Levitska 19:1-37

19  Jehova je još rekao Mojsiju:  „Kaži celom zboru Izraelovih sinova i reci im: ’Budite sveti,+ jer sam ja svet, ja Jehova, vaš Bog.+  „’Svako od vas neka se boji svoje majke i svog oca.+ I držite moje sabate.+ Ja sam Jehova, vaš Bog.  Ne obraćajte se bezvrednim bogovima+ i ne pravite sebi livene bogove.+ Ja sam Jehova, vaš Bog.  „’Ako prinosite Jehovi žrtvu zajedništva,+ prinesite je tako da steknete njegovu naklonost.+  Neka se žrtva jede onog dana kad se prinosi i odmah sutradan, a ono što ostane do trećeg dana neka se spali vatrom.+  Ako bi se ona ipak jela trećeg dana, onda je to nešto nečisto.+ Žrtva neće biti prihvaćena.+  Onaj ko je bude jeo odgovaraće za svoj prestup,+ jer je oskrnavio ono što je Jehovi sveto. Ta duša neka se istrebi iz svog naroda.  „’Kada budete imali žetvu na svojoj zemlji, ne žanjite do samog kraja svoju njivu i ne kupite pabirke posle žetve.+ 10  Isto tako, ne skupljajte ono što ostane+ u vinogradu i ne kupite grožđe koje je popadalo u vašem vinogradu. Ostavite ih nevoljniku i strancu.+ Ja sam Jehova, vaš Bog. 11  „’Ne kradite+ i ne varajte,+ i ne budite nepošteni prema svom bližnjem.+ 12  Ne kunite se mojim imenom kad govorite laž,+ da tako ne oskrnavite ime svog Boga. Ja sam Jehova. 13  Ne obmanjuj svog bližnjeg+ i ne otimaj tuđe.+ Najamnikova plata neka ne ostane kod tebe preko noći do jutra.+ 14  „’Ne proklinji gluvog i ne stavljaj pred slepog nešto da se spotakne.+ Boj se svog Boga.+ Ja sam Jehova. 15  „’Ne sudite nepravedno. Ne budi pristran prema ubogom,+ i nemoj davati prednost uvaženim ljudima.+ Po pravdi sudi svom bližnjem. 16  „’Ne širi klevetu po svom narodu.+ Ne ustaj da proliješ krv svog bližnjeg.+ Ja sam Jehova. 17  „’Ne mrzi svog brata u svom srcu.+ Dužan si da ukoriš svog bližnjeg+ da ne bi nosio greh zajedno s njim. 18  „’Ne osvećuj se+ i ne budi kivan na sinove svog naroda.+ Voli svog bližnjeg kao samog sebe.+ Ja sam Jehova. 19  „’Držite se mojih odredaba: Ne ukrštaj dve vrste domaćih životinja. Ne sej na svojoj njivi dve vrste semena,+ i ne oblači odeću od dve vrste prediva.+ 20  „’Ako čovek legne sa ženom i izbaci seme, a ona je sluškinja koja je obećana drugom čoveku ali još nije otkupljena niti oslobođena, neka se oboje kazne. Neka se ne pogube, jer ona nije oslobođena. 21  Neka on dovede svoju žrtvu za prestup Jehovi na ulaz u šator sastanka, ovna kao žrtvu za prestup.+ 22  Neka sveštenik tim ovnom što se prinosi kao žrtva za prestup izvrši za njega obred očišćenja pred Jehovom za počinjeni greh. I greh koji je počinio biće mu oprošten.+ 23  „’Kada uđete u zemlju i zasadite bilo koju voćku, njene plodove smatrajte nečistim kao da nisu obrezani. To drvo tri godine smatrajte neobrezanim. Ne jedite s njega. 24  Četvrte godine sav njegov rod+ postaće nešto sveto što će služiti za praznično veselje u čast Jehovi.+ 25  Pete godine možete da jedete njegove plodove da bi vam se njegov rod umnožio.+ Ja sam Jehova, vaš Bog. 26  „’Ništa ne jedite s krvlju.+ „’Ne proričite po znamenju+ i ne bavite se magijom.+ 27  „’Ne šišajte kosu na slepoočnicama i ne nagrđujte krajeve svoje brade.+ 28  „’Ne secite se po telu za mrtvacem*+ i ne tetovirajte po sebi znakove. Ja sam Jehova. 29  „’Ne obeščašćuj svoju kćer čineći od nje bludnicu,+ da se zemlja ne bi odala bludu i da se ne bi napunila razvratom.+ 30  „’Držite moje sabate+ i imajte strahopoštovanje prema mom svetilištu.+ Ja sam Jehova. 31  „’Ne obraćajte se onima koji prizivaju duhove+ i ne pitajte one koji proriču budućnost+ da zbog njih ne postanete nečisti. Ja sam Jehova, vaš Bog. 32  „’Pred sedom kosom ustani,+ poštuj lice stare osobe+ i boj se svog Boga.+ Ja sam Jehova. 33  „’Ako među vama živi stranac koji se naselio u vašoj zemlji, ne postupajte s njim loše.+ 34  Stranac koji živi s vama neka vam bude kao i čovek koji je poreklom Izraelac. Volite ga kao samog sebe,+ jer ste i vi bili stranci u egipatskoj zemlji.+ Ja sam Jehova, vaš Bog. 35  „’Ne činite nepravdu kod suđenja+ niti kad merite dužinu, težinu+ ili tečnost. 36  Treba da imate tačnu vagu,+ tačne tegove, tačnu efu i tačan in. Ja sam Jehova, vaš Bog, koji vas je izveo iz egipatske zemlje. 37  Zato se držite svih mojih odredaba i svih mojih zakona i izvršavajte ih.+ Ja sam Jehova.‘“

Fusnote

 Doslovno: „za dušom“, to jest za mrtvom dušom. Vidi dodatak 2.