Jovan 12:1-50

12  Tako je Isus šest dana pre Pashe došao u Vitaniju,+ gde je bio Lazar,+ koga je podigao iz mrtvih.  Tamo su mu priredili večeru. Marta+ je posluživala,+ a Lazar je bio jedan od onih koji su s njim bili za stolom.*+  Marija je tada uzela libru* skupocenog mirisnog ulja, pravog narda,+ i Isusu namazala noge i obrisala ih svojom kosom.+ I kuća se ispunila mirisom tog ulja.  A Juda Iskariotski,+ jedan od njegovih učenika, koji je nameravao da ga izda, rekao je:  „Zašto se ovo mirisno+ ulje nije prodalo za trista denara* i to dalo siromašnima?“+  Ali to nije rekao zato što se brinuo za siromašne, nego zato što je bio lopov+ — imao je kutiju za novac+ pa je uzimao ono što se u nju stavljalo.  Tada je Isus rekao: „Pustite je. Neka to izvrši za dan moje sahrane.+  Jer siromašne+ uvek imate pored sebe, ali mene nećete imati uvek.“  Veliki broj Judejaca saznao je da je on tamo, pa su došli, ne samo zbog Isusa nego i da vide Lazara, koga je podigao iz mrtvih.+ 10  A sveštenički glavari dogovorili su se da ubiju i Lazara,+ 11  jer su zbog njega mnogi Judejci odlazili tamo i poverovali u Isusa.+ 12  Sutradan je silan narod koji je došao na praznik čuo da Isus dolazi u Jerusalim, 13  uzeo palmine grane+ i izašao mu u susret. I uzvikivao je:+ „Spasi, molimo te!+ Blagoslovljen onaj koji dolazi u Jehovino ime,+ kralj+ Izraela!“ 14  A kad je Isus našao magare,+ seo je na njega, kao što je napisano: 15  „Ne boj se, kćeri sionska! Evo, dolazi tvoj kralj,+ sedeći na mladunčetu magarice.“+ 16  Njegovi učenici u početku nisu obraćali pažnju na to,+ ali kad se Isus proslavio,+ setili su se da je to bilo napisano za njega i da su mu upravo to učinili.+ 17  Tako je narod koji je bio s njim kad je pozvao Lazara+ iz groba i podigao ga iz mrtvih svedočio o svemu tome.+ 18  Zato mu je toliki narod izašao u susret, jer je čuo da je učinio to čudo.+ 19  A fariseji+ su rekli među sobom: „Vidite da ništa ne postižete. Eno, svet je otišao za njim.“+ 20  Među onima koji su došli da se poklone Bogu* na praznik bilo je i nekih Grka.+ 21  Oni su prišli Filipu,+ koji je bio iz Vitsaide u Galileji, i zamolili ga: „Gospodine, hteli bismo da vidimo Isusa.“+ 22  Filip je otišao i rekao to Andriji, a zatim su Andrija i Filip otišli i rekli to Isusu. 23  A Isus im je rekao: „Došao je čas da Sin čovečji bude proslavljen.+ 24  Zaista, zaista, kažem vam, ako zrno pšenice ne padne u zemlju i ne umre, ostaje samo. Ali ako umre,+ donosi obilan rod. 25  Ko voli svoj život,* uništava ga, a ko mrzi svoj život+ u ovom svetu, sačuvaće ga za večni život.+ 26  Ako neko hoće da mi služi, neka ide za mnom. I gde sam ja, tamo će biti i moj sluga.+ Ako mi neko bude služio, Otac će mu iskazati čast.+ 27  Sad je moja duša uznemirena.+ Šta da kažem? Oče, spasi me od ovog časa.+ Ali zato sam i došao do ovog časa. 28  Oče, proslavi svoje ime.“ Tada je došao glas+ s neba: „Proslavio sam ga i opet ću ga proslaviti.“+ 29  Narod koji je tamo stajao i čuo to rekao je da je zagrmelo. A neki su rekli: „Anđeo mu je govorio.“ 30  Isus je tada rekao: „Ovaj glas nije bio radi mene, nego radi vas.+ 31  Sada je suđenje ovom svetu, sada će vladar ovog sveta+ biti izbačen.+ 32  A ja, kad budem podignut+ sa zemlje, privući ću k sebi sve vrste ljudi.“+ 33  To je rekao da naznači kakvom će smrću umreti.+ 34  Na to mu je narod rekao: „Čuli smo iz Zakona da Hrist* ostaje zauvek.+ Kako onda ti kažeš da Sin čovečji mora biti podignut?+ Ko je taj Sin čovečji?“+ 35  Isus im je odgovorio: „Svetlost će još malo biti među vama. Hodajte dok imate svetlosti, da vas tama+ ne nadjača. Ko hoda u tami, ne zna kuda ide.+ 36  Dok imate svetlosti, iskazujte veru u svetlost, da budete sinovi svetlosti.“+ Isus je to rekao, a onda je otišao i sakrio se od njih. 37  Iako je pred njima učinio tolika čuda, oni nisu poverovali u njega, 38  tako da su se ispunile reči koje je rekao prorok Isaija: „Jehova, ko je poverovao u ono što smo čuli?+ Kome se otkrila Jehovina mišica?“+ 39  A nisu mogli verovati jer je Isaija takođe rekao: 40  „Zaslepio im je oči i otvrdnuo im srca,+ da očima ne vide i srcima ne razumeju i da se ne obrate pa da ih izlečim.“+ 41  Isaija je to rekao jer je video njegovu slavu+ i govorio je o njemu. 42  Ipak su i mnogi od poglavara poverovali u njega,+ ali zbog fariseja to nisu priznavali, da ne bi bili izbačeni iz sinagoge,+ 43  jer su više voleli slavu koja dolazi od ljudi nego slavu koju daje Bog.+ 44  A Isus je povikao: „Ko veruje u mene, ne veruje samo u mene nego i u onoga koji me je poslao.+ 45  I ko gleda mene, gleda i onoga koji me je poslao.+ 46  Ja sam došao na svet kao svetlost,+ da niko ko veruje u mene ne ostane u tami.+ 47  A ako neko čuje moje reči, a ne drži ih, ja ga ne osuđujem. Jer nisam došao da osudim svet,+ nego da spasem svet.+ 48  Ko odbacuje mene i ne prima ono što ja kažem, ima svog sudiju. Reč+ koju sam govorio — ona će mu suditi u poslednji dan. 49  Jer ja nisam govorio sam od sebe, nego mi je sam Otac koji me je poslao dao zapovest šta da kažem i šta da govorim.+ 50  I znam da njegova zapovest znači večni život.+ Zato ono što ja govorim, govorim onako kako mi je rekao Otac.“+

Fusnote

 Doslovno: „opruženi za stolom“. Vidi fusnotu za Mt 9:10.
 Otprilike 330 grama.
 Vidi fusnotu za Mr 14:5.
 Ili: „da izvrše čin obožavanja Boga“.
 Doslovno: „dušu“.
 Ili: „Pomazanik, Mesija“. Vidi fusnotu za Mt 2:4.