Jovan 19:1-42

19  Tada je Pilat uzeo Isusa i dao da ga izbičuju.+  Vojnici su ispleli venac od trnja, stavili mu na glavu i obukli mu purpurnu haljinu.+  Prilazili su mu i govorili: „Zdravo, judejski kralju!“ I šamarali su ga.+  Pilat je ponovo izašao i rekao im: „Evo, izvodim vam ga da znate da na njemu ne nalazim nikakvu krivicu.“+  Tada je Isus izašao, noseći venac od trnja i purpurnu haljinu. A Pilat im je rekao: „Evo čoveka!“  Kad su ga sveštenički glavari i stražari videli, povikali su: „Na stub* s njim! Na stub s njim!“+ A Pilat im je rekao: „Uzmite ga vi i pribijte na stub, jer ja na njemu ne nalazim nikakvu krivicu.“+  Judejci su mu na to rekli: „Mi imamo zakon+ i po našem zakonu on treba da umre, jer je za sebe tvrdio da je Božji sin.“+  Kad je Pilat čuo te reči, još više se uplašio,  pa se vratio u dvor i rekao Isusu: „Odakle si ti?“ Ali Isus mu nije odgovorio.+ 10  Tada mu Pilat reče: „Zar meni ne odgovaraš?+ Zar ne znaš da imam vlast da te pustim i da imam vlast da te pribijem na stub?“ 11  Isus mu odgovori: „Ne bi imao nikakvu vlast nada mnom da ti nije dato odozgo.+ Zato je veći greh onoga koji me je predao tebi.“ 12  Zato je Pilat tražio načina da ga pusti. Ali Judejci su vikali: „Ako ovoga pustiš, nisi prijatelj caru!* Svako ko se izdaje za kralja protivi se caru.“+ 13  Kad je čuo te reči, Pilat je izveo Isusa i seo na sudsku stolicu na mestu koje se zove Kameni pločnik, a na hebrejskom Gavata. 14  Bio je dan pashalne pripreme,*+ oko šestog* sata. I rekao je Judejcima: „Evo vašeg kralja!“ 15  Oni su počeli da viču: „Smakni ga! Smakni ga! Na stub s njim!“ Pilat ih je upitao: „Zar da vašeg kralja pribijem na stub?“ A sveštenički glavari su odgovorili: „Mi nemamo kralja osim cara.“+ 16  Tada ga je predao njima da se pribije na stub.+ I oni su preuzeli Isusa. 17  Noseći stub na koji je trebalo da bude pribijen,+ izašao+ je na mesto zvano Lobanja, koje se na hebrejskom zove Golgota.+ 18  Tamo su ga stavili na stub,+ a s njim i drugu dvojicu, jednog s jedne, drugog s druge strane, a Isusa u sredinu.+ 19  Pilat je napisao i natpis i stavio ga na stub. Bilo je napisano: „Isus Nazarećanin, judejski kralj.“+ 20  Tako su mnogi Judejci čitali taj natpis, jer je mesto gde je Isus bio pribijen na stub bilo blizu grada,+ a bio je napisan na hebrejskom, latinskom i grčkom. 21  Ali judejski sveštenički glavari rekli su Pilatu: „Nemoj da pišeš: ’Judejski kralj‘, nego da je on rekao: ’Ja sam judejski kralj.‘“ 22  A Pilat je rekao: „Što sam napisao, napisao sam.“ 23  Kad su vojnici pribili Isusa na stub, uzeli su njegove gornje haljine i razdelili ih na četiri dela — svakom vojniku po deo. Uzeli su i donju haljinu, koja je bila bez šavova, istkana u jednom komadu.+ 24  Zato su rekli jedan drugome: „Nemojmo da je cepamo, nego da žrebom odlučimo čija će biti.“ To je bilo da se ispune reči iz Pisma: „Haljine su moje razdelili među sobom i za odeću moju žreb su bacali.“+ Vojnici su tako i učinili. 25  Kod Isusovog stuba stajala je njegova majka i sestra njegove majke,+ zatim Klopina žena Marija+ i Marija Magdalena.+ 26  Kada je Isus video svoju majku i pored nje učenika koga je naročito voleo,+ rekao je majci: „Ženo,* evo ti sina!“ 27  Zatim je rekao učeniku: „Evo ti majke!“ I učenik ju je zatim uzeo u svoj dom. 28  Posle toga, pošto je Isus znao da je već sve svršeno, rekao je da bi se ispunilo Pismo: „Žedan sam.“+ 29  Tamo je stajala posuda puna uskislog vina. Zato su natakli sunđer pun uskislog vina na stabljiku isopa i prineli su ga njegovim ustima.+ 30  A kad je okusio uskislo vino, Isus je rekao: „Svršeno je!“+ I spustivši glavu, izdahnuo je.*+ 31  Bio je dan pripreme.+ Da tela ne bi ostala na stubu+ na sabat — jer je to bio veliki sabat+ — Judejci su zamolili Pilata da se onima koji su na stubu polome noge i da se njihova tela skinu. 32  Vojnici su došli i polomili noge prvome i drugome koji su s njim bili stavljeni na stub. 33  A kad su došli do Isusa i videli da je već mrtav, nisu mu polomili noge, 34  nego mu je jedan od vojnika zario koplje u bok,+ i odmah je izašla krv i voda. 35  Onaj koji je to video svedoči i njegovo svedočanstvo je istinito. On zna da govori istinu, da biste i vi verovali.+ 36  A to se dogodilo da se ispune reči iz Pisma: „Nijedna kost neće mu biti slomljena.“+ 37  A na drugom mestu u Pismu stoji: „Gledaće u onoga koga su proboli.“+ 38  Posle toga je Josif iz Arimateje, koji je bio Isusov učenik, ali je to krio zbog straha od Judejaca,+ zamolio Pilata da mu dozvoli da skine Isusovo telo. Pilat mu je dozvolio,+ pa je Josif došao i skinuo njegovo telo.+ 39  Došao je i Nikodim, čovek koji mu je prvi put bio došao noću, i doneo je svežanj smirne i aloje, oko sto libri.*+ 40  Uzeli su Isusovo telo i uvili ga u zavoje s mirisnim biljem,+ prema judejskom pogrebnom običaju. 41  A na mestu gde je bio pribijen na stub bio je jedan vrt i u vrtu novi grob,+ u koji još niko nije bio položen. 42  Pošto je Judejcima bio dan pripreme,+ a grob je bio blizu, tamo su položili Isusa.

Fusnote

 Vidi dodatak 8.
 Ili: „cezaru“. Grčki: kesar.
 „Priprema“ je ovde naziv za dan koji je prethodio početku sedmodnevnog Praznika beskvasnih hlebova. Uporedi sa fusnotom za Mt 27:62.
 Oko 12 sati, prema našem računanju vremena.
 Vidi fusnotu za Jv 2:4.
 Doslovno: „predao je duh“.
 Obično se smatra da se grčki izraz litras ovde odnosi na rimsku libru koja je težila 327 grama.