Jovan 7:1-53

7  Posle toga Isus je putovao po Galileji, jer nije hteo da ide u Judeju, zato što su Judejci tražili priliku da ga ubiju.+  Približavao se Praznik senica,+ jedan od judejskih praznika.  Zato su mu njegova braća+ rekla: „Idi odavde i pođi u Judeju, da i tvoji učenici vide dela koja činiš.  Jer ko želi da bude poznat, ništa ne čini u tajnosti. Ako činiš takve stvari, pokaži se svetu.“  Naime, njegova braća+ nisu iskazivala veru u njega.+  Zato im je Isus rekao: „Moje vreme još nije došlo,+ a za vas je vreme uvek pogodno.  Svet nema razloga da mrzi vas, ali mrzi mene, jer ja svedočim o njemu da su njegova dela zla.+  Vi pođite na praznik, a ja još ne idem na ovaj praznik, jer moje vreme+ još nije došlo.“+  To im je rekao i ostao je u Galileji. 10  Ali kad su njegova braća otišla na praznik, pošao je i on, ali ne javno, nego potajno.+ 11  Judejci su ga tražili+ na praznik i govorili: „Gde je taj?“ 12  I mnogi u narodu potajno su raspravljali o njemu.+ Jedni su govorili: „On je dobar čovek“, a drugi: „Nije, nego zavodi narod.“ 13  Ali niko nije o njemu govorio javno jer su se bojali Judejaca.+ 14  Isus je sredinom praznika otišao u hram i počeo da poučava.+ 15  Judejci su se čudili: „Kako ovaj poznaje knjige+ kad nije pohađao škole?“+ 16  A Isus im je odgovorio: „Ono što naučavam nije moje, nego potiče od onoga koji me je poslao.+ 17  Ako neko želi da vrši njegovu volju, on će znati da li je to učenje od Boga+ ili ja govorim sam od sebe. 18  Ko govori sam od sebe, traži svoju slavu, a ko traži slavu+ onoga koji ga je poslao, taj je istinit i u njemu nema nepravednosti. 19  Zar vam Mojsije nije dao Zakon?+ A niko od vas nije poslušan Zakonu. Zašto želite da me ubijete?“+ 20  Narod je odgovorio: „Opsednut si demonom.+ Ko želi da te ubije?“ 21  Na to im je Isus rekao: „Učinio sam jedno delo,+ i svi se čudite. 22  Zato razmislite o ovome: Mojsije vam je dao obrezanje+ — ali ono u stvari nije od Mojsija, nego od praočeva+ — pa vi na sabat obrezujete čoveka. 23  Ako se čovek obrezuje na sabat da se ne bi prekršio Mojsijev zakon, zašto se gnevite na mene jer sam čoveka izlečio na sabat?+ 24  Ne sudite po spoljašnjosti, nego sudite pravednim sudom.“+ 25  Tada su neki iz Jerusalima rekli: „Zar nije to onaj koga žele da ubiju?+ 26  A evo, javno govori+ i ništa mu ne kažu. Da nisu i poglavari zaista spoznali da je on Hrist?*+ 27  Ali za njega znamo odakle je,+ a kad Hrist dođe, niko neće znati odakle je.“+ 28  Zato je Isus povikao dok je poučavao u hramu: „Vi me poznajete i znate odakle sam.+ Ja nisam došao sam od sebe,+ nego zaista postoji onaj koji me je poslao,+ a vi ga ne poznajete.+ 29  Ja ga poznajem,+ jer sam njegov zastupnik i on me je poslao.“+ 30  Od tada su tražili priliku da ga uhvate,+ ali niko nije digao ruku na njega, jer još nije bio došao njegov čas.+ 31  Mnogi iz naroda poverovali su u njega.+ Govorili su: „Kad Hrist dođe, zar će činiti više čuda+ nego što ih ovaj čini?“ 32  Fariseji su čuli da se u narodu tako priča o njemu, pa su sveštenički glavari i fariseji poslali stražare da ga uhvate.+ 33  Tada je Isus rekao: „Još sam malo vremena s vama, a onda ću otići k onome koji me je poslao.+ 34  Tražićete me,+ ali me nećete naći, i tamo gde sam ja, vi ne možete doći.“+ 35  Tada su Judejci rekli među sobom: „Kuda ovaj namerava da ode, a da ga mi nećemo naći? Zar namerava da pođe Judejcima rasejanim+ među Grcima i da poučava Grke? 36  Šta znači to što si rekao: ’Tražićete me, ali me nećete naći, i tamo gde sam ja, vi ne možete doći‘?“ 37  Poslednjeg i najvažnijeg dana praznika,+ Isus je ustao i povikao: „Ako je neko žedan,+ neka dođe k meni i pije! 38  Ko bude verovao u mene,+ kao što je rečeno u Pismu, ’iz njegove nutrine poteći će reke žive vode‘.“+ 39  A rekao je to za duh koji je trebalo da prime oni koji veruju u njega. Tada, naime, duh još nije bio dat,+ jer Isus još nije bio proslavljen.+ 40  Kad su neki iz naroda čuli te reči, govorili su: „Ovo je zaista Prorok.“+ 41  Drugi su govorili: „To je Hrist.“+ Ali neki su govorili: „Zar Hrist+ dolazi iz Galileje?+ 42  Zar Pismo ne kaže da Hrist dolazi iz Davidovog potomstva+ i iz Vitlejema,+ sela odakle je bio David?“+ 43  Tako je zbog njega došlo do podele u narodu.+ 44  Neki od njih čak su hteli da ga uhvate, ali niko nije digao ruke na njega. 45  Tako su se stražari vratili svešteničkim glavarima i farisejima, a fariseji su im rekli: „Zašto ga niste doveli?“ 46  Stražari su odgovorili: „Nikada niko nije tako govorio.“+ 47  Na to su fariseji rekli: „Zar ste i vi zavedeni? 48  Da li je iko od poglavara ili od fariseja poverovao u njega?+ 49  Ali taj narod koji ne poznaje Zakon proklet je.“+ 50  A Nikodim, jedan od njih, koji je jednom ranije bio kod njega, rekao im je: 51  „Zar naš zakon sudi čoveku ako ga najpre ne sasluša+ i ne sazna šta čini?“ 52  Na to su mu rekli: „Zar si i ti iz Galileje? Istraži pa ćeš videti da nikakav prorok+ neće doći iz Galileje!“* * Rukopisi Sinajski kodeks, Vatikanski kodeks i Sinajski sirijski kodeks ne sadrže tekst od 53. stiha ovog poglavlja do 11. stiha 8. poglavlja, koji (uz određena odstupanja u različitim grčkim tekstovima i prevodima) glasi ovako: 53  I otišli su svaki svojoj kući.

Fusnote

 Ili: „Pomazanik, Mesija“. Vidi fusnotu za Mt 2:4.