Jovan 21:1-25

21  Posle toga Isus se ponovo pokazao učenicima na Tiberijadskom moru. Pokazao se ovako:  Bili su zajedno Simon Petar, Toma zvani Blizanac,+ Natanailo+ iz Kane Galilejske, Zevedejevi+ sinovi i još dvojica njegovih učenika.  Simon Petar im je rekao: „Idem da lovim ribu.“ A oni su mu rekli: „Idemo i mi s tobom.“ Tako su izašli i ušli u čamac, ali te noći nisu ulovili ništa.+  U osvit zore Isus je stajao na obali, ali učenici nisu prepoznali da je to Isus.+  Tada ih je Isus upitao: „Dečice, zar nemate ništa za jelo?“ Odgovorili su mu: „Nemamo!“  A on im je rekao: „Bacite mrežu s desne strane čamca i naći ćete.“+ Tada su je bacili, ali više nisu mogli da je izvuku od mnoštva ribe.+  Tada je onaj učenik koga je Isus naročito voleo+ rekao Petru:+ „To je Gospod!“ Kad je Simon Petar čuo da je to Gospod, obukao je i pripasao haljinu, jer se bio skinuo,* i skočio je u more.  A ostali učenici su došli čamcem, vukući mrežu s ribama, jer nisu bili daleko od kopna, svega oko dvesta lakata.*  Kad su izašli na kopno, videli su žar+ na kome se pekla riba, i hleb. 10  Isus im je rekao: „Donesite malo ribe koju ste sad ulovili.“ 11  Tada je Simon Petar ušao u čamac i izvukao na kopno mrežu punu velikih riba, a bilo ih je sto pedeset tri. I premda ih je bilo toliko, mreža se nije pocepala. 12  Isus im je rekao: „Dođite, doručkujte.“+ A niko od učenika nije se usudio da ga pita: „Ko si ti?“ jer su znali da je to Gospod. 13  Isus je došao, uzeo hleb i dao im ga,+ a tako i ribu. 14  To je bilo već treći put+ da se Isus pojavio učenicima nakon što je bio podignut iz mrtvih. 15  Kad su doručkovali, Isus je upitao Simona Petra: „Simone, sine Jovanov, voliš* li me više od ovih?“+ Odgovorio mu je: „Da, Gospode, ti znaš da te volim.“*+ A on mu reče: „Hrani moje jaganjce.“+ 16  Opet ga je upitao, po drugi put: „Simone, sine Jovanov, voliš*+ li me?“ Odgovorio mu je: „Da, Gospode, ti znaš da te volim.“* A on mu reče: „Pasi moje ovčice.“+ 17  I treći put ga je upitao: „Simone, sine Jovanov, voliš* li me?“ A Petar se ražalostio što ga je treći put pitao: „Voliš li me?“ Zato mu je odgovorio: „Gospode, ti znaš sve,+ ti znaš da te volim.“* Tada mu je Isus rekao: „Hrani moje ovčice.+ 18  Zaista, zaista, kažem ti, kad si bio mlađi, sam si se opasivao i išao si kuda si želeo. A kad ostariš, raširićeš ruke i drugi će te opasivati+ i vodiće te kuda ne želiš.“+ 19  To je rekao da nagovesti kakvom će smrću+ Petar proslaviti Boga.+ Zatim mu je rekao: „Pođi za mnom.“+ 20  Petar se okrenuo i video da za njima ide učenik koga je Isus naročito voleo+ i koji se na večeri bio naslonio na njegove grudi i upitao: „Gospode, ko je taj koji će te izdati?“ 21  Kad ga je, dakle, ugledao, Petar je upitao Isusa: „Gospode, šta će biti s njim?“ 22  Isus mu je odgovorio: „Ako ja želim da on ostane dok ne dođem,+ šta se ti brineš za to? Ti pođi za mnom.“ 23  Zbog toga se među braćom proneo glas da taj učenik neće umreti. Ali Isus mu nije rekao da neće umreti, nego: „Ako ja želim da on ostane+ dok ne dođem, šta se ti brineš za to?“ 24  Ovo je taj učenik+ koji svedoči o svemu tome i koji je to zapisao. Znamo da je njegovo svedočanstvo istinito.+ 25  A ima još mnogo toga što je Isus učinio i kad bi se sve pojedinosti zapisale, mislim da svici koji bi bili napisani ne bi mogli stati ni u celi svet.+

Fusnote

 Doslovno: „jer je bio go“.
 Nešto manje od 100 metara. Vidi dodatak 13.
 „Voliš“ (agapes) jeste prevod grčkog glagola izvedenog od imenice agape (ljubav).
 „Volim“ (filose) jeste prevod grčkog glagola izvedenog od imenice filia (ljubav).
 Grčki: agapes.
 Grčki: filose.
 Grčki: filise me.
 Grčki: filose.