Levitska 12:1-8

12  Jehova je još rekao Mojsiju:  „Reci Izraelovim sinovima: ’Kad žena zatrudni+ i rodi muško, neka bude nečista sedam dana. Neka je nečista kao što je nečista u dane svog mesečnog ciklusa.+  Osmog dana neka se dete obreže.+  Ona neka ostane kod kuće još trideset i tri dana da se očisti od svoje krvi. Ne sme da dotiče nijednu svetu stvar i ne sme da dolazi na sveto mesto dok se ne završe dani njenog čišćenja.+  „’Ako rodi žensko dete, neka bude nečista četrnaest dana, kao za vreme svog mesečnog ciklusa. Neka ostane kod kuće još šezdeset i šest dana da se očisti od svoje krvi.  Kad se završe dani njenog čišćenja za sina ili za kćer, neka donese svešteniku na ulaz u šator sastanka muško jagnje do godinu dana za žrtvu paljenicu+ i mladog goluba ili grlicu+ za žrtvu za greh.  Neka on to prinese pred Jehovom i za nju izvrši obred očišćenja, i tako će biti čist izvor njene krvi.+ To je zakon za ženu kada rodi muško ili žensko dete.  Ali ako nema novca da pribavi nešto od sitne stoke, onda neka uzme dve grlice ili dva mlada goluba,+ jedno za žrtvu paljenicu, a drugo za žrtvu za greh, i neka sveštenik za nju izvrši obred očišćenja,+ i biće čista.‘“

Fusnote