Jovan 6:1-71

6  Posle toga Isus je otišao na drugu stranu Galilejskog, to jest Tiberijadskog mora.*+  A za njim je išlo veliko mnoštvo ljudi, jer su gledali čuda koja je činio na onima koji su bili bolesni.+  Tako se Isus popeo na goru+ i sedeo je tamo sa svojim učenicima.  Približavala se Pasha,+ judejski praznik.  Podigavši oči, Isus je video kako silan narod dolazi k njemu, pa je upitao Filipa: „Gde da kupimo hleb da ovi jedu?“+  To je rekao da bi ga iskušao, jer je znao šta će učiniti.  Filip mu je odgovorio: „Kad bismo kupili hleba za dvesta denara,* ne bi bilo dovoljno da svako dobije po malo.“+  A jedan od njegovih učenika, Andrija, brat Simona Petra, rekao mu je:  „Ovde je dečak koji ima pet ječmenih hlebova+ i dve male ribe. Ali šta je to za toliki narod?“+ 10  Isus je tada rekao: „Neka posedaju.“*+ A bilo je mnogo trave na tom mestu. I ljudi su posedali, a među njima je bilo oko pet hiljada muškaraca.+ 11  Zatim je Isus uzeo hlebove i zahvalio Bogu i razdelio ih onima koji su posedali. Tako je razdelio i ribe, koliko god su hteli.+ 12  Kad su se nasitili,+ rekao je svojim učenicima: „Sakupite ostatke, da ništa ne propadne.“ 13  Sakupili su ih i napunili su dvanaest korpi ostataka od pet ječmenih hlebova, što je preteklo onima koji su jeli.+ 14  Kad su ljudi videli čuda koja je učinio, govorili su: „Ovo je zaista prorok+ koji treba da dođe u svet.“ 15  A Isus je znao da žele da dođu i da ga uhvate i postave za kralja, pa se ponovo povukao+ u goru, sasvim sam. 16  Kad se spustilo veče, njegovi učenici su sišli na more,+ 17  ušli u čamac i krenuli preko mora u Kapernaum. Već je pao mrak, a Isus još nije došao k njima. 18  A more se uzburkalo jer je duvao jak vetar.+ 19  Kad su odveslali oko dvadeset pet do trideset stadija,* videli su Isusa kako hoda po moru i približava se čamcu, i uplašili su se.+ 20  Ali on im je rekao: „Ja sam, ne bojte se!“+ 21  Zato su ga rado uzeli u čamac i čamac je ubrzo bio na obali do koje su pokušavali da dođu.+ 22  Sutradan je narod koji je stajao na drugoj strani mora video da je tamo samo jedan mali čamac i da Isus nije bio ušao u čamac sa svojim učenicima, nego da su otišli samo njegovi učenici. 23  A čamci iz Tiberijade stigli su blizu mesta gde su oni jeli hleb nakon što se Gospod zahvalio Bogu. 24  Kad je, dakle, narod video da tamo nema ni Isusa ni njegovih učenika, ušli su u čamce i došli u Kapernaum da traže Isusa.+ 25  I kad su ga našli na drugoj strani mora, upitali su ga: „Učitelju,*+ kada si došao ovamo?“ 26  Isus im je odgovorio: „Zaista, zaista, kažem vam, vi me ne tražite zato što ste videli čuda, nego zato što ste jeli onaj hleb i nasitili se.+ 27  Nemojte raditi za hranu koja propada,+ nego za hranu koja ostaje za večni život,+ koju će vam dati Sin čovečji, jer je njega Otac, Bog, za to ovlastio.“+ 28  Tada su ga upitali: „Šta treba da radimo da bismo činili dela koja Bog želi?“ 29  Isus im je odgovorio: „Delo koje Bog želi jeste da iskazujete veru+ u onoga koga je on poslao.“+ 30  A oni su ga upitali: „Kakav čudesan znak+ pokazuješ ljudima, da ga vidimo i poverujemo ti? Kakvo delo ti obavljaš? 31  Naši praočevi su jeli manu+ u pustinji, kao što je napisano: ’Hleb s neba dao im je da jedu.‘“+ 32  A Isus im je rekao: „Zaista, zaista, kažem vam, nije vam Mojsije dao hleb s neba, nego vam moj Otac daje pravi hleb s neba.+ 33  Jer Božji hleb je Onaj koji silazi s neba i daje život svetu.“ 34  Na to su mu rekli: „Gospode, daj nam uvek taj hleb.“+ 35  Isus im je rekao: „Ja sam hleb života. Onaj ko dolazi k meni neće ogladneti i onaj ko iskazuje veru u mene neće nikada ožedneti.