Judina 1:1-25

 Juda, rob Isusa Hrista, a Jakovljev+ brat, pozvanima,+ koje Bog, Otac,+ s kojim su u jedinstvu, voli i čuva+ za Isusa Hrista:  Neka vam se umnože+ milosrđe,+ mir+ i ljubav.+  Voljeni,+ iako sam silno želeo da vam pišem o našem zajedničkom spasenju,+ smatrao sam potrebnim da vam pišem kako bih vas podstakao da se snažno borite za veru+ koja je jednom za sva vremena predata svetima.+  To činim zato što su se među nas uvukli+ neki ljudi koje su Pisma još davno odredila+ za sud,+ bezbožnici,+ koji nezasluženu dobrotu našeg Boga pretvaraju u izgovor za besramna dela+ i koji su neverni+ našem jedinom Vlasniku+ i Gospodu,+ Isusu Hristu.  Želim da vas podsetim, premda sve već dobro znate,+ da je Jehova, iako je spasao narod iz egipatske zemlje,+ kasnije pobio one koji nisu pokazali veru.+  I anđele koji nisu zadržali svoj prvobitni položaj, nego su napustili svoje pravo prebivalište,+ čuva u večnim okovima+ u gustoj tami za sud velikog dana.+  Tako i Sodom i Gomora i gradovi oko njih,+ koji su se isto kao i oni odavali bludu i neprirodnim polnim odnosima,+ stoje kao upozoravajuć primer+ time što su osuđeni na večnu vatru.+  Uprkos tome, i ovi ljudi, koji se prepuštaju snovima,+ na isti način prljaju telo i ne poštuju autoritet+ i pogrdno govore o slavnima.+  Ali kad je arhanđeo+ Mihailo+ imao spor+ s Ðavolom oko Mojsijevog tela,+ nije se usudio da ga osudi pogrdnim rečima,+ već je rekao: „Neka te Jehova prekori!“+ 10  A ovi ljudi pogrdno govore o svemu što zapravo ne poznaju.+ A sve ono što vođeni nagonom kao bezumne životinje+ shvataju, to ih vodi u još veću pokvarenost.+ 11  Teško njima, jer su pošli Kainovim putem+ i radi nagrade srljali u greh kao Valam,+ pa su izginuli zbog buntovnih reči+ kao Korej!+ 12  Oni su podvodne stene i goste se s vama na vašim bratskim gozbama,*+ oni su pastiri koji bez straha sami sebe pasu,+ bezvodni oblaci koje vetrovi raznose,+ drveće koje ni u kasnu jesen ploda nema i koje je potpuno uvenulo,* iščupano iz korena,+ 13  divlji morski talasi koji kao penu izbacuju ono čega bi trebalo da se stide,+ zvezde bez utvrđene putanje, za koje je zauvek sačuvana crna tama.+ 14  O njima je takođe prorokovao Enoh,+ sedmi od Adama, kad je rekao: „Gle! Jehova je došao sa mirijadama* svojih svetih anđela,+ 15  da sudi svima+ i da osudi sve bezbožnike za sva njihova bezbožna dela koja su bezbožno počinili i za sve strašne stvari koje su bezbožni grešnici protiv njega izgovorili.“+ 16  To su ljudi koji prigovaraju,+ koji se žale na svoje životne okolnosti, koji žive po svojim željama+ i čija usta oholo govore,+ koji se ulaguju+ istaknutim ljudima radi vlastite koristi. 17  A vi, voljeni, setite se reči apostolâ našeg Gospoda Isusa Hrista,+ 18  koji su vam govorili: „U poslednje vreme biće rugača, koji će živeti po svojim bezbožnim željama.“+ 19  To su oni koji seju razdor,+ telesni ljudi,+ koji nemaju Božjeg duha.*+ 20  Ali vi, voljeni, time što se izgrađujete+ na svojoj najsvetijoj veri+ i molite se svetim duhom,+ 21  održite se u Božjoj ljubavi,+ dok čekate milosrđe+ našeg Gospoda Isusa Hrista nadajući se večnom životu.+ 22  Isto tako, budite milosrdni+ prema onima koje muče sumnje.+ 23  Spasavajte ih+ grabeći ih iz vatre.+ A budite milosrdni i prema drugima, pazeći na sebe, mrzeći čak i haljinu uprljanu telom.+ 24  A onome koji vas može sačuvati+ od pada i neuprljane+ postaviti, u velikoj radosti, pred svoju slavu, 25  jedinom Bogu, našem Spasitelju,+ preko Isusa Hrista,+ našeg Gospoda, neka je slava,+ veličanstvo, moć+ i vlast+ oduvek,+ sada i zauvek.+ Amin.*+

Fusnote

 Doslovno: „gozbama ljubavi“.
 Doslovno: „dvaput umrlo“.
 Ili: „desetinama hiljada“.
 Ili: „duhovnosti“.
 Vidi fusnotu za Pz 27:15.