Levitska 11:1-47

11  Jehova je rekao Mojsiju i Aronu:  „Kažite Izraelovim sinovima: ’Od svih četvoronožaca koji su na zemlji možete da jedete sledeće:+  sve četvoronošce koji imaju sasvim razdvojene papke i koji preživaju, njih možete da jedete.+  „’Ovo su životinje koje preživaju ili imaju razdvojene papke, a koje ne smete da jedete: kamila, jer iako preživa nema razdvojene papke. Neka vam bude nečista.+  Daman,+ jer iako preživa nema razdvojene papke. Neka vam bude nečist.  Zec,+ jer iako preživa nema razdvojene papke. Neka vam bude nečist.  Svinja,+ jer iako ima sasvim razdvojene papke ne preživa. Neka vam bude nečista.  Ne jedite njihovo meso i ne dotičite njihovu strvinu.+ Neka vam budu nečisti.+  „’Od svega što je u vodi ovo možete da jedete:+ sve što ima peraja i krljušti+ a živi u vodama, bilo u morima ili u rekama, to možete da jedete. 10  A sve što u morima i rekama nema peraja i krljušti, među svim životinjama koje vrve vodom i svim živim dušama koje su u vodi, to neka vam bude nešto odvratno. 11  Neka vam bude odvratno. Ne jedite njihovo meso+ i gadite se na njihovu strvinu. 12  Sve što je u vodi a što nema peraje i krljušti neka vam bude odvratno. 13  „’Od letećih stvorenja ova neka vam budu odvratna.+ Neka se ne jedu jer su nešto odvratno: orao,+ orao ribar, crni lešinar, 14  crvena lunja, crna lunja+ po svojim vrstama, 15  svi gavrani+ po svojim vrstama, 16  noj,+ sova, galeb, soko po svojim vrstama, 17  ćuk, kormoran, ušara,+ 18  labud, pelikan, lešinar,+ 19  roda i čaplja po svojim vrstama, pupavac i slepi miš.+ 20  Sva stvorenja koja imaju krila i vrve unaokolo i idu na četiri noge neka vam budu odvratna.+ 21  „’Od svih životinja koje imaju krila i vrve unaokolo i idu na četiri noge možete da jedete samo one koje iznad nogu za hodanje imaju i noge za skakanje kojima skaču po zemlji. 22  Od njih možete da jedete ove: putničkog skakavca+ po njegovim vrstama, jestivog skakavca+ po njegovim vrstama, zrikavca po njegovim vrstama i običnog skakavca+ po njegovim vrstama. 23  A sve druge životinje koje imaju krila i vrve unaokolo i idu na četiri noge neka vam budu odvratne.+ 24  Njima biste se onečistili. Svako ko dotakne njihovu strvinu neka bude nečist do večeri.+ 25  Svako ko bi poneo njihovu strvinu neka opere+ svoju odeću i neka bude nečist do večeri. 26  „’A sve životinje koje imaju razdvojene papke, ali ne sasvim razdvojene, i koje ne preživaju, neka vam budu nečiste. Svako ko ih dotakne biće nečist.+ 27  A od svih životinja što idu na četiri noge, sve što ide na šapama neka vam bude nečisto. Svako ko dotakne njihovu strvinu biće nečist do večeri. 28  Ko bi poneo njihovu strvinu,+ neka opere svoju odeću+ i neka bude nečist do večeri. Neka vam one budu nečiste. 29  „’Od životinja koje vrve po zemlji ove neka vam budu nečiste:+ slepo kuče, skočimiš+ i gušter po svojim vrstama, 30  gekon, veliki gušter, daždevnjak, peščani gušter i kameleon. 31  One neka vam budu nečiste od svih životinja koje vrve unaokolo.+ Svako ko dotakne njihovu strvinu biće nečist do večeri.+ 32  „’Svaka stvar na koju padne neka od tih mrtvih životinja biće nečista, bilo da je to neka drvena posuda+ ili odeća ili koža+ ili kostret.+ Svaka posuda koja se upotrebljava neka se stavi u vodu i neka bude nečista do večeri, a onda će opet biti čista. 33  Ako tako nešto upadne u zemljanu posudu,+ sve što je u njoj neka bude nečisto, a posudu razbijte.+ 34  Sva hrana koja se jede, a na koju dospe voda iz te posude, biće nečista, i svaka tečnost koja se pije iz takve posude biće nečista. 35  Sve na šta padne njihova strvina biće nečisto. Bilo da je to peć ili držač za lonac, neka se razbije. Onečišćeni su, pa neka vam budu nečisti. 36  Samo izvor i jama gde se skuplja voda ostaće čisti, ali svako ko dotakne njihovu strvinu biće nečist. 37  Ako njihova strvina padne na seme neke biljke koje treba da se seje, ono ostaje čisto. 38  Ali ako se seme polije vodom i na njega padne nešto od njihove strvine, to neka vam bude nečisto. 39  „’Ako ugine neka životinja koja vam služi za hranu, onaj ko dotakne njenu strvinu biće nečist do večeri.+ 40  Onaj ko pojede+ nešto od njene strvine neka opere svoju odeću i bude nečist do večeri. Onaj ko odnese njenu strvinu neka opere svoju odeću i bude nečist do večeri. 41  I sve male životinje koje vrve po zemlji odvratne su.+ Ne smeju da se jedu. 42  Sve što se vuče na stomaku,+ sve što ide na četiri noge ili ima više nogu, od svih životinja koje vrve po zemlji, ne jedite jer je odvratno.+ 43  Nemojte svoje duše onečistiti nijednom od tih životinja koje vrve unaokolo, i nemojte se onečistiti njima da zbog njih ne postanete nečisti.+ 44  Jer sam ja Jehova, vaš Bog.+ Posvetite se i budite sveti,+ jer sam ja svet.+ Zato nemojte onečistiti svoje duše nijednom od životinja koje vrve po zemlji. 45  Jer sam ja Jehova koji vas je izveo iz zemlje egipatske da vam budem Bog.+ Budite sveti,+ jer sam ja svet.+ 46  „’Ovo je zakon o četvoronošcima, o letećim stvorenjima, o svim živim dušama koje se miču u vodi+ i o svim dušama koje vrve po zemlji, 47  da se razlikuje+ nečisto od čistog i životinja koja sme da se jede od životinje koja ne sme da se jede.‘“

Fusnote