+ 36  Ali rekao sam vam: videli ste me, a ipak ne verujete.+ 37  Sve što mi Otac daje doći će k meni, i onoga ko dođe k meni neću oterati,+ 38  jer nisam sišao s neba+ da vršim svoju volju, nego volju onoga koji me je poslao.+ 39  A volja onoga koji me je poslao jeste da ne izgubim nikoga od onih koje mi je dao, nego da ih uskrsnem+ u poslednji dan. 40  Jer je volja mog Oca da svako ko vidi Sina i iskazuje veru u njega ima večni život,+ i ja ću ga uskrsnuti u poslednji dan.“+ 41  Tada su Judejci počeli da gunđaju protiv njega jer je rekao: „Ja sam hleb koji je sišao s neba.“+ 42  I govorili su:+ „Zar nije to Isus, Josifov sin,+ čijeg oca i majku poznajemo? Kako sad kaže: ’Sišao sam s neba‘?“ 43  A Isus im je odgovorio: „Ne gunđajte među sobom. 44  Niko ne može doći k meni ako ga ne privuče Otac,+ koji me je poslao. I ja ću ga uskrsnuti u poslednji dan.+ 45  U Prorocima je napisano: ’Svi će biti poučeni od Jehove.‘+ Svako ko sluša Oca i uči od njega, dolazi k meni.+ 46  To ne znači da je iko video Oca,+ osim onoga koji je od Boga, on je video Oca.+ 47  Zaista, zaista, kažem vam, onaj ko veruje ima večni život.+ 48  „Ja sam hleb+ života. 49  Vaši su praočevi jeli manu+ u pustinji, a ipak su umrli. 50  Ovo je hleb koji silazi s neba, da čovek jede od njega i da ne umre. 51  Ja sam živi hleb koji je sišao s neba. Ako neko jede od ovog hleba, živeće večno. A hleb koji ću ja dati moje je telo+ koje ću dati za život sveta.“+ 52  Tada su Judejci počeli da se prepiru među sobom: „Kako nam ovaj može dati da jedemo njegovo telo?“ 53  Zato im je Isus rekao: „Zaista, zaista, kažem vam, ako ne jedete telo+ Sina čovečjeg i ne pijete njegovu krv,+ nemate života+ u sebi. 54  Ko se hrani mojim telom i pije moju krv, ima večni život, i ja ću ga uskrsnuti+ u poslednji dan, 55  jer je moje telo prava hrana i moja krv je pravo piće. 56  Ko se hrani mojim telom i pije moju krv, ostaje u jedinstvu sa mnom i ja u jedinstvu s njim.+ 57  Kao što je mene poslao živi+ Otac pa ja živim zbog Oca, tako će i onaj ko se hrani mnome živeti zbog mene.+ 58  Ovo je hleb koji je sišao s neba. To nije kao kad su vaši praočevi jeli, a ipak su umrli. Ko se hrani ovim hlebom, živeće večno.“+ 59  To je rekao dok je poučavao na skupu u Kapernaumu. 60  Kad su to čuli, mnogi od njegovih učenika su rekli: „Ovo su sablažnjive reči. Ko ga može slušati?“+ 61  A Isus je u sebi znao da njegovi učenici gunđaju zbog toga, pa im je rekao: „Zar vas to sablažnjava?+ 62  A šta ako ugledate Sina čovečjeg kako uzlazi tamo gde je ranije bio?+ 63  Duh je taj koji daje život,+ telo ne koristi ništa. Reči koje sam vam govorio duh+ su i život+ su. 64  Ali ima nekih među vama koji ne veruju.“ Jer Isus je od početka znao koji su oni što ne veruju i ko je onaj koji će ga izdati.+ 65  I rekao je: „Zato sam vam kazao: ’Niko ne može doći k meni ako mu nije dato od Oca.‘“+ 66  Zbog toga su se mnogi od njegovih učenika vratili onome što su ostavili+ i više nisu išli s njim.+ 67  Zato je Isus upitao dvanaestoricu: „Da nećete i vi da odete?“ 68  A Simon Petar+ mu je odgovorio: „Gospode, kome ćemo otići?+ Ti imaš reči večnog života.+ 69  Mi smo poverovali i spoznali da si ti Božji Sveti.“+ 70  Isus im je na to rekao: „Zar nisam ja izabrao vas dvanaestoricu?+ Ipak, jedan od vas je klevetnik.“+ 71  Govorio je o Judi, sinu Simona Iskariotskog, jer iako je bio jedan od dvanaestorice, nameravao je da ga izda.+

Fusnote

 Vidi fusnotu za Br 34:11.
 Rimski srebrnik koji je težio 3,85 grama. Vidi fusnotu za Mr 14:5 i dodatak 13.
 Doslovno: „Neka se opruže“. Uporedi sa fusnotom za Mt 9:10.
 Pet ili šest kilometara. Vidi dodatak 13.
 Vidi fusnotu za Mt 23:7.