Jovan 18:1-40

18  Nakon što je to rekao, Isus se sa svojim učenicima uputio preko doline* Kedron.+ Tamo je bio jedan vrt u koji su ušli on i njegovi učenici.+  Za to mesto je znao i Juda, njegov izdajnik, jer se Isus tamo često sastajao sa svojim učenicima.+  Zato je Juda uzeo četu vojnika i stražare od svešteničkih glavara i fariseja i došao tamo s bakljama, svetiljkama i oružjem.+  Znajući šta će mu se sve dogoditi,+ Isus je istupio i upitao ih: „Koga tražite?“  Odgovorili su mu: „Isusa Nazarećanina.“+ On im reče: „Ja sam taj.“ A s njima je stajao i Juda, njegov izdajnik.+  Kad im je rekao: „Ja sam taj“, ustuknuli+ su i popadali na zemlju.  Zato ih je ponovo upitao: „Koga tražite?“ A oni su odgovorili: „Isusa Nazarećanina.“  Tada im Isus reče: „Kazao sam vam da sam ja taj. Ako dakle mene tražite, pustite ove neka idu.“  To je rekao da se ispune njegove reči: „Od onih koje si mi dao nisam izgubio nijednog.“+ 10  Tada je Simon Petar izvukao mač koji je imao sa sobom i udario prvosveštenikovog roba i odsekao mu desno uho.+ Taj rob se zvao Malho. 11  Ali Isus je rekao Petru: „Stavi mač u korice.+ Zar da ne pijem čašu koju mi je Otac dao?“+ 12  Tada je četa vojnika sa svojim vojnim zapovednikom* i judejskim stražarima uhvatila Isusa i svezala ga. 13  Odveli su ga najpre kod Ane, jer je on bio tast Kajafe, koji je te godine bio prvosveštenik.+ 14  Kajafa je bio onaj koji je savetovao Judejcima da je za njih bolje da jedan čovek umre za narod.+ 15  Simon Petar i jedan drugi učenik išli su za Isusom.+ Taj učenik je bio poznat prvosvešteniku, pa je s Isusom ušao u prvosveštenikovo dvorište, 16  a Petar je stajao napolju kod vrata.+ Zato je taj drugi učenik, koji je bio poznat prvosvešteniku, izašao i razgovarao s vratarkom, pa je uveo Petra. 17  Tada je sluškinja, vratarka, rekla Petru: „Zar nisi i ti učenik tog čoveka?“ On je odgovorio: „Nisam.“+ 18  A robovi i stražari stajali su oko vatre koju su naložili,+ jer je bilo hladno, i grejali su se. S njima je stajao i Petar i grejao se. 19  Sveštenički glavar je ispitivao Isusa o njegovim učenicima i o njegovom učenju. 20  Isus mu je odgovorio: „Ja sam javno govorio svetu. Uvek sam poučavao u sinagogi i u hramu,+ gde se skupljaju svi Judejci. Ništa nisam govorio u tajnosti. 21  Zašto pitaš mene? Pitaj one koji su čuli šta sam im govorio. Oni znaju šta sam govorio.“ 22  Kad je Isus to rekao, jedan od stražara koji je stajao u blizini, ošamario+ ga je i rekao: „Zar tako odgovaraš svešteničkom glavaru?“ 23  Isus mu je odgovorio: „Ako sam pogrešno rekao, dokaži da je pogrešno. A ako sam pravo rekao, zašto me udaraš?“ 24  Tada ga je Ana svezanog poslao prvosvešteniku Kajafi.+ 25  A Simon Petar je stajao i grejao se. Tada su ga upitali: „Zar nisi i ti njegov učenik?“ On je to porekao, rekavši: „Nisam.“+ 26  Jedan od prvosveštenikovih robova, rođak onoga kome je Petar odsekao uho,+ rekao je: „Zar te nisam video u vrtu s njim?“ 27  A Petar je to opet porekao. I odmah je petao zapevao.+ 28  Tada su Isusa odveli od Kajafe u namesnikov dvor.+ Bilo je rano ujutru. Oni nisu ušli u namesnikov dvor da se ne bi onečistili,+ već da bi mogli da jedu pashalnu žrtvu. 29  Zato je Pilat izašao pred njih i upitao: „Kakvu optužbu iznosite protiv ovog čoveka?“+ 30  Odgovorili su mu: „Da ovaj nije zločinac, ne bismo ga predali tebi.“ 31  Na to im je Pilat rekao: „Uzmite ga vi i sudite mu po svom zakonu.“+ Judejci su rekli: „Mi ne smemo nikoga da pogubimo.“+ 32  To je bilo da se ispune Isusove reči koje je rekao da nagovesti kakvom smrću treba da umre.+ 33  Tako je Pilat ušao u dvor, pozvao Isusa i upitao ga: „Jesi li ti judejski kralj?“+ 34  Isus odgovori: „Govoriš li to sam od sebe ili su ti drugi pričali o meni?“+ 35  Pilat odgovori: „Zar sam ja Judejac? Tvoj narod i sveštenički glavari predali su te meni.+ Šta si učinio?“ 36  A Isus odgovori:+ „Moje kraljevstvo nije deo ovog sveta.+ Kad bi moje kraljevstvo bilo deo ovog sveta, moje sluge bi se borile+ da ne budem predat Judejcima. Ali moje kraljevstvo nije odavde.“ 37  Tada ga Pilat upita: „Dakle, ti si kralj?“ Isus mu odgovori: „Ti sam kažeš da sam ja kralj.+ Ja sam se zato rodio i zato sam došao na svet, da svedočim za istinu.+ Svako ko je na strani istine+ sluša moj glas.“+ 38  Na to mu Pilat reče: „Šta je istina?“ Kad je to rekao, ponovo je izašao pred Judejce i rekao im: „Ja na njemu ne nalazim nikakvu krivicu.+ 39  Kod vas je običaj da vam na Pashu pustim nekoga.+ Hoćete li dakle da vam pustim judejskog kralja?“ 40  Tada su opet počeli da viču: „Ne njega, nego Varavu!“ A Varava je bio razbojnik.+

Fusnote

 Vidi dodatak 12.
 Ili: „hilijarhom“. „Hilijarh“ je bio zapovednik odreda od 1 000 vojnika.