Levitska 15:1-33

15  Jehova je još rekao Mojsiju i Aronu:  „Kažite Izraelovim sinovima i recite im: ’Kad neki čovek ima izliv+ iz polnog organa, njegov je izliv nečist.  U ovome je njegova nečistoća ako ima taj izliv: bilo da mu iz polnog organa teče izliv bilo da mu je izliv iz polnog organa onemogućen, njegova nečistoća je na njemu.  „’Svaka postelja na koju legne onaj ko ima izliv biće nečista, i sve na šta sedne biće nečisto.  Čovek koji dotakne njegovu postelju neka opere svoju odeću, okupa se u vodi i neka bude nečist do večeri.+  Svako ko sedne na ono na čemu je sedeo onaj ko ima izliv neka opere+ svoju odeću, okupa se u vodi i neka bude nečist do večeri.  Svako ko dotakne telo onoga ko ima izliv+ neka opere svoju odeću, okupa se u vodi i neka bude nečist do večeri.+  Ako onaj ko ima izliv pljune na nekoga ko je čist, neka taj opere svoju odeću, okupa se u vodi i neka bude nečist do večeri.  Svako sedlo+ na kom je sedeo onaj ko ima izliv biće nečisto. 10  Svako ko dotakne nešto što je bilo pod njim biće nečist do večeri. Onaj ko to ponese neka opere svoju odeću, okupa se u vodi i neka bude nečist do večeri. 11  Svako koga dotakne onaj ko ima izliv,+ ne opravši ruke u vodi, neka opere svoju odeću, okupa se u vodi i neka bude nečist do večeri. 12  Zemljana posuda koju dotakne onaj ko ima izliv neka se razbije,+ a svaka drvena+ posuda neka se opere vodom. 13  „’Ako se onaj ko ima izliv očisti od svog izliva, neka izbroji sedam dana za svoje očišćenje.+ Neka opere svoju odeću i okupa svoje telo u vodi sa potoka,+ i biće čist. 14  Osmog dana neka uzme dve grlice+ ili dva mlada goluba, pa neka dođe pred Jehovu na ulaz u šator sastanka i preda ih svešteniku. 15  Neka ih sveštenik prinese, jedno kao žrtvu za greh, a drugo kao žrtvu paljenicu,+ i neka sveštenik za njega izvrši obred očišćenja pred Jehovom zbog njegovog izliva. 16  „’Ako je čovek imao tečenje semena,+ neka celo telo okupa u vodi i neka bude nečist do večeri. 17  Svaka odeća i svaka koža na koju bi isteklo seme neka se opere vodom i neka bude nečista do večeri.+ 18  „’Ako čovek legne sa ženom i izbaci seme, neka se oboje okupaju u vodi i neka budu nečisti+ do večeri. 19  „’Ako žena ima krvarenje, izliv krvi iz svog tela,+ neka zbog mesečnog ciklusa+ bude nečista+ sedam dana. Svako ko je dotakne biće nečist do večeri. 20  Na šta god legne dok je zbog mesečnog ciklusa nečista biće nečisto,+ i sve na šta sedne biće nečisto. 21  Svako ko dotakne njenu postelju neka opere svoju odeću, okupa se u vodi i neka bude nečist do večeri.+ 22  Svako ko dotakne bilo šta na čemu je ona sedela neka opere svoju odeću, okupa se u vodi i neka bude nečist do večeri.+ 23  Ako je sedela na postelji ili na nečem drugom, tada će onaj ko to dotakne+ biti nečist do večeri. 24  Ako čovek legne s njom i nečistoća zbog njenog mesečnog ciklusa dođe na njega,+ neka bude nečist sedam dana, i svaka postelja na koju on legne biće nečista. 25  „’Ako žena ima krvarenje mnogo dana,+ izvan uobičajenog vremena svoje nečistoće zbog mesečnog ciklusa,+ ili ako krvarenje traje duže od razdoblja njene nečistoće zbog ciklusa, svi dani u kojima je nečista zbog krvarenja biće kao i dani njene nečistoće zbog mesečnog ciklusa. Ona je nečista. 26  Za svaku postelju na koju legne bilo kog dana dok ima krvarenje važi isto što i za postelju u vreme njene nečistoće zbog mesečnog ciklusa.+ Sve na šta sedne biće nečisto kao što je nečisto i za vreme njene nečistoće zbog mesečnog ciklusa. 27  Svako ko ih dotakne+ biće nečist. On neka opere svoju odeću, okupa se u vodi i neka bude nečist do večeri. 28  „’Ali ako se ona očistila od svog krvarenja, neka izbroji sedam dana, a posle toga biće čista.+ 29  Osmog dana neka uzme dve grlice+ ili dva mlada goluba i donese ih svešteniku na ulaz u šator sastanka.+ 30  Sveštenik neka jedno prinese kao žrtvu za greh, a drugo kao žrtvu paljenicu.+ Neka sveštenik za nju izvrši obred očišćenja+ pred Jehovom zbog njenog nečistog krvarenja. 31  „’Odvraćajte Izraelove sinove od njihove nečistoće, da ne umru u svojoj nečistoći zato što su oskrnavili moj sveti šator, koji je među njima.+ 32  „’To je zakon za čoveka koji ima izliv,+ za čoveka koji ima tečenje semena+ iz svog tela, pa je zbog toga postao nečist, 33  za ženu koja je nečista zbog mesečnog ciklusa,+ za svakoga ko ima izliv,+ bilo da je muško ili žensko, i za čoveka koji legne s nečistom ženom.‘“

Fusnote