Jovan 9:1-41

9  Dok je prolazio video je čoveka slepog od rođenja.  Njegovi učenici su ga upitali: „Učitelju,*+ ko je sagrešio,+ ovaj čovek ili njegovi roditelji,+ pa se rodio slep?“  Isus je odgovorio: „Niti je sagrešio ovaj čovek niti njegovi roditelji, nego je to zato da se na njemu pokažu Božja dela.+  Dok je još dan, moramo činiti dela onoga koji me je poslao.+ Dolazi noć,+ kad niko ne može da radi.  Dok sam u svetu, ja sam svetlost sveta.“+  Kad je to rekao, pljunuo je na zemlju i od pljuvačke napravio blato, pa je to blato stavio čoveku na oči+  i rekao mu: „Idi, operi+ se u jezercetu Siloamu.“+ (Siloam znači „poslat“.) I čovek je otišao, oprao+ se pa se vratio gledajući.+  A susedi i oni koji su ga ranije viđali kako prosi govorili su: „Zar to nije onaj koji je sedeo i prosio?“+  Jedni su govorili: „To je taj“, a drugi: „Nije, nego mu je sličan.“ A čovek je govorio: „Ja sam taj.“ 10  Tada su ga upitali: „Kako su ti se otvorile oči?“+ 11  On je odgovorio: „Čovek koji se zove Isus napravio je blato, namazao mi oči i rekao: ’Idi na Siloam+ i operi se.‘ I tako sam otišao, oprao se i progledao.“ 12  A oni su ga upitali: „Gde je on?“ Odgovorio je: „Ne znam.“ 13  Zatim su tog čoveka koji je ranije bio slep odveli kod fariseja. 14  A tog dana kad je Isus napravio blato i otvorio mu oči+ bio je sabat.+ 15  Tada su i fariseji počeli da ga ispituju kako je progledao.+ A on im je rekao: „Stavio mi je blato na oči i ja sam se oprao i sad vidim.“ 16  Na to su neki od fariseja rekli: „Taj čovek nije od Boga, jer ne poštuje sabat.“+ A drugi su rekli: „Kako može čovek koji je grešnik da čini takva čuda?“+ I došlo je do podele+ među njima. 17  Zatim su ponovo upitali čoveka: „Šta ti kažeš o tom čoveku koji ti je otvorio oči?“ Odgovorio je: „On je prorok.“+ 18  Ali Judejci nisu verovali da je on bio slep i da je progledao dok nisu pozvali njegove roditelje. 19  I upitali su ih: „Da li je ovo vaš sin, za koga vi kažete da se rodio slep? Kako to da sada vidi?“ 20  Tada su njegovi roditelji odgovorili: „Znamo da je ovo naš sin i da se rodio slep. 21  Ali kako sad vidi, to ne znamo, i ko mu je otvorio oči, ne znamo. Njega pitajte. Punoletan je, neka govori sam za sebe.“ 22  Njegovi roditelji su tako rekli zato što su se bojali+ Judejaca, jer su se Judejci već bili dogovorili da isključe iz sinagoge svakoga ko Isusa prizna za Hrista.*+ 23  Zato su njegovi roditelji rekli: „Punoletan je, njega pitajte.“ 24  Tada su po drugi put pozvali čoveka koji je bio slep i rekli mu: „Daj slavu Bogu.+ Mi znamo da je taj čovek grešnik.“ 25  A on je rekao: „Da li je grešnik, ne znam. Jedno znam: bio sam slep, a sada vidim.“ 26  Tada su ga upitali: „Šta ti je učinio? Kako ti je otvorio oči?“ 27  Odgovorio im je: „Već sam vam rekao, ali me niste slušali. Zašto to opet hoćete da čujete? Zar i vi želite da postanete njegovi učenici?“ 28  Tada su ga izvređali i rekli: „Ti si njegov učenik, a mi smo Mojsijevi učenici. 29  Mi znamo da je Mojsiju govorio Bog,+ a za ovoga ne znamo odakle je.“+ 30  A čovek im je rekao: „To i jeste čudno+ da vi ne znate odakle je, a meni je otvorio oči. 31  Znamo da Bog ne uslišava grešnike,+ nego ako je neko bogobojazan i vrši njegovu volju, njega uslišava.+ 32  Nikada se još nije čulo da je neko otvorio oči čoveku slepom od rođenja. 33  Da on nije od Boga,+ ne bi mogao ništa da učini.“ 34  A oni su mu rekli: „Sav si se u gresima rodio,+ i ti nas da učiš?“ I izbacili su ga!+ 35  Isus je čuo da su ga izbacili. Našao ga je i upitao: „Veruješ li ti u Sina+ čovečjeg?“ 36  Čovek je odgovorio: „A ko je taj, gospodine, da verujem u njega?“ 37  Isus mu je rekao: „Video si ga. To je onaj koji govori s tobom.“+ 38  Tada je on rekao: „Verujem u njega, Gospode.“ I poklonio mu se.+ 39  A Isus je rekao: „Radi ovog suda+ ja sam došao na ovaj svet: da progledaju oni koji ne vide,+ a koji vide, da oslepe.“+ 40  To su čuli neki od fariseja koji su bili s njim i upitali su ga: „Zar smo i mi slepi?“+ 41  A Isus im je rekao: „Da ste slepi, ne biste imali greha. Ali vi sad kažete: ’Vidimo.‘+ Zato vaš greh+ ostaje.“

Fusnote

 Vidi fusnotu za Mt 23:7.
 Ili: „Pomazanika, Mesiju“. Vidi fusnotu za Mt 2:4.