Levitska 21:1-24

21  Jehova je još rekao Mojsiju: „Kaži sveštenicima, Aronovim sinovima: ’Za mrtvacem* neka se niko ne onečisti u svom narodu.+  Ali za onim s kim je u bliskom krvnom srodstvu, za svojom majkom, svojim ocem, svojim sinom, svojom kćeri, svojim bratom  i za svojom sestrom, devicom koja mu je bliski rod i koja još nema muža, za njom može da se onečisti.  Neka se u svom narodu ne onečisti za ženom koja ima muža,* da se time ne bi oskrnavio.  Neka ne briju svoju glavu+ i neka ne podrezuju krajeve svoje brade+ i neka se ne seku po telu.+  Neka budu sveti svom Bogu+ i neka ne skrnave ime svog Boga,+ jer su oni ti koji prinose žrtve koje se spaljuju pred Jehovom, hranu svog Boga.+ Zato neka budu sveti.+  Neka ne uzimaju bludnicu+ ni obeščašćenu ženu; i neka ne uzimaju ženu koja se razvela od svog muža,+ jer je sveštenik svet svom Bogu.  Zato ga posveti,+ jer je on taj koji prinosi hranu tvog Boga. On za tebe neka bude svet,+ jer sam ja, Jehova,+ koji vas posvećujem, svet.  „’Ako se sveštenikova kći obeščasti tako što se oda bludu, ona obeščašćuje svog oca. Neka se pogubi i spali vatrom.+ 10  „’A onaj koji je prvosveštenik među svojom braćom, na čiju glavu bude izliveno ulje za pomazanje+ i koji bude opunomoćen* da nosi svešteničku odeću,+ neka ne ide raščupane kose+ i neka ne razdire svoje haljine.+ 11  Neka ne prilazi nijednom mrtvacu.*+ Ni za svojim ocem ni za svojom majkom ne sme se onečistiti. 12  Neka ne izlazi iz svetilišta i neka ne oskrnavi svetilište svog Boga,+ jer je na njemu znak predanja, Božje ulje za pomazanje.+ Ja sam Jehova. 13  „’On neka za ženu uzme devicu.+ 14  Neka ne uzima udovicu ni razvedenu ženu ni obeščašćenu ni bludnicu, već neka za ženu uzme devicu iz svog naroda. 15  Neka ne oskrnavi svoje potomstvo među svojim narodom,+ jer sam ja Jehova koji ga posvećujem.‘“+ 16  Jehova je još rekao Mojsiju: 17  „Reci Aronu: ’Nijedan čovek od bilo kog budućeg naraštaja tvog potomstva na kom bude nekakva mana+ neka ne pristupa da prinosi hranu svog Boga.+ 18  Ako neko ima neku manu, on neka ne pristupa: čovek koji je slep ili hrom ili s unakaženim nosom ili kome je jedan od udova predug,+ 19  ili čovek kome je slomljena noga ili ruka, 20  ili onaj ko je grbav, neprirodno mršav, bolesnih očiju, krastav ili ima lišaj ili zgnječene semenike.+ 21  Nijedan čovek od potomstva sveštenika Arona koji ima neku manu neka ne pristupa da prinosi žrtve koje se spaljuju pred Jehovom.+ Mana je na njemu. Neka ne pristupa da prinosi hranu svog Boga.+ 22  On može da jede hranu svog Boga od najsvetijih stvari+ i od svetih stvari.+ 23  Ali neka ne ulazi do zavese+ i neka ne pristupa oltaru,+ jer je mana na njemu.+ Neka ne oskrnavi moje svetilište,+ jer sam ja Jehova koji ih posvećujem.‘“+ 24  Tako je Mojsije govorio Aronu, njegovim sinovima i svim Izraelovim sinovima.

Fusnote

 Doslovno: „Za dušom“, to jest za mrtvom dušom. Vidi dodatak 2.
 Doslovno: „vlasnika (gospodara)“.
 Doslovno: „i kome je ruka napunjena“. Vidi fusnote za Iz 28:41, Jev 5:9 i 7:28.
 Doslovno: „dušama mrtvaca“. Vidi dodatak 2.