Jovan 1:1-51

1  U početku+ je bila Reč,+ i Reč je bila kod Boga,+ i Reč je bila bog.*+  On* je u početku+ bio kod Boga.+  Sve je postalo preko njega+ i bez njega nije postalo ništa. Ono što je postalo  preko njega bio je život+ i život je bio svetlost+ ljudima.  I svetlost sija u tami+ i tama je nije nadjačala.  Pojavio se čovek poslat od Boga,+ koji se zvao Jovan.+  On je došao radi svedočanstva,+ da svedoči o svetlosti,+ kako bi sve vrste ljudi poverovale preko njega.+  On nije bio ta svetlost,+ nego je trebalo da svedoči+ o toj svetlosti.  Istinita svetlost+ koja svetli+ svim vrstama ljudi+ trebalo je da dođe u svet. 10  On je bio u svetu,+ i svet je postao preko njega,+ ali svet ga nije upoznao. 11  Došao je k svojima, ali ga njegovi nisu primili.+ 12  A onima koji su ga primili+ dao je pravo da postanu deca Božja,+ jer su iskazivali veru u njegovo ime.+ 13  Oni nisu rođeni od krvi ni od telesne volje ni od čovečje volje, nego od Boga.+ 14  I Reč je postala telo+ i prebivala je među nama i gledali smo njegovu slavu, slavu koju je kao jedinorođeni sin+ imao od oca, pun nezaslužene dobrote i istine.+ 15  Jovan je svedočio o njemu, u stvari, vikao je — on je bio taj koji je rekao: „Onaj koji za mnom dolazi ispred mene je, jer je postojao pre mene.“+ 16  A ono čega je on pun+ svi mi stalno primamo — nezasluženu dobrotu.+ 17  Jer Zakon je bio dat preko Mojsija,+ a nezaslužena dobrota+ i istina+ došle su preko Isusa Hrista. 18  Nijedan čovek nikada nije video Boga.+ Jedinorođeni bog,+ koji je Ocu najbliži,*+ on ga je obznanio.+ 19  Ovo je Jovanovo svedočanstvo: Judejci su poslali k njemu sveštenike i Levite iz Jerusalima da ga upitaju: „Ko si ti?“+ 20  A on je priznao, nije zatajio, nego je priznao: „Ja nisam Hrist.“*+ 21  Na to su ga oni upitali: „Šta si onda? Jesi li Ilija?“+ On je odgovorio: „Nisam.“ „Jesi li Prorok?“+ Odgovorio je: „Nisam!“ 22  Tada su mu rekli: „Ko si onda? Reci, da možemo odgovoriti onima koji su nas poslali. Šta ti kažeš o sebi?“+ 23  Odgovorio je: „Ja sam glas onoga koji viče u pustinji: ’Poravnajte put Jehovi‘, kao što je rekao prorok Isaija.“+ 24  A ti koji su bili poslati bili su od fariseja.* 25  Oni su ga upitali: „Zašto onda krštavaš+ ako nisi Hrist ni Ilija ni Prorok?“ 26  Jovan im je odgovorio: „Ja krštavam vodom. Među vama+ stoji jedan koga vi ne poznajete,+ 27  onaj koji za mnom dolazi, a kome ja nisam dostojan da odvežem remenje na sandalama.“+ 28  To se dogodilo u Vitaniji* s one strane Jordana, gde je Jovan krštavao.+ 29  Sutradan je ugledao Isusa kako dolazi k njemu i rekao je: „Evo Jagnjeta+ Božjeg koje odnosi greh+ sveta!+ 30  To je onaj za koga sam rekao: ’Za mnom dolazi čovek koji je ispred mene, jer je postojao pre mene.‘+ 31  Ni ja ga nisam znao, ali zato sam i došao da krštavam vodom da bi se on pokazao Izraelu.“+ 32  Jovan je još posvedočio: „Video sam kako duh kao golub silazi s neba i ostaje na njemu.+ 33  Ni ja ga nisam znao, ali onaj koji me je poslao+ da krštavam vodom rekao mi je: ’Na koga vidiš da duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krštava svetim duhom.‘+ 34  Ja sam to video i svedočim da je on Sin Božji.“+ 35  Sutradan je Jovan opet stajao sa dvojicom svojih učenika. 36  Kad je video Isusa kako prolazi, rekao je: „Evo Jagnjeta+ Božjeg!“ 37  A dvojica učenika čula su šta je rekao i pošla* su za Isusom. 38  Tada se Isus okrenuo i video da idu za njim, pa ih je upitao: „Šta tražite?“ Oni su mu odgovorili: „Rabi (što znači „učitelju“), gde stanuješ?“ 39  On im je rekao: „Dođite i videćete.“+ I tako su pošli i videli gde stanuje i ostali su kod njega taj dan. To je bilo oko desetog* sata. 40  Jedan od te dvojice koji su čuli šta je Jovan rekao i koji su pošli za Isusom bio je Andrija,+ brat Simona Petra. 41  On je najpre našao svog brata Simona i rekao mu: „Našli smo Mesiju!“+ („Mesija“ je na grčkom „Hrist“.)+ 42  I odveo ga je Isusu, a Isus ga je pogledao+ i rekao: „Ti si Simon,+ Jovanov sin.+ Zvaćeš se Kifa.“ („Kifa“ je na grčkom „Petar“.)*+ 43  Sutradan je Isus želeo da ode u Galileju. Našao je Filipa+ i rekao mu: „Pođi za mnom.“+ 44  Filip je bio iz Vitsaide,+ iz Andrijinog i Petrovog grada. 45  Filip je našao Natanaila+ i rekao mu: „Našli smo onoga o kome su pisali Mojsije u Zakonu+ i Proroci:+ Isusa, Josifovog+ sina, iz Nazareta.“ 46  A Natanailo mu reče: „Može li išta dobro doći iz Nazareta?“+ A Filip mu reče: „Dođi i vidi.“ 47  Isus je video Natanaila kako dolazi k njemu i rekao je za njega: „Evo pravog Izraelca, u kome nema prevare.“+ 48  A Natanailo ga upita: „Odakle me poznaješ?“ Isus mu odgovori: „Video sam te pre nego što te je Filip pozvao, dok si bio pod smokvom.“ 49  Natanailo mu reče: „Učitelju,* ti si Sin Božji,+ ti si kralj+ Izraela.“ 50  Tada mu Isus reče: „Zar veruješ zato što sam ti rekao da sam te video pod smokvom? Videćeš i više od toga.“ 51  Još mu reče: „Zaista, zaista, kažem vam, videćete nebo otvoreno i Božje anđele+ kako uzlaze i silaze k Sinu čovečjem.“+

Fusnote

 Vidi dodatak 9.
 Zamenica „on“ odnosi se na „Reč“ spomenutu u 1. stihu. Iako je u našem jeziku „Reč“ ženskog gramatičkog roda, ovde je upotrebljena zamenica muškog roda, jer se grčki izraz Logos (Reč) odnosi na Isusa.
 Doslovno: „koji je u Očevom naručju“.
 Ili: „Pomazanik, Mesija“. Vidi fusnotu za Mt 2:4.
 Vidi fusnotu za Mt 3:7.
 Ne radi se o Vitaniji u okolini Jerusalima.
 Vidi fusnotu za Mt 4:20.
 Oko 16 sati, prema našem računanju vremena. Jevreji su sate brojali od izlaska sunca.
 I aramejsko ime „Kifa“ i grčko ime „Petar“ znače „stena“. Vidi fusnotu za Mt 16:18.
 Vidi Jv 1:38 i fusnotu za Mt 23:7.