenica, 19  da bi ta žrtva bila prihvaćena,+ neka prinese životinju bez mane,+ muško od goveda, ovaca ili koza. 20  Ne prinosite ništa što ima neku manu,+ jer takva žrtva neće biti prihvaćena. 21  „’Ako neki čovek prinosi Jehovi žrtvu zajedništva+ da bi ispunio zavet+ ili kao dobrovoljni prinos, da bi žrtva bila prihvaćena neka prinese životinju bez mane od krupne ili od sitne stoke. Na njoj ne sme da bude nikakve mane. 22  Nijednu životinju koja je slepa, koja ima nešto slomljeno, koja je posečena, koja ima bradavicu, koja je krastava ili ima lišaj+ ne prinosite Jehovi niti stavljajte na oltar kao žrtvu koja se spaljuje+ pred Jehovom. 23  Krupnu ili sitnu stoku kojoj je jedan ud predug ili prekratak+ možeš da prineseš kao dobrovoljni prinos. Ali ako tu žrtvu prinosiš radi zaveta, ona neće biti prihvaćena. 24  Ne prinosite Jehovi životinju koja ima zgnječene,+ smrskane, otkinute ili odsečene semenike. To ne prinosite u svojoj zemlji. 25  Ništa od svega toga što je iz ruke tuđinca ne prinosite kao hranu svog Boga, jer takve životinje imaju nedostatak. Mana+ je na njima. Neće vam biti prihvaćene.‘“+ 26  Jehova je još rekao Mojsiju: 27  „Kada dođe na svet tele, jagnje ili jare, onda neka sedam dana ostane pored svoje majke,+ a od osmog dana pa nadalje može se prinositi kao žrtva koja se spaljuje pred Jehovom. 28  Krupnu i sitnu stoku ne koljite u isti dan kad i njihove mlade.+ 29  „Ako prinosite Jehovi žrtvu zahvalnicu,+ žrtvujte je tako da ona bude prihvaćena. 30  Ona neka se jede u taj dan.+ Ne ostavljajte ništa od nje do jutra.+ Ja sam Jehova. 31  „Držite se mojih zapovesti i izvršavajte ih.+ Ja sam Jehova. 32  Ne skrnavite moje sveto ime,+ i ja ću pokazati svoju svetost među Izraelovim sinovima.+ Ja sam Jehova koji vas posvećujem+ 33  i koji vas izvodim iz egipatske zemlje da vam budem Bog.+ Ja sam Jehova.“

Fusnote

 Doslovno: „dušom“, to jest mrtvom dušom. Vidi dodatak 2.
 Doslovno: „Duša“